Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 30, 2022
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 36
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 01/10/20229h30 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CThay nâng công suất TI hệ thống đo đếm tổng. Thí nghiệm định kỳ năm 2021-2022TBA Hoàng Hoa Thám 1TBA Hoàng Hoa Thám 1120PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 9h30 : 01/10/202212h00 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý dỉ dầuTBA 3 TầngTBA 3 Tầng181PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 7h00 : 01/10/202211h00 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển điểm đấu nối ĐZ TBA Trạm bơm Sắn Vũ Linh vào TBA Vũ Linh 8DCL 373-7/114A-1 Vũ Linh 8ĐZ 373A40 sau DCL 373-7/114A-1 Vũ Linh 8105PA1004Điện lực Yên Bình
4 7h30 : 01/10/202211h30 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thế hệ thống đo đếm trung thế Vinavico; Tháo tụ bù trung thế cột 11; Chuyển đấu nối ĐZ và TBA SunriseMC 377E12.9ĐZ 377E12.9166PA1004Điện lực Yên Bình
5 6h00 : 01/10/202217h00 : 01/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA377-E17.3***Đường trục 377-E17.3ĐZ sau MC 377/2 MCC (ĐZ 377E17.3)205PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
6 7h00 : 02/10/20227h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn cấp hỗ trợ ĐZ 373A40 phục vụ ĐL Yên Bình công tácLDA372-E12.4-97-58-22***LDA372-E12.4-97-58-22 NR Minh Tiến 3ĐZ 35kV sau LBS 372-7/22-3 Minh Tiến945PA1003Điện Lực Lục Yên
7 11h00 : 02/10/202211h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp nguồn hỗ trờ ĐZ 373A40 phục vụ ĐL Yên Bình công tácLDA372-E12.4-97-58-22***LDA372-E12.4-97-58-22 NR Minh Tiến 3ĐZ 35kV sau LBS 372-7/22-3 Minh Tiến945PA1003Điện Lực Lục Yên
8 7h00 : 02/10/202211h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay sứ cột 346, táp dây khoảng cột 350 sang 351 ĐZ 373A40CDPĐ 301-1 Tích CốcĐZ 35kV sau CDPĐ 301-1 Tích Cốc1361PA1004Điện lực Yên Bình
9 7h00 : 02/10/20227h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn sang ĐZ 372E12.4DCL 373-7/287 Cảm NhânĐZ 373A40 từ DCL 373-7/287 Cảm Nhân đến trước DCPĐ 301-1 Tích Cốc và đến CDLL 01-1 Minh Tiến Xuân Long2629PA1004Điện lực Yên Bình
10 7h00 : 02/10/202211h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý DCL đầu TBA Mỹ Gia 1; thay sứ bát vỡ cột 235, 278, cột 36 phân đoạn Phúc NinhDCL 373-7/194 Xuân LaiĐZ từ DCL 373-7/194 Xuân Lai đến DCL 373-7/287 Cảm Nhân1934PA1004Điện lực Yên Bình
11 11h00 : 02/10/202211h30 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn về kết dây cơ bảnDCL 373-7/287 Cảm NhânĐZ 373A40 từ DCL 373-7/287 Cảm Nhân đến CDPĐ 301-1 Tích Cốc và đến CDLL 01-1 Minh Tiến Xuân Long2629PA1004Điện lực Yên Bình
12 6h00 : 02/10/202212h00 : 02/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA377-E17.3***Đường trục 377-E17.3ĐZ sau MC 377/2 MCC (ĐZ 377E17.3)205PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
13 8h30 : 03/10/202212h30 : 03/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCTX: Chỉnh trang 5S TBA (Có trong KH năm)TBA Đồng TâmTBA Đồng Tâm164PA1002Điện Lực Trấn Yên
14 7h30 : 03/10/20229h30 : 03/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, sứ, căng dây lấy độ võng. Đấu nối đường dây mới xây dựng vào đường dây 0,4kV lộ 1 TBA Nghĩa Lợi 3 lộ 374 E12.2.NGHĨA LỢI 3 - 250ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Nghĩa Lợi 3 lộ 374 E12.2.135PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
15 14h00 : 03/10/202215h30 : 03/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, sứ, căng dây lấy độ võng. Đấu nối đường dây mới xây dựng vào đường dây 0,4kV lộ 3 TBA Làng Nghề lộ 375 E12.2.LÀNG NGHỀ - 100ĐZ 0,4kV lộ 3 TBA Làng Nghề lộ 375 E12.2.189PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
16 9h30 : 03/10/202211h30 : 03/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, sứ, căng dây lấy độ võng. Đấu nối đường dây mới xây dựng vào đường dây 0,4kV lộ 3 TBA Bệnh Viện lộ 374 E12.2.BỆNH VIỆN - 320ĐZ 0,4kV lộ 3 TBA Bệnh Viện lộ 374 E12.2.152PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
17 8h00 : 03/10/202214h00 : 03/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây từ vị trí cột cũ sang cột mới tại các vị trí cột 1.1/1.29; 1.1/1.30; 1.1/1.31; 1.1/1.30/1.1.K6 LIÊN SƠN - 100ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Khu 6 Liên Sơn lộ 374 E12.2.325PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
18 16h00 : 03/10/202217h30 : 03/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà, sứ, căng dây lấy độ võng. Đấu nối đường dây mới xây dựng vào đường dây 0,4kV lộ 3 TBA Y Tế lộ 472 E12.2.Y TẾ -250ĐZ 0,4kV lộ 3 TBA Y Tế lộ 472 E12.2.236PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
19 8h00 : 04/10/202211h00 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK & CBM năm 2021-2022NMSL rác thải YBTBA sử lý rác thải YB1PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 7h00 : 04/10/202211h00 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển ĐZ 0,4 kV sang vị trí mớiTBA Công Ty 4Lô 4 thuộc TBA Công Ty 442PA1001Điện lực TP Yên Bái
21 9h15 : 04/10/202217h00 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây , chuyển xà , lấy lại độ võng , chuyển hòm công tơ ( Thuộc dự án làm đường Tân Lĩnh - Phan Thanh )Ngọc Minh 180kVAĐZ 0,4kV lộ 2 TBA Ngọc Minh70PA1003Điện Lực Lục Yên
22 7h30 : 04/10/20229h00 : 04/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây , chuyển xà , lấy lại độ võng , chuyển hòm công tơ ( Thuộc dự án làm đường Tân Lĩnh - Phan Thanh )Ngọc Minh 180kVAĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Ngọc Minh55PA1003Điện Lực Lục Yên
23 7h30 : 05/10/20229h30 : 05/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay đo đếm tổng TBATBA Hồng Nam 2TBA Hồng Nam 2289PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 7h30 : 06/10/202212h00 : 06/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây , chuyển xà , lấy lại độ võng , chuyển hòm công tơ ( Thuộc dự án làm đường Tân Lĩnh - Phan Thanh )Tân Lĩnh 2-250kVAĐZ 0,4kV lộ 2 TBA Tân Lĩnh 239PA1003Điện Lực Lục Yên
25 7h30 : 06/10/202217h00 : 06/10/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây , chuyển xà , lấy lại độ võng , chuyển hòm công tơ ( Thuộc dự án làm đường Tân Lĩnh - Phan Thanh )Tân Lĩnh 2-250kVAĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Tân Lĩnh 278PA1003Điện Lực Lục Yên
26 23h00 : 30/09/202223h20 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TT chuyển nguồn theo lệnh của A1LDA37-E12.1-67-18_2-19-61 ĐZ 375 E12.1 sau DPT 375-7/16-6-5-3 đầu cầu3025PA1001Điện lực TP Yên Bái
27 21h00 : 30/09/202221h20 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TT chuyển nguồn theo lệnh của A1LDA37-E12.1-67-18_2-19-61 ĐZ 375 E12.1 sau DPT 375-7/16-6-5-3 đầu cầu3025PA1001Điện lực TP Yên Bái
28 23h00 : 30/09/202223h40 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác thao tác chuyển nguồnLDA374-E12.1***LDA374-E12.1ĐZ 35 kV1282PA1002Điện Lực Trấn Yên
29 21h00 : 30/09/202221h20 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác thao tác chuyển nguồnLDA374-E12.1***LDA374-E12.1ĐZ 35 kV1282PA1002Điện Lực Trấn Yên
30 8h00 : 30/09/202212h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI đầu nguồn, Thay dây chì SI cho phù hợp với công suất. Xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải giảm tổn thấtMinh Tiến 1-180kVATBA Minh Tiến 1308PA1003Điện Lực Lục Yên
31 7h30 : 30/09/202212h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI đầu nguồn, Thay dây chì SI cho phù hợp với công suất. Xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải giảm tổn thấtKhe Pháo-100kVATBA Khe Pháo230PA1003Điện Lực Lục Yên
32 8h00 : 30/09/202212h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ, TI đầu nguồn, Thay dây chì SI cho phù hợp với công suất. Xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải giảm tổn thấtLàng São 100kVATBA Làng São156PA1003Điện Lực Lục Yên
33 21h00 : 30/09/202223h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn theo lệnh của điều độ hệ thống điện Miền Bắc A1ĐZ 375 e12.9 đến DPT đầu cầuĐZ 375 e12.9 đến DPT đầu cầu1171PA1004Điện lực Yên Bình
34 21h00 : 30/09/202223h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn 110kV theo lệnh của Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền BắcĐZ 377 E12.9ĐZ 377 e12.9166PA1004Điện lực Yên Bình
35 21h00 : 30/09/202223h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn theo lệnh của điều độ hệ thống điện Miền Bắc A1ĐZ 373 E12.9DZ 373 e12.97PA1004Điện lực Yên Bình
36 8h00 : 30/09/202210h00 : 30/09/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục cột đổ gãy do mữa bão trên ĐZ 0.4KV TBA Thôn 5 Tân ThịnhTHÔN 5 TÂN THỊNH - 180Lộ 2 TBA Thôn 5 Tân Thịnh lộ 373E12.8164PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Top  |  Home