Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, March 30, 2023
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 34
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 9h00 : 01/04/202311h00 : 01/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : SCTXM: Thay định kỳ hệ thống đo đếm đầu nguồn, TNĐK-CBM TBA (LDH 10/04/2023)TBA Phương ĐạoTBA Phương Đạo xã Lương Thịnh176PA1002Điện Lực Trấn Yên
2 6h00 : 01/04/20237h15 : 01/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo 3 pha tại Cột 10 ĐZ 35kV sau CDPĐ 8-1 Khánh Hoà 2 để tháo hạ thu hồi máy cắt ĐZ 35kV tại MC 371/11 Khánh Hoà 3 lộ 371E12.4LDA371-E12.4***LDA371-E12.4 Trục chínhĐZ 371E12.41385PA1003Điện Lực Lục Yên
3 6h00 : 01/04/202316h00 : 01/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển cột trong hành lang giải phóng mặt bằng làm đường giao thông Khánh Hòa - Văn yên Tại cột 33, 34, 35, TBA TBA Thôn 3 Khánh Hòa đường dây 35kV lộ 371 E12.4Cắt MC 371/11 Khánh Hoà 3 ĐZ 35 kV sau Cắt MC 371/11 Khánh Hoà 3590PA1003Điện Lực Lục Yên
4 15h30 : 01/04/202316h45 : 01/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 3 pha tại Cột 10 ĐZ 35kV sau CDPĐ 8-1 Khánh Hoà 2 để tháo hạ thu hồi máy cắt ĐZ 35kV tại MC 371/11 Khánh Hoà 3 lộ 371E12.4LDA371-E12.4***LDA371-E12.4 Trục chínhĐZ 371E12.41385PA1003Điện Lực Lục Yên
5 5h30 : 01/04/20236h00 : 01/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : A40 chuyển cấp ĐZ 373A40 từ MBA T4 A40 qua MC 300A40. Phục vụ công tác tách thiết bị A40 xử lý chảy dầu MBA T3 A40.ĐZ 373A40 từ A40 đến CDLL 01-1 Minh Tiến - Xuân LongĐZ 373A40 từ A40 đến CDLL 01-1 Minh Tiến - Xuân Long12468PA1004Điện lực Yên Bình
6 15h30 : 01/04/202316h00 : 01/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : A40 chuyển cấp ĐZ 373A40 từ MBA T4 A40 qua MC 300A40. Phục vụ công tác tách thiết bị A40 xử lý chảy dầu MBA T3 A40.ĐZ 373A40 từ A40 đến CDLL 01-1 Minh Tiến - Xuân LongĐZ 373A40 từ A40 đến CDLL 01-1 Minh Tiến - Xuân Long12468PA1004Điện lực Yên Bình
7 6h00 : 02/04/20238h30 : 02/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐNKHCQ: Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng 686 TQ công tác: Đấu nối TBA Trại gà Hoà Cuông CS: 320-35/0,4 kV tại VT cột 08 ĐZ 372 E12.1 PĐ Hoà Cuông. Điện lực Trấn Yên kết hợp công tác Thay sứ vỡ tại VT cột 48, 53, bảo dưỡng DCL TBA Nước sạch Trấn Yên, Hoà Cuông 3, TNĐK-CBM các TBA Hoà Cuông 2, Hoà Cuông 6, Trường nghề (PS)CDPT 02-1 Hoà CuôngĐZ 372 E12.1 sau CDPT 02-1 Hoà Cuông878PA1002Điện Lực Trấn Yên
8 8h30 : 03/04/202311h30 : 03/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnĐỒNG LÚ - 180ĐZ 0,4kV TBA Đồng Lú lộ 373 E12.2178PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
9 8h00 : 04/04/20239h00 : 04/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay hệ thống đo đếmBình Sơn 100kVA-35/0.4kVTBA Bình Sơn154PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 9h30 : 04/04/202310h30 : 04/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo đếm tổng TBAVăn Tiến 1 250kVA-35/0.4kVTBA Văn Tiến 1297PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 8h00 : 04/04/202313h00 : 04/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : - Tháo, di chuyển hòm công tơ, cáp nguồn hòm sang vị trí cột (1.2).1 - Lắp đặt hoàn chỉnh hòm công tơ, bó và cắt bỏ cáp thừa, đấu nối cáp nguồn.Hoàng Thi 100Cắt điện hoàn toàn TBA Hoàng Thi5PA1004Điện lực Yên Bình
12 9h50 : 05/04/202312h00 : 05/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lí dỉ dầu MBATBA Minh LongTBA Minh Long179PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 7h30 : 05/04/20239h30 : 05/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lí dỉ dầu MBATBA Hoàng Hoa Thám 1TBA Hoàng Hoa Thám 1121PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 8h00 : 06/04/20239h00 : 06/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo đếm tổng TBAThanh Hùng 3TBA Thanh Hùng 3105PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 9h10 : 06/04/202310h10 : 06/04/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo đếm tổng TBALương Thịnh 3 250kVA-10/0.4kVTBA Lương Thịnh 386PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 8h00 : 30/03/202311h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc, cân pha, phụ tải theo phiếu giao việcLiễu Đô 2-100kVATBA Liễu Đô 2171PA1003Điện Lực Lục Yên
17 13h30 : 30/03/202316h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc, cân pha, phụ tải theo phiếu giao việcMinh Xuân 4-160kVATBA Minh Xuân 4177PA1003Điện Lực Lục Yên
18 8h00 : 30/03/202311h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 372E12.4. Xử lý tiếp xúc, cân pha, phụ tải theo phiếu giao việc - SCTXLàng Hà-100kVATBA Làng Hà164PA1003Điện Lực Lục Yên
19 13h30 : 30/03/202315h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ theo CBM (kết hợp lịch cắt điện)THÔN 2 NT -160TBA Thôn 2 Nghĩa Tâm lộ 375 E12.8101PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
20 7h30 : 30/03/20239h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ CBM (kết hợp lịch cắt điện)KIẾN THỊNH 2 - 160TBA Kiến Thịnh 2 lộ 371 E12.8188PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
21 13h30 : 30/03/202315h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ theo CBM (kết hợp lịch cắt điện)THÔN 12 NT -320TBA Thôn 12 Nghĩa Tâm lộ 375 E12.8472PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
22 13h30 : 30/03/202316h00 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA375-E12.8-48***PĐ Nghĩa TâmPĐ Nghĩa Tâm lộ 375 E12.83217PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
23 15h30 : 30/03/202316h00 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn phục vụ công tác (chuyển về)LDA375-E12.8-48-35***Phân đoạn Đồng ThậpCDPĐ Đồng Thập lộ 375 E12.23682PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
24 7h30 : 30/03/202310h00 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA377-E12.8-127***Phân đoạn Chấn ThịnhPĐ Chấn Thịnh lộ 377 E12.81554PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
25 13h30 : 30/03/202314h00 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn phục vụ công tác (chuyển đi)LDA375-E12.8-48-35***Phân đoạn Đồng ThậpCDPĐ Đồng Thập lộ 375 E12.23682PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
26 13h30 : 30/03/202315h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, xử lý tồn tại (kết hợp lịch cắt điện)THÔN 9 NT -100TBA Thôn 9 Nghĩa Tâm lộ 375 E12.8207PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
27 13h30 : 30/03/202315h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ theo CBM (kết hợp lịch cắt điện)THÔN 4 NT -180TBA Thôn 4 Nghĩa Tâm lộ 375 E12.8236PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
28 13h30 : 30/03/202315h30 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ theo CBM (kết hợp lịch cắt điện)THÔN 6 NT -50TBA Thôn 6 Nghĩa Tâm lộ 375 E12.883PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
29 13h00 : 30/03/202317h00 : 30/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÚ LỆ 2 - 300Lộ 1 TBA Tú Lệ 2 lộ 374 E12.2229PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
30 6h30 : 31/03/202317h00 : 31/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu nối TBA Yên Thịnh1 mới XDTBA K6AKH thuộc TBA K6A310PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 8h30 : 31/03/202311h30 : 31/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc, cân pha, phụ tải theo phiếu giao việcUB Khánh Thiện-250kVATBA UB Khánh Thiện188PA1003Điện Lực Lục Yên
32 14h00 : 31/03/202315h20 : 31/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất TI tổng TBA từ 250/5 lên 300/5ĐÁ BÌNH MINHCắt điện hoàn toàn TBA Đá Bình Minh1PA1004Điện lực Yên Bình
33 15h30 : 31/03/202317h00 : 31/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất TI tổng TBA từ 500/5 lên 600/5AN PHÚC 630Cắt điện hoàn toàn TBA An Phúc1PA1004Điện lực Yên Bình
34 13h00 : 31/03/202318h00 : 31/03/2023Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN PẰN - 250Lộ 1 TBA Bản Pằn lộ 374 E12.2158PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Top  |  Home