Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1. Công ty Điện lực Yên Bái

Địa chỉ: Số 1061 - Đường Yên Ninh - Phường Minh Tân - TP Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng (Phòng kinh doanh): 0216.3992000

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

2. Điện lực Thành phố Yên Bái 

Địa chỉ: Số 135 - Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0216.3814339

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

3. Điện lực Nghĩa Lộ 

Địa chỉ: Tổ 19 Phường Trung Tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3872299

- Khu vực Văn Chấn: Thôn Hồng Sơn-xã Sơn Thịnh Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3874878

- Khu vực Mù Cang Chải: Tổ 1 - TT Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3878999

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

4. Điện lực Văn Yên

Địa chỉ: Tổ 4 Khu phố 4 Thị Trấn Mậu A - Huyện Văn Yên

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3836222

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

5. Điện lực Trấn Yên

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3825800

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

6. Điện lực Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 2 Thị Trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3886328

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

7. Điện lực Lục Yên

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3847 699

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

 

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1. Công ty Điện lực Yên Bái

Địa chỉ: Số 1061 - Đường Yên Ninh - Phường Minh Tân - TP Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng (Phòng kinh doanh): 0216.3992000

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

2. Điện lực Thành phố Yên Bái 

Địa chỉ: Số 135 - Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0216.3814339

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

3. Điện lực Nghĩa Lộ 

Địa chỉ: Tổ 19 Phường Trung Tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3872299

- Khu vực Văn Chấn: Thôn Hồng Sơn-xã Sơn Thịnh Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3874878

- Khu vực Mù Cang Chải: Tổ 1 - TT Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3878999

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

4. Điện lực Văn Yên

Địa chỉ: Tổ 4 Khu phố 4 Thị Trấn Mậu A - Huyện Văn Yên

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3836222

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

5. Điện lực Trấn Yên

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3825800

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

6. Điện lực Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 2 Thị Trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3886328

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

7. Điện lực Lục Yên

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3847 699

Điện thoại Trung tâm chăm sóc khách hàng: 19006769 

 

Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home