Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023

Giới thiệu về Công ty Điện lực Yên Bái

Công ty Điện lực Yên Bái
  Số 1061 - Đường Yên Ninh - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái


Công ty Điện lực Yên Bái

Công ty Điện lực Yên Bái ngày nay, mà tiền thân là Sở quản lý phân phối điện Hoàng liên Sơn được thành lập theo quyết định số 24/ĐT/TCCB ngày 25/4/1979 của Bộ Điện than trên cở sở tổ chức lại Nhà máy điện Lào Cai. Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh chính trị và đời sống nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình xây dựng, phát triển của Ngành điện, Sở quản lý phân phối điện Hoàng Liên Sơn đã phát triển không ngừng và được chia tách, thay đổi tên gọi theo nhiều giai đoạn khác nhau để phù hợp với tiến trình phát triển từng thời kỳ của Ngành điện. Tháng 10 năm 1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách ra thành tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội,  một bộ phận của Sở QLPP điện Hoàng Liên Sơn được tách ra thành lập Điện lực Lao Cai.  

 Ngày 20 tháng 6 năm 1993, Bộ năng lượng ban hành quyết định số 492 NL/TCCB-LĐ thành lập Sở Điện lực Yên Bái. Đến ngày 8/3/1996, Sở Điện lực Yên Bái được đổi tên thành Điện lực Yên Bái trực thuộc Công ty Điện lực 1 theo quyết định số 230 ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.   

           Ngày 14 tháng 4 năm 2010, Điện lực Yên Bái thực hiện chuyển đổi thành Công ty theo quyết định số 223/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

          Công ty Điện lực Yên Bái có chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn 07 huyện, 01thị xã, thành phố Yên Bái.

Ngoài ra Công ty Điện lực Yên Bái còn có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và sửa chữa, cải tạo lưới điện.

- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và dụng cụ đo điện.

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lưới điện phân phối (đến35 kV).

- Tư vấn Giám sát công trình đến 110kV

- Gia công cơ khí, mạ kẽm các sản phẩm phục vụ SXKD Điện.

Trong hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Yên Bái không ngừng phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp, vượt mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát triển hệ thống lưới điện rộng khắp địa bàn được quản lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng các nhu cầu kinh tế - chính trị - xã hội và đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp "Công nghiệp hoá và hiện đại hoá" đất nước.

Quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Yên Bái đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và các cấp Bộ ngành, địa phương khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua :

 

- 01 Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Công ty và Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái.

 

- 14 Bằng khen của Bộ Công Thương cho tập thể và cá nhân của Công ty Điện lực Yên Bái về thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển lưới điện

 

- 01 cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái, 15 Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái cho các tập thể và cá nhân trực thuộc Công ty.

 

- 20 Bằng khen của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các tập thể và cá nhân trực thuộc Công ty đã có thành tích xuất sắc trong SXKD điện.

 

- 01 Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

 

 

 

Giới thiệu về Công ty Điện lực Yên Bái

Công ty Điện lực Yên Bái
  Số 1061 - Đường Yên Ninh - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái


Công ty Điện lực Yên Bái

Công ty Điện lực Yên Bái ngày nay, mà tiền thân là Sở quản lý phân phối điện Hoàng liên Sơn được thành lập theo quyết định số 24/ĐT/TCCB ngày 25/4/1979 của Bộ Điện than trên cở sở tổ chức lại Nhà máy điện Lào Cai. Thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh chính trị và đời sống nhân dân tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình xây dựng, phát triển của Ngành điện, Sở quản lý phân phối điện Hoàng Liên Sơn đã phát triển không ngừng và được chia tách, thay đổi tên gọi theo nhiều giai đoạn khác nhau để phù hợp với tiến trình phát triển từng thời kỳ của Ngành điện. Tháng 10 năm 1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách ra thành tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội,  một bộ phận của Sở QLPP điện Hoàng Liên Sơn được tách ra thành lập Điện lực Lao Cai.  

 Ngày 20 tháng 6 năm 1993, Bộ năng lượng ban hành quyết định số 492 NL/TCCB-LĐ thành lập Sở Điện lực Yên Bái. Đến ngày 8/3/1996, Sở Điện lực Yên Bái được đổi tên thành Điện lực Yên Bái trực thuộc Công ty Điện lực 1 theo quyết định số 230 ĐVN/TCCB-LĐ của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.   

           Ngày 14 tháng 4 năm 2010, Điện lực Yên Bái thực hiện chuyển đổi thành Công ty theo quyết định số 223/QĐ-EVN của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

          Công ty Điện lực Yên Bái có chức năng nhiệm vụ chính là: Quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn 07 huyện, 01thị xã, thành phố Yên Bái.

Ngoài ra Công ty Điện lực Yên Bái còn có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và sửa chữa, cải tạo lưới điện.

- Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị và dụng cụ đo điện.

- Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình lưới điện phân phối (đến35 kV).

- Tư vấn Giám sát công trình đến 110kV

- Gia công cơ khí, mạ kẽm các sản phẩm phục vụ SXKD Điện.

Trong hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Yên Bái không ngừng phát huy và kế thừa những truyền thống tốt đẹp, vượt mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát triển hệ thống lưới điện rộng khắp địa bàn được quản lý, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng các nhu cầu kinh tế - chính trị - xã hội và đời sống dân sinh tại địa phương, góp phần tích cực vào sự nghiệp "Công nghiệp hoá và hiện đại hoá" đất nước.

Quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty Điện lực Yên Bái đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và các cấp Bộ ngành, địa phương khen thưởng nhiều danh hiệu thi đua :

 

- 01 Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước cho Công ty và Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái.

 

- 14 Bằng khen của Bộ Công Thương cho tập thể và cá nhân của Công ty Điện lực Yên Bái về thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển lưới điện

 

- 01 cờ thi đua của UBND tỉnh Yên Bái, 15 Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái cho các tập thể và cá nhân trực thuộc Công ty.

 

- 20 Bằng khen của Tập đoàn điện lực Việt Nam cho các tập thể và cá nhân trực thuộc Công ty đã có thành tích xuất sắc trong SXKD điện.

 

- 01 Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về công tác thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

 

 

 

Top  |  Home