Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023
Thông tin dự án
Khởi công xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Thế
Khởi công xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Thế
2022-11-21 15:35
-302
EVNNPC kiến nghị tỉnh Yên Bái cùng phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn
EVNNPC kiến nghị tỉnh Yên Bái cùng phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn
2022-09-20 22:03
-364
PC Yên Bái đẩy nhanh thi công các dự án đầu tư xây dựng.
PC Yên Bái đẩy nhanh thi công các dự án đầu tư xây dựng.
2022-01-21 14:25
-606
PC Yên Bái đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình hoàn thành
PC Yên Bái đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình hoàn thành
2021-12-28 09:42
-630
PC Yên Bái đẩy nhanh thi công công trình điện trên địa bàn, đảm bảo đóng điện vào dịp cuối năm 2021
PC Yên Bái đẩy nhanh thi công công trình điện trên địa bàn, đảm bảo đóng điện vào dịp cuối năm 2021
2021-11-25 08:52
-663
Hoàn thành vượt tiến độ thi công công trình: Cấp điện khu tái định cư Bản Ngoa (điểm số 2) xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
Hoàn thành vượt tiến độ thi công công trình: Cấp điện khu tái định cư Bản Ngoa (điểm số 2) xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
2021-11-18 13:41
-670
Nâng cao chất lượng thẩm tra hồ sơ trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án
Nâng cao chất lượng thẩm tra hồ sơ trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án
2021-10-01 13:48
-718
Tháng 10/2021, người dân Khu tái định cư bản Ngoa, thị xã Nghĩa Lộ sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia
Tháng 10/2021, người dân Khu tái định cư bản Ngoa, thị xã Nghĩa Lộ sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia
2021-09-30 16:00
-719
Đầu tư xây dựng của EVN tiếp tục gặp khó do ảnh hưởng dịch COVID-19
Đầu tư xây dựng của EVN tiếp tục gặp khó do ảnh hưởng dịch COVID-19
2021-09-15 10:11
-734
Công ty Điện lực Yên Bái khẩn trương đầu tư xây dựng, cấp điện cho khu tái định cư Bản Ngoa-Thị xã Nghĩa Lộ
Công ty Điện lực Yên Bái khẩn trương đầu tư xây dựng, cấp điện cho khu tái định cư Bản Ngoa-Thị xã Nghĩa Lộ
2021-08-05 15:40
-775
12
Top  |  Home