Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, March 30, 2023
 
Điện lực Yên Bình triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 
2023-01-30 13:54:36

 

Bước vào năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn và thuận lợi đan xen, nhằm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiết kiệm chi phí đồng thời tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong năm 2023 và các năm tiếp theo gắn với thực hiện chương trình phục hồi kinh tế đất nước trong thời gian tới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí hành động cao của tập thể CBCNV trong đơn vị, Điện lực Yên Bình tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2023. Đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn; Nâng cao hiệu quả trong SXKD thông qua việc sử dụng tối ưu mọi nguồn lực với các lĩnh vực chủ yếu quản lý vận hành lưới điện và kinh doanh bán điện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; Tiếp tục có những đổi mới mang tính đột phá trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng; Phát triển toàn diện công tác kinh doanh và vận hành trên cơ sở nắm bắt và ứng dụng sức mạnh của công tác chuyển đổi số và các thành quả của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

 

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Điện lực Yên Bình phát biểu kết luận tại Hội nghị sản xuất kinh doanh năm 2022

 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tập thể CBCNV trong đơn vị Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023” với những nội dung chính như sau:

- Tỷ lệ tổn thất: 2,00 % thấp hơn 0,13% so với năm 2022.

-  Điện thương phẩm: Đạt và vượt kế hoạch PCYB giao.

- Giá bán điện bình quân: Đạt và vượt kế hoạch PCYB giao.

- Chỉ tiêu thu nộp tiền điện: ≥ 99,8%.

- Chỉ số tiếp cận điện năng: < 5 ngày làm việc.

- Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Đạt kế hoạch.

Ngay từ đầu năm tổ chức triển khai nghiêm túc các mặt công tác trên tất cả các lĩnh vực quản lý vận hành, KD-DVKH. Quán triệt sâu rộng các nhiệm vụ, mục tiêu đến từng người lao động, đảm bảo người lao động hiểu sâu sắc mục đích, ý nghĩa của tinh thần nỗ lực học tập phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kêu gọi các tập thể, CBCNV có nhiều sáng kiến cải tiến, tích cực nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp quản lý, giải pháp công nghệ cùng các biện pháp tổ chức áp dụng để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí. 

Tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan, hạn chế các tai nạn rủi ro khác; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo tới 100% CBCNV nắm biết và nghiêm túc thực hiện; Tổ chức và thực hiện nghiêm túc công tác huấn luyện, kiểm tra sát hạch định kỳ cho các đối tượng theo đúng quy định, trú trọng chất lượng và hiệu quả.

 

 

Các tập thể, cá nhân thuộc Điện lực Yên Bình tiến hành ký cam kết đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

 

Tối ưu các nguồn lực để nâng cao năng xuất lao động, đảm bảo lương và thu nhập ổn định, đủ việc làm cho người lao động, phấn đấu có mức thu nhập tăng từ 5% đến 10% so với năm 2022. Nâng cao kỷ cương, kỷ luật lao động và ứng xử văn hóa trong giao tiếp của CBCNV; Đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp, tạo hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng, trong quan hệ giao tiếp cũng như công tác chuyên môn. 

Việc đề ra kế hoạch, chủ trương và những biện pháp quản lý cụ thể ngay từ những ngày đầu năm 2023 là định hướng mà Điện lực Yên Bình đang hướng tới, hiện nay đơn vị đã và đang nỗ lực triển khai thực hiện ngay từ đầu năm nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Công ty Điện lực Yên Bái giao.

 

Nguyễn Phú Nghĩa - Phòng Kinh doanh Điện lực Yên Bình


 

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Nghĩa Lộ đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động
Điện lực Trấn Yên triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định
Điện lực Văn Yên tuyên truyền chương trình khuyến mại thanh toán tiền điện qua ví điện tử ZaloPay, giảm thanh toán tiền điện bằng tiền mặt
Điện lực Thành phố Yên Bái phối hợp với trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức “Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện – an toàn điện trong trường học năm 2023”
Điện lực Nghĩa Lộ tuyên truyền cảnh báo hóa đơn tiền điện tăng
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023
Điện lực Trấn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công tác thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và Hội nghị người lao động năm 2023
Điện lực Văn Yên đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp lễ, tết và cả năm 2023
Điện lực thành phố Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định dịp Lễ Noel và Tết dương lịch 2023
Từng bước nâng cao chất lượng kinh doanh, dịch vụ khách hàng tại Điện lực Trấn Yên
Top  |  Home