Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, December 7, 2023
 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2022
 
2022-12-05 15:19:51

 

Tháng 11 năm 2022, thời tiết trong tỉnh ổn định, không sảy ra mưa bão lớn vì vậy ít ảnh hưởng đến lưới điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh Yên Bái.

Công ty Điện lực Yên Bái đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung xử lý các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện, đảm bảo cấp điện  trong dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023;  thực hiện theo kế hoạch các giải pháp nhằm củng cố lưới điện, trong tháng 11 Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện 25 phiên vệ sinh cách điện Hotline; 48 phiên sửa chữa Hotline lưới điện 22kV, kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái Flycam được 647 vị trí; Thực hiện 5S lưới điện 19 trạm biến áp phân phối và 16,858 Km đường dây trung hạ thế.

  Sản lượng điện thương phẩm tháng 11/2022 của Công ty Điện lực Yên Bái đạt 92,01 tr.kWh, giảm 0,05% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 11 tháng năm 2022 là 1.051,3 tr.kWh, tăng 3,01% so với cùng kỳ 2021.

  Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 06 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 4,0 ngày. Lũy kế 11 tháng năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 58 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 3,91 ngày đảm bảo quy định của EVN và EVNNPC (< 5 ngày).

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt tính đến hết tháng 11/2022: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Công ty đạt 66,49% trên tổng số khách hàng; doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 88,21%, trong đó: Tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng đạt 18,582%, tỷ lệ tiền doanh thu chiếm 64,28%.

Trong tháng 11 năm 2022, toàn Công ty có 660/1.126 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 58,61%. Lũy kế 11 tháng toàn Công ty có 7.487/12.132  yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 61,71% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện.

Tháng 11/2022, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 1.126/1.126 yêu cầu cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Lũy kế 11 tháng năm 2022, toàn Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 12.132/12.132 cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100,0%. Số hóa 100% hợp đồng mua bán điện.

Tháng 11/2022, Công ty đã giải quyết 1.126/1.126 yêu cầu bằng Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Lũy kế 11 tháng năm 2022 đã giải quyết được 12.132/12.132 yêu cầu bằng Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đạt tỷ lệ 100,0%.

Tính đến tháng 11/2022, toàn Công ty có 73 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà phát lên lưới với tổng công suất lắp đặt là 585,94 kWp, với tổng sản lượng phát lên lưới là 34.025 kWh. Lũy kế 11 tháng năm 2022, tổng sản lượng phát lên lưới là 278.858 kWh.

Trong tháng 12/2022 Công ty Điên Bái sẽ phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giải ngân Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao:

+ Năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện quyết toán 17 dự án ĐTXD (bao gồm các các dự án chuyển tiếp từ các năm 2017) và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư đạt 100% kế hoạch giao. Công ty đã áp dụng đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, giải ngân các dự án, đến hết tháng 11/2022 đã quyết toán được 17/17 dự án, giải ngân vốn đầu tư đạt trên 90%.

+ Tự động hóa lưới điện trung áp là một trong những tiêu chí quan trọng trong kế hoạch chuyển đổi số, Công ty Điện lực Yên Bái đầu tư xây dựng dự án: Nâng cao năng lực vận hành mạch vòng ĐZ 371E12.21 và 372E12.1 tỉnh Yên Bái. Hiện dự án đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, bàn giao tuyến thi công, dự kiến hoàn thành đóng điện trong quý I năm 2023, dự án sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, linh hoạt trong công tác quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động góp phần hiện đại hóa lưới điện.

+ Năm 2023 Công ty được Tổng công ty giao 05 danh mục công trình điện để Chống quá tải lưới điện, đảm bảo cấp điện cho phụ tải trong mùa nắng nóng năm 2023 và các năm tiếp theo tại một số khu vực trong tỉnh. Đến nay công tác khảo sát thiết kế đã hoàn thành, Công ty Điện lực Yên Bái đang triển khai các thủ tục để phê duyệt, phát hành Hồ sơ mời thầu trong tháng 12 năm 2022, phấn đấu hoàn thành đóng điện 05/05 dự án trước 31/3/2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty. 

Phương hướng nhiệm vụ  tháng 12 năm 2022:

1.    Công tác kỹ thuật

- Thực hiện kế hoạch thí nghiệm định kỳ, CBM năm 2023 đường dây và thiết bị điện đang vận hành nhằm phát hiện các khuyến khuyết, tồn tại, có phương án xử lý đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch như: Chỉnh trang 5S lưới điện cho 19 TBA phân phối và 13 Km đường dây trung và hạ thế; Thực hiện 40 phiên sửa chữa điện Hotline lưới điện 22kV và 25 phiên vệ sinh cách điện Hotline.

2.    Công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Duy trì cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Thực hiện 100% số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử đối với các hợp đồng mua bán điện.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng các tiện ích, ứng dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng internet. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và trích nợ tự động.

Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục kịp thời các lỗi mất kết nối, đảm bảo hệ thống đo xa hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng và tính chính xác trong công tác ghi chỉ số công tơ. Phối hợp với các khách hàng có TBA chuyên dùng thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn và hiệu quả trong dân. Tổ chức thực hiện các hoạt động Tri ân khách hàng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Phối hợp với các khách hàng lớn, khách hàng trọng điểm trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt công tác Dự báo phụ tải và Điều hòa phụ tải điện.

3. Công tác đầu tư xây dựng

- Thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng, hai dự án:  i) Đối với công trình: Nâng cao năng lực vận hành mạch vòng ĐZ 371E 12.21 và 372E12.1 tỉnh Yên Bái: Giải phóng mặt bằng, đôn đốc nhà thầu thi công theo tiến độ hợp đồng; ii)  đối với công trình: Xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh và thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại PC Yên Bái năm 2022: Mở thầu, đánh giá HSDT, phê duyệt kết quả LCNT.

- Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ GPMB để thi công dự án: Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái.

- Thực hiện các thủ tục để phê duyệt, phát hành Hồ sơ mời thầu 05/05 công trình CQT để đảm bảo hoàn thành đóng điện các dự án trước 31/3/2023./.

 

------------------------------


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng  - Công ty Điện lực Yên Bái;
Điện thoại: 02163.510.301;

Địa chỉ: Số 1061, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên bái;
Website:
http://pcyenbai.npc.com.vn/.

 
Tin cùng thư mục :
PCYB: Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10 năm 2023
PC Yên Bái: Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động SXKD tháng 9/2023
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2023
Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động SXKD tháng 8 năm 2023 của PC Yên Bái
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2023
PC Yên Bái TCBC: Tình hình hoạt động SXKD Tháng 4 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2023
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2023
Top  |  Home