Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, December 7, 2023
 
PC Yên Bái TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2022
 
2022-11-04 15:41:11

 

Tháng 10 năm 2022, thời tiết trong tỉnh ổn định, không sảy ra mưa bão lớn vì vậy ít ảnh hưởng đến lưới điện trên địa bàn. Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh Yên Bái.

Trong tháng 10 năm 2022, Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện phục vụ các sự kiện như Lễ hội quế huyện Văn Yên, Hội thảo chiến thắng Tây Bắc 1952…; Công tác củng cố lưới điện, trong tháng 10 Công ty đã thực hiện 26 phiên vệ sinh cách điện Hotline; 42 phiên sửa chữa Hotline lưới điện 22kV, kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái Flycam được 488 vị trí; thực hiện 5S lưới điện 12 trạm biến áp phân phối và 13.195 Km đường dây trung hạ thế.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 10/2022 của Công ty Điện lực Yên Bái đạt 105,81 tr.kWh, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022 là 959,29 tr.kWh, tăng 3,31% so với cùng kỳ 2021.   Cũng trong tháng, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 08 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,5 ngày. Lũy kế 10 tháng năm 2022 đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 52 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 3,90 ngày đảm bảo quy định của EVN và EVNNPC (< 5 ngày).

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt tính đến hết tháng 10/2022: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Công ty đạt 66,15% trên tổng số khách hàng; doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 88,43%, trong đó: Tỷ lệ khách hàng thanh toán qua Ngân hàng đạt 18,56%, tỷ lệ tiền doanh thu chiếm 62,49%.

Trong tháng 10 năm 2022, toàn Công ty có 488/901 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 49,72%. Lũy kế 10 tháng năm 2022 toàn Công ty có 6.827/11.006 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 62,03% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện. Tháng 10/2022, Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 901/901 yêu cầu cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Lũy kế 10 tháng năm 2022, toàn Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 11.006/11.006 cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100,0%.

Số hóa 100% hợp đồng mua bán điện. Tháng 10/2022, Công ty đã giải quyết 901/901 yêu cầu bằng Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Lũy kế 10 tháng năm 2022 đã giải quyết được 11.006/11.006 yêu cầu bằng Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đạt tỷ lệ 100,0%. Tính đến tháng 10/2022, toàn Công ty có 73 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà phát lên lưới với tổng công suất lắp đặt là 585,94 kWp, với tổng sản lượng phát lên lưới là 31.926 kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng sản lượng phát lên lưới là 244.833 kWh.

Với mục tiêu chống quá tải cho đường dây 110kV, xóa điểm đấu nối chữ T đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường kết lưới, nâng cao độ ổn định và tin cậy cấp điện, hoàn thiện sơ đồ lưới điện phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công thương phê duyệt, Công ty Điện lực Yên Bái được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao thực hiện dự án: Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái. Công tác GPMB đang được Công ty Điện lực Yên Bái tích cực phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện, phấn đấu hoàn thành đóng điện dự án trong quý II năm 2023 theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Năm 2022 Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện quyết toán 17 dự án ĐTXD. Tính đến tháng 10/2022 đã thực hiện quyết toán xong 15/17 dự án. Công ty Điện lực Yên Bái đang tích cực triển khai các thủ tục quyết toán 02 dự án trong tháng 11/2022 để đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao.

Công ty Điện lực Yên Bái được Tổng công ty giao 05 danh mục công trình Chống quá tải lưới điện, đảm bảo cấp điện cho phụ tải trong mùa nắng nóng năm 2023 và các năm tiếp theo tại các khu vực trong tỉnh. Đến nay việc khảo sát thiết kế đã cơ bản hoàn thành, Công ty đang triển khai các thủ tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Phương hướng nhiệm vụ  tháng 11 năm 2022:

1.    Công tác kỹ thuật

Thực hiện kế hoạch thí nghiệm định kỳ, CBM năm 2023 đường dây và thiết bị điện đang vận hành trên lưới nhằm phát hiện các khuyến khuyết, tồn tại để có phương án xử lý đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Triển khai thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện cho 18 TBA phân phối và 14.6 Km đường dây trung và hạ thế; thực hiện 40 phiên sửa chữa điện Hotline lưới điện 22kV và 25 phiên vệ sinh cách điện Hotline.

2.    Công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Duy trì cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Thực hiện 100% số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử đối với các hợp đồng mua bán điện.

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng các tiện ích, ứng dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng internet. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, trích nợ tự động.

Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục kịp thời các lỗi mất kết nối, đảm bảo hệ thống đo xa hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng và tính chính xác trong công tác ghi chỉ số công tơ. Phối hợp với các khách hàng có TBA chuyên dùng thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn và hiệu quả trong dân. Tổng kết và trao giải thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2022  trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ.

Phối hợp với các khách hàng lớn, khách hàng trọng điểm trên địa bàn thực hiện tốt công tác Dự báo phụ tải và Điều hòa phụ tải điện.

3. Công tác đầu tư xây dựng

Thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng, hai dự án: Công trình Nâng cao năng lực vận hành mạch vòng ĐZ 371E 12.21 và 372E12.1 tỉnh Yên Bái; công trình Xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh và thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại PC Yên Bái năm 2022.

Phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ GPMB để thi công dự án: Cải tạo đường dây 110kV từ TBA 220kV Yên Bái - TBA 110kV Yên Bái.

Đôn đốc đơn vị TVTK hoàn thiện hồ sơ để phê duyệt BCKTKT 05/05 công trình CQT trong tháng 11/2022, triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo để đảm bảo hoàn thành đóng điện các dự án trước 31/3/2023./.

 

------------------------------


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng  - Công ty Điện lực Yên Bái;
Điện thoại: 02163.510.301;

Địa chỉ: Số 1061, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên bái;
Website:
http://pcyenbai.npc.com.vn./.

 
Tin cùng thư mục :
PCYB: Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10 năm 2023
PC Yên Bái: Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động SXKD tháng 9/2023
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2023
Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động SXKD tháng 8 năm 2023 của PC Yên Bái
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2023
PC Yên Bái TCBC: Tình hình hoạt động SXKD Tháng 4 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2023
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2023
Top  |  Home