Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, December 7, 2023
 
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2022
 
2022-10-05 16:39:10

 

Tháng 9 năm 2022, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp về mưa bão, làm ảnh hưởng đến lưới điện trên địa bàn tỉnh. Mặc dù vậy, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh Yên Bái.

Tháng 9 năm 2022, Công ty đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố lưới điện như: Thực hiện 27 phiên vệ sinh cách điện Hotline; Kiểm tra lưới điện bằng thiết bị bay không người lái Flycam được 558 vị trí; Thực hiện 5S lưới điện 13 trạm biến áp phân phối và 15.653 Km đường dây trung hạ thế; thực hiện 42 phiên sửa chữa Hotline lưới điện 22kV; 27 phiên vệ sinh cách điện Hotline; đồng thời tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt cung cấp điện ổn định cho Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại & khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò…

Điện thương phẩm tháng 09/2022 đạt 104,72 tr.kWh, tăng 7,19% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 là 853,48 tr.kWh, tăng 2,16% so với cùng kỳ 2021; 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đạt theo quy định, tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 05 khách hàng trung áp, thời gian giải quyết các thủ tục trung bình là 4,0 ngày. Lũy kế 9 tháng đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 44 khách hàng trung áp, thời gian giải quyết các thủ tục trung bình là 3,98 ngày đảm bảo quy định của EVN và EVNNPC (< 5 ngày). Triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt tính đến hết tháng 09/2022: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 61,3% trên tổng số khách hàng; doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đạt 86,3%, trong đó: Tỷ lệ thanh toán qua Ngân hàng đạt 38,94%, tỷ lệ tiền doanh thu chiếm 75,56%.

Trong tháng 09 năm 2022, toàn Công ty có 531/985 yêu cầu về dịch vụ điện tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 53,91%. Lũy kế 9 tháng có 6.379/10.105 yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng đăng ký qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đạt tỷ lệ 63,13% tổng số yêu cầu về dịch vụ điện.

Tháng 09/2022, Công ty tiếp nhận và giải quyết 985/985 yêu cầu cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, toàn Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 10.105/10.105 cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, đạt tỷ lệ 100,0%.  Số hóa 100% hợp đồng mua bán điện.

Tháng 09/2022, Công ty đã giải quyết 985/985 yêu cầu bằng Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Lũy kế 9 tháng đã giải quyết được 10.105/10.105 yêu cầu bằng Dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, đạt tỷ lệ 100,0%. Tính đến tháng 09/2022, Công ty có 73 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà phát lên lưới với công suất lắp đặt là 585,94 kWp, với tổng sản lượng phát lên lưới là 37.060 kWh. Lũy 9 tháng, tổng sản lượng phát lên lưới là 212.907 kWh.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh gia tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao mức độ hài lòng khách hàng, để có cơ sở làm tiền đề cho việc chuyển đổi số Công ty thực hiện đầu tư xây dựng 04 dự án:  i) cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Yên Bái; ii)  triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trên không năm 2021-2022 tỉnh Yên Bái; iii) nâng cao năng lực vận hành mạch vòng ĐZ 371E12.21 và 372E12.1 tỉnh Yên Bái; iv)  xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh và thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại PC Yên Bái năm 2022. Các dự án được đầu tư với mục đích từng bước hoàn thiện hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin và hạ tầng lưới điện, cơ sở để thực hiện quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tự động hóa lưới điện.

Đến nay 02 công trình: Cải tạo nâng cao độ tin cậy vận hành thiết bị TBA 110kV Yên Bái và công trình Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trên không tỉnh Yên Bái đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.  Công ty đang triển khai tích cực đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hai công trình còn lại, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý 1/2023.

Phương hướng nhiệm vụ  tháng 10 năm 2022:

1.Công tác kỹ thuật

Lập kế hoạch thí nghiệm định kỳ, CBM năm 2023 đường dây và thiết bị điện đang vận hành trên lưới nhằm phát hiện các khiếm khuyết, tồn tại có phương án xử lý đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, ổn định, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tiếp tục chỉnh trang 5S lưới điện cho 14 TBA phân phối và 12Km đường dây trung và hạ thế; thực hiện 40 phiên sửa chữa điện Hotline lưới điện 22kV và 25 phiên vệ sinh cách điện Hotline.

2.Công tác đầu tư xây dựng

Đồng bộ giải pháp để đẩy nhanh thực hiện đầu tư xây dựng, hoàn thành dự án: i) Nâng cao năng lực vận hành mạch vòng ĐZ 371E 12.21 và 372E12.1 tỉnh Yên Bái, lựa chọn nhà thầu để ký hợp đồng xây lắp, khởi công trong quý 4/2022; ii)  Xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh và thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại PC Yên Bái năm 2022, thực hiên các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt BCKTKT trong tháng 10/2022; iii) tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để thanh toán giải ngân tất toán 10 công trình bổ sung năm 2021 và công trình kế hoạch năm 2022; iv) triển khai các dự án Chống quá tải năm 2023 ngay sau khi Tổng công ty giao để đóng điện trước 31/3/2023./.

3. Công tác kinh doanh

Duy trì cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4; tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Thực hiện 100% số hóa và lưu trữ hồ sơ điện tử đối với các hợp đồng mua bán điện.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng các tiện ích, ứng dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng internet. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục kịp thời các lỗi mất kết nối, đảm bảo hệ thống đo xa hoạt động ổn định, nâng cao chất lượng và tính chính xác trong công tác ghi chỉ số công tơ. Phối hợp với các khách hàng có TBA chuyên dùng thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn và hiệu quả trong dân. Tổng kết và trao giải thi đua «Gia đình tiết kiệm điện năm 2022» trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ.

Phối hợp với các khách hàng lớn, khách hàng trọng điểm trên địa bàn thực hiện tốt công tác Dự báo phụ tải và Điều hòa phụ tải điện.

Công ty tiếp tục bám sát nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch Tổng công ty giao./.

------------------------------


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Văn phòng  - Công ty Điện lực Yên Bái;
Điện thoại: 02163.510.301;

Địa chỉ: Số 1061, Đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, Thành phố Yên bái;
Website: http://pcyenbai.npc.com.vn/.

 

 
Tin cùng thư mục :
PCYB: Thông cáo báo chí tình hình hoạt động SXKD tháng 10 năm 2023
PC Yên Bái: Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động SXKD tháng 9/2023
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2023
Thông cáo báo chí về tình hình hoạt động SXKD tháng 8 năm 2023 của PC Yên Bái
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2023
PC Yên Bái TCBC: Tình hình hoạt động SXKD Tháng 4 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2023
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2023
Thông cáo báo chí tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 năm 2023
Top  |  Home