Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, July 3, 2022

 

  

 

 

  

 

EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 của PC Yên Bái Nắng nóng cực đoan, EVNNPC chủ động các giải pháp đảm bảo điện an toàn, tin cậy
EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 của PC Yên Bái Nắng nóng cực đoan, EVNNPC chủ động các giải pháp đảm bảo điện an toàn, tin cậy
EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 của PC Yên Bái Nắng nóng cực đoan, EVNNPC chủ động các giải pháp đảm bảo điện an toàn, tin cậy
EVNNPC kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2022 của PC Yên Bái Nắng nóng cực đoan, EVNNPC chủ động các giải pháp đảm bảo điện an toàn, tin cậy

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Chiến dịch “Hè tình nguyện” năm 2022 tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên PC Yên Bái tập huấn sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam DJI MINI 2, phục vụ công tác vận hành lưới điện
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Chiến dịch “Hè tình nguyện” năm 2022 tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên PC Yên Bái tập huấn sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam DJI MINI 2, phục vụ công tác vận hành lưới điện

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Top  |  Home