Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, May 21, 2022
 
Chuyển đổi số trong an toàn là mục tiêu của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc
 
2022-02-28 09:26:36

 Bối cảnh an toàn thông tin mạng ở Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, tăng mạnh về quy mô, số lượng, mức độ tinh vi và tính chuyên nghiệp của các cuộc tấn công mạng, nhất là tấn công mạng vào hệ thống thông tin các doanh nghiệp lớn trong đó có EVNNPC.

AT

Để nâng cao thực hiện chuyển đổi số đem đến các trải nghiệm mới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cung cấp các ứng dụng phục vụ công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Thanh toán tiền điện qua ngân hàng tổ chức trung gian, Ghi chỉ số, Ứng dụng hiện trường, Số hóa hợp đồng sinh hoạt, Chấm nợ online, cơ sở dữ liệu trung gian phục vụ hệ thống quan hệ khách hàng - CRM, Dự báo phụ tải, Giao nhận điện năng, thiết bị ký số - HSM, các hệ thống đo xa - HES, Kho dữ liệu đo đếm - MDMS…

Để đảm bảo những trải nghiệm của khách hàng tốt nhất, ổn định, chính xác và an toàn  là những mục tiêu cần đặt ra. 

Do đó Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã triển khai các phương án vận hành hệ thống các ứng dụng ổn định và chính xác. Đặc biệt, vấn đề an toàn đối với khách hàng cũng đã và đang được triển khai.

Toàn bộ các ứng dụng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã được thực hiện rà quét bảo mật đảm bảo đánh giá mức độ an toàn thông tin của hệ thống. Đặc biệt các hệ thống mới được triển khai gần đây. 

Ngoài ra, tổ chức sử dụng các ứng dụng từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị đều được thực hiện theo quy định về quản lý bảo mật thông tin tài khoản, đặc biệt thay đổi mật khẩu theo chính sách an toàn thông tin.

Toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu trọng yếu liên quan đến thông tin khách hàng được Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc thực hiện bảo vệ thông qua hệ thống Firewall Database, tường lửa của trung tâm gữ liệu, Firewall web, Firewall internet… Đồng thời đã đưa ra những chính sách bảo mật đối với các cán bộ thực hiện quản lý vận hành các cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống mật khẩu đặc quyền, hệ thống xác thực 2 yếu tố.    

Bằng sự nỗ lực, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc đã và sẽ tiếp tục hoàn thiện các ứng dụng dịch vụ nhằm mang tới những trải nghiệm mới, cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc một cách tốt nhất, nhanh nhất và an toàn nhất.

Theo npc.com.vn

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home