Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, December 7, 2023
 
PC Yên Bái đẩy nhanh tiến độ quyết toán công trình hoàn thành
 
2021-12-28 09:42:52

 

Quyết toán công trình hoàn thành là khâu cuối cùng và rất quan trọng trong công tác đầu tư xây dựng. Đánh giá được tầm quan trọng đó, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) thực hiện đẩy nhanh tiến độ quyết toán các công trình điện hoàn thành trong năm 2021 với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Công trình nâng cao năng lực vận hành mạch mạch vòng trung áp 35kV trạm 110kV E12.21 Văn Yên và trạm 110kV E12.1 Yên Bái đang khẩn trương thi công.

Nhằm thực hiện tốt công tác quyết toán công trình hoàn thành, giúp phát huy hiệu quả đầu tư của các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng đảm bảo nâng cao chất lượng điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giảm tỷ lệ tổn thất và nâng cao độ tin cậy lưới điện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, Công ty đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cũng như thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu thực hiện nghiêm các quy định về quyết toán công trình hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình

Các công trình điện tại khu vực huyện Văn Yên đã góp phần nâng cao chất lượng điện áp, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng.

Với những giải pháp và sự chỉ đạo quyết liệt, công tác quyết toán công trình điện hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tính đến thời điểm hiện nay, năm 2021, Công ty đã quyết toán được 17/17 công trình hoàn thành, đạt 100% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, với giá trị được quyết toán đạt 113.492 triệu đồng.  Để có được kết quả trên, Công ty thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các nhà thầu thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định; tăng cường thông tin nội bộ giữa các phòng chuyên môn với các đơn vị quản lý vận hành dẫn đến công tác nghiệm thu, chất lượng hồ sơ nghiệm thu được nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành đối với các công trình thuộc thẩm quyền. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quyết toán và luôn đảm bảo thực hiện quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.  Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song trên địa bàn vẫn còn một số dự án lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, thẩm tra phê duyệt quyết toán chậm theo thời gian quy định cũng như chậm tiến độ thi công do nhiều nguyên nhân như dịch bệnh kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng chậm và rất khó khăn làm ảnh hưởng đến thực hiện việc đầu tư xây dựng của Công ty, các dự án, công trình này tập trung chủ yếu tại các phường, xã thuộc thành phố Yên Bái.

Nội dung thực hiện công tác quyết toán công trình ĐTXD hoàn thành đã được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng của tập thể, cá nhân và người đứng đầu phòng QLĐT và phòng TCKT vì vậy trách nhiệm thực hiện công việc luôn được nâng lên từ cá nhân đến tập thể, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của PC Yên Bái./.

 

                                                                 Phạm Biên Thùy – Phòng QLĐT

 
Tin cùng thư mục :
Khởi công xây dựng đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Thế
EVNNPC kiến nghị tỉnh Yên Bái cùng phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn
PC Yên Bái đẩy nhanh thi công các dự án đầu tư xây dựng.
PC Yên Bái đẩy nhanh thi công công trình điện trên địa bàn, đảm bảo đóng điện vào dịp cuối năm 2021
Hoàn thành vượt tiến độ thi công công trình: Cấp điện khu tái định cư Bản Ngoa (điểm số 2) xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
Nâng cao chất lượng thẩm tra hồ sơ trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án
Tháng 10/2021, người dân Khu tái định cư bản Ngoa, thị xã Nghĩa Lộ sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia
Đầu tư xây dựng của EVN tiếp tục gặp khó do ảnh hưởng dịch COVID-19
Công ty Điện lực Yên Bái khẩn trương đầu tư xây dựng, cấp điện cho khu tái định cư Bản Ngoa-Thị xã Nghĩa Lộ
Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu ở EVNNPC
Top  |  Home