Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, December 7, 2023
 
Thương anh! Người thợ điện
 
2021-10-22 08:52:41

Nhà đài dự báo có mưa

Anh đi sửa điện qua trưa không về

Mưa về gió lạnh tái tê

Thương anh vất vả, đừng về mưa ơi

Nếu mà mưa có ghé chơi

Đừng chọn những lúc anh tôi đang làm

Bởi vì nghề điện gian nan

Ngày đêm vất vả đâu nhàn như mưa

Xuất cơm vội lúc giữa trưa

Sẵn tàu lá cọ anh đưa ra ngồi

Ăn xong chẳng kịp nghỉ ngơi

Hành trang chuẩn bị nhanh rồi lại đi

Em thương anh lính nhiều khi

Hy sinh vất vả, xá chi anh cười

Vì niềm tin đó em ơi

Điện về sáng tỏ nơi nơi anh mừng.

                                                          Phạm Quyên- Phòng Kỹ thuật 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home