Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023
 
Công ty Điện lực Yên Bái triển khai Kiểm tra tổng thể công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc
 
2021-07-20 15:58:52

 Thực hiện Kế hoạch An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, từ ngày 09/7/2021 Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động Công ty Điện lực Yên Bái do ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã tiến hành triển khai đợt kiểm tra tổng thể công tác Quản lý kỹ thuật – Vận hành – An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị cơ sở trực thuộc. 

Tại các đơn vị cơ sở trực thuộc Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung gồm: Hoạt động của bộ máy thực hiện công tác ATVSLĐ, trang bị phương tiện an toàn lao động, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ATVSLĐ, kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, quy định về sử dụng hóa chất trong sản xuất, việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động… Công tác quản lý kỹ thuật vận hành.


 
            Đoàn công tác làm việc tại Điện lực Trấn Yên

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra về nhận thức ATVSLĐ đối với cán bộ, nhân viên và người lao động; kiểm tra các biện pháp kỹ thuật an toàn và Phòng chống cháy nổ (PCCN); các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại và an toàn lao động trong sản xuất; công tác chăm sóc sức khỏe của người lao động; kiểm tra việc tổ chức đăng ký, kiểm định xe máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về bảo hộ lao động, tai nạn lao động và PCCN và công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN,…
 
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại các đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Cụ thể, như: Xây dựng kế hoạch và nội quy ATVSLĐ, thực hiện nghiêm túc việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát môi trường lao động, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc được quan tâm thực hiện quan trắc; chủ động rà soát, đánh giá rủi ro, áp dụng các biện pháp cải thiện điều kiện lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm phòng ngừa các nguy cơ rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thực hiện việc kiểm định theo quy định của pháp luật; triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại đơn vị…


 
Đoàn công tác làm việc tại Trạm biến áp 110 kV Ba Khe ( E12.8)

Cùng với đó, người lao động có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, quy trình ATVSLĐ trong quá trình sản xuất, làm việc tại đơn vị; tích cực tham gia cùng người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp; sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ, chủ động phòng ngừa các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho chính bản thân người lao động…

Đợt kiểm tra tổng thể công tác QLKT-VH- ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc PCYB sẽ kết thúc vào ngày  28/7/2021.     Hà Minh Hoàng – PC Yên Bá

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Lục Yên Đẩy mạnh văn hoá an toàn lao động trong lao động sản xuất năm 2023
PC Yên Bái đảm bảo thực hiện công tác an toàn lao động những tháng cuối năm 2022
PC Yên Bái sẵn sàng phương án cấp điện an toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái Trong mùa mưa bão năm 2022
EVNNPC: Hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành văn hóa mạnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động
“Chúng ta không đánh đổi an toàn cho các mục tiêu khác” ( Trần Đình Nhân-Tổng Giám đốc EVN)
EVNNPC: Chú trọng công tác an toàn
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022
Công ty Điện lực Yên Bái tham dự khóa Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44 /2016/NĐ-CP cho Cán bộ quản lý đơn vị cấp 4 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001- 04/10/2021).
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức về An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên
Top  |  Home