Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, December 7, 2023
 
Văn bản pháp quy điện mặt trời mái nhà
 
2020-12-08 14:52:24

 1. Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

2. Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam

3. Quyết định 67/QĐ-EVN về việc phân cấp, ủy quyền ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

4. Thông tư 16/2017/TT-BCT Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

5. Thông tư số 05/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời

6. Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối

7. Văn bản 1337/EVN-KD về việc hướng dẫn thực hiện tạm thời đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà

8. Văn bản 1530/EVN-TCKT- KD về việc hạch toán doanh thu, chi phí hệ thống điện áp mái tại văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

9. Văn bản 1534/BTC-CST của Bộ tài chính về việc chính sách ưu đãi đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất lắp đặt không quá 50kW

10. Văn bản 1586/EVN-KD về việc thay biểu mẫu BM.03 kèm theo văn bản 1532/EVN-KD

11. Văn bản 2266/EVN-KD về việc hướng dẫn vướng mắc về điện mặt trời mái nhà

12. Văn bản 1397/EVNNPC-KD về việc Hướng dẫn thực hiện các dự án Điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN)

13. Văn bản 2274/EVNNPC-KD+TCKT về việc Hướng dẫn hạch toán doanh thu- chi phí liên quan đến dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

14. Văn bản số 3450/EVN-KD ngày 2/7/2019 của EVN về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về điện mặt trời mái nhà

15. Văn bản 2846/EVNNPC-KD của EVNNPC về việc Hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN)

16. Văn bản số 3832/EVN-KD ngày 23/7/2019 của EVN về việc đẩy mạnh phát triển điện mặt trời áp mái

17. Văn bản số 132 EVN giá mua ĐMTMN năm 2020

18. Văn bản số 149 EVNNPC Giá mua điện từ các dự án ĐMTMN năm 2020

19. Văn bản số 3213 EVN KD triển khai EVNSOLAR

20. Văn bản số 2407 yêu cầu đơn vị cung cấp hình ảnh lên EVNSOLAR

21. Quyết định số 13/2020 QĐ/TTg/2020 Cơ chế khuyến khích phát triển ĐMTMN

22. Văn bản EVN số 3725 ngày 01.6.2020 ký HĐ và TT ĐMTMN sau 30.6.2019

23. Văn bản hướng dẫn PCs ký hợp đồng và thanh toán ĐMTMN theo hướng dẫn của EVN 5/6/2020

24. Văn bản 4651 EVN KD ngày 9.7.2020 đấu nối giải tỏa công suất ĐMTMN

25. Văn bản số 3632 ngày 17.7.2020 Thực hiện đấu nối giải tỏa công suất ĐMTMN

26. Văn bản số 5534 ngày 21.10.2020 Hướng dẫn phát triển ĐMTMN

27. Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ công thương về quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

28. Văn bản số 7088/BCT-ĐL, ngày 22/09/2020 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN;  

29. Văn bản số 6948/EVN-KD ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg;

30. Quyết định số 2297/QĐ-PCYB ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Công ty Điện lực Yên Bái về ban hành lần 02Quy định trình tự, thủ tục đăng ký thỏa thuận đấu nối hệ thống Điện mặt trời mái nhà”;

 

 

 
Top  |  Home