Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, November 29, 2023
 
Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
 
2020-10-23 14:05:26
 
Tin cùng thư mục :
Quyết định số: 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công Thương Quyết định Quy định về giá bán điện
Quyết định số 1416/QĐ-EVN ngày 08/11/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Các điểm mới của thông tư 42/2022/TT-BCT
Thông tư số 09/2023/TT-BCTngày 21 tháng 4 năm 2023:
Phát hiện phần mềm gián điệp Vidar ẩn mình trong các tệp trợ giúp Microsoft
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
Thông tư 22/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017
Top  |  Home