Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023
Thông tin Pháp luật
Các điểm mới của thông tư 42/2022/TT-BCT
Các điểm mới của thông tư 42/2022/TT-BCT
2023-06-26 15:12
-85
Thông tư số 09/2023/TT-BCTngày 21 tháng 4 năm 2023:
Thông tư số 09/2023/TT-BCTngày 21 tháng 4 năm 2023
2023-06-19 14:47
-92
Phát hiện phần mềm gián điệp Vidar ẩn mình trong các tệp trợ giúp Microsoft
Phát hiện phần mềm gián điệp Vidar ẩn mình trong các tệp trợ giúp Microsoft
2022-04-07 10:14
-530
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.
2021-06-18 10:08
-823
Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
Nâng cao ý thức và vai trò của Cộng đồng trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
2020-11-02 08:12
-1051
Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
Thông tư 23/2020/TT-BCT Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại
2020-10-23 14:05
-1061
Thông tư 22/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư 22/TT-BCT Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
2020-10-23 14:02
-1061
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
2018-10-23 10:04
-1792
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017
2017-06-21 10:59
-2281
Công tác pháp chế trong Doanh nghiệp
Công tác pháp chế trong Doanh nghiệp
2017-03-13 15:25
-2381
1234
Top  |  Home