Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 22, 2023
An toàn lao động và kỷ luật lao động
Điện lực Lục Yên Đẩy mạnh văn hoá an toàn lao động trong lao động sản xuất năm 2023
Điện lực Lục Yên Đẩy mạnh văn hoá an toàn lao động trong lao động sản xuất năm 2023
2023-03-01 14:55
-202
PC Yên Bái đảm bảo thực hiện công tác an toàn lao động những tháng cuối năm 2022
PC Yên Bái đảm bảo thực hiện công tác an toàn lao động những tháng cuối năm 2022
2022-09-26 07:48
-358
PC Yên Bái sẵn sàng phương án cấp điện an toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái Trong mùa mưa bão năm 2022
PC Yên Bái sẵn sàng phương án cấp điện an toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái Trong mùa mưa bão năm 2022
2022-06-21 10:24
-455
EVNNPC: Hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành văn hóa mạnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động
EVNNPC: Hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa an toàn lao động trở thành văn hóa mạnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động
2022-05-25 13:07
-482
“Chúng ta không đánh đổi an toàn cho các mục tiêu khác” ( Trần Đình Nhân-Tổng Giám đốc EVN)
“Chúng ta không đánh đổi an toàn cho các mục tiêu khác” ( Trần Đình Nhân-Tổng Giám đốc EVN)
2022-03-31 15:28
-537
EVNNPC: Chú trọng công tác an toàn
EVNNPC: Chú trọng công tác an toàn
2022-03-11 16:27
-557
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022
2022-02-25 15:25
-571
Công ty Điện lực Yên Bái tham dự khóa Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44 /2016/NĐ-CP cho Cán bộ quản lý đơn vị cấp 4 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.
Công ty Điện lực Yên Bái tham dự khóa Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44 /2016/NĐ-CP cho Cán bộ quản lý đơn vị cấp 4 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.
2021-11-30 09:45
-658
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001- 04/10/2021).
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001- 04/10/2021).
2021-10-06 14:39
-713
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức về An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức về An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên
2021-09-30 16:53
-719
12345678910...
Top  |  Home