Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, May 21, 2022
An toàn lao động và kỷ luật lao động
“Chúng ta không đánh đổi an toàn cho các mục tiêu khác” ( Trần Đình Nhân-Tổng Giám đốc EVN)
“Chúng ta không đánh đổi an toàn cho các mục tiêu khác” ( Trần Đình Nhân-Tổng Giám đốc EVN)
2022-03-31 15:28
-48
EVNNPC: Chú trọng công tác an toàn
EVNNPC: Chú trọng công tác an toàn
2022-03-11 16:27
-68
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2022
2022-02-25 15:25
-82
Công ty Điện lực Yên Bái tham dự khóa Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44 /2016/NĐ-CP cho Cán bộ quản lý đơn vị cấp 4 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.
Công ty Điện lực Yên Bái tham dự khóa Huấn luyện định kỳ An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44 /2016/NĐ-CP cho Cán bộ quản lý đơn vị cấp 4 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.
2021-11-30 09:45
-169
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001- 04/10/2021).
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001- 04/10/2021).
2021-10-06 14:39
-224
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức về An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện định kỳ kiến thức về An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên
2021-09-30 16:53
-230
Điện lực Văn Yên xây dựng hiện trường huấn luyện an toàn và thực hành nghề cho cán bộ công nhân viên
Điện lực Văn Yên xây dựng hiện trường huấn luyện an toàn và thực hành nghề cho cán bộ công nhân viên
2021-09-08 16:38
-252
PC Yên Bái tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo An toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
PC Yên Bái tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo An toàn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2021-08-23 13:11
-268
Công ty Điện lực Yên Bái triển khai Kiểm tra tổng thể công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc
Công ty Điện lực Yên Bái triển khai Kiểm tra tổng thể công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc
2021-07-20 15:58
-302
Một số Quy tắc đảm bảo An toàn trong công tác sửa chữa điện
Một số Quy tắc đảm bảo An toàn trong công tác sửa chữa điện
2021-04-27 15:36
-386
12345678910...
Top  |  Home