Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, September 30, 2022
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
ĐL Nghĩa Lộ (PC Yên Bái) sẵn sàng cấp điện cho Lễ đón nhận Bằng của UNESO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” năm 2022
ĐL Nghĩa Lộ (PC Yên Bái) sẵn sàng cấp điện cho Lễ đón nhận Bằng của UNESO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” năm 2022
2022-09-27 21:02
0
Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022
Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022
2022-09-27 09:55
0
PC Yên Bái với công cuộc chuyển đổi số
PC Yên Bái với công cuộc chuyển đổi số
2022-09-26 16:54
-1
Công ty Điện lực Yên Bái hoàn thành dự án Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trên không năm 2021-2022 tỉnh Yên Bái
Công ty Điện lực Yên Bái hoàn thành dự án Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trên không năm 2021-2022 tỉnh Yên Bái
2022-09-26 16:27
-1
THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển lao động lần 2 - 2022 (đợt 2 năm 2021)
THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển lao động lần 2 - 2022 (đợt 2 năm 2021)
2022-09-14 13:48
-13
Hiệu quả công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện tại Công ty Điện lực Yên Bái
Hiệu quả công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện tại Công ty Điện lực Yên Bái
2022-09-09 16:36
-18
PC Yên Bái: Thông báo tuyển dụng
PC Yên Bái: Thông báo tuyển dụng
2022-08-31 14:05
-27
Công ty Điện lực Yên Bái chủ động tuyên truyền người dân trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
Công ty Điện lực Yên Bái chủ động tuyên truyền người dân trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp
2022-08-30 16:19
-28
Công ty Điện lực Yên Bái với các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện năng
Công ty Điện lực Yên Bái với các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện năng
2022-08-30 13:24
-28
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện dịp Quốc khánh 2-9 và các sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện dịp Quốc khánh 2-9 và các sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2022-08-30 10:31
-28
12345678910...
Top  |  Home