Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, October 20, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 52
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h30 : 20/10/202110h00 : 20/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thấtTBA Hạ Tầng Kho BạcLộ 1 TBA Hạ Tầng Kho Bạc134PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 8h00 : 20/10/202111h30 : 20/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA Động Quan 2ĐZ 0,4kV TBA Động Quan 2262PA1003Điện Lực Lục Yên
3 9h45 : 20/10/202114h30 : 20/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnTBA Khe PhayTBA Khe Phay136PA1003Điện Lực Lục Yên
4 7h30 : 20/10/20219h30 : 20/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnTBA Rẻo NácTBA Rẻo Nác234PA1003Điện Lực Lục Yên
5 7h30 : 21/10/20218h30 : 21/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI đo đếm tổng TBANHKS tiệc cướiTBA NHKS tiệc cưới1PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 6h45 : 21/10/202117h15 : 21/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, tăng cường dây dẫn chống quá tảiHán Đà 1TBA Hán Đà 1212PA1004Điện lực Yên Bình
7 10h00 : 21/10/202111h15 : 21/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBATBA Tân Thịnh 4TBA Tân Thịnh 4 ĐZ 375E12.8114PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
8 8h00 : 21/10/20219h15 : 21/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBABA KHE 1 -100TBA Ba Khe 1 ĐZ 371E12.8109PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
9 8h00 : 21/10/20219h15 : 21/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBAVĂN THI 4 - 50TBA Văn Thi 4 ĐZ 373E12.273PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
10 8h00 : 21/10/20219h15 : 21/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ tổng TBAVĂN TIÊN - 180TBA Văn Tiên ĐZ 375E12.8169PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
11 8h00 : 22/10/202110h30 : 22/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay ĐK công tơ, TI tổng TBAĐỒNG KHÊ 4 -160TBA Đồng Khê 4 lộ 373 E12.2292PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
12 8h00 : 22/10/202112h00 : 22/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo dây bổ sung, chuyển 04 công tơ 3 pha của KH sang VT 01 Lộ 1TT NGHĨA TÂM -320ĐZ 0,4kV TBA Trung Tâm xã Nghĩa Tâm540PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
13 7h00 : 22/10/202112h00 : 22/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBANGHĨA SƠN 1 - 50TBA Nghĩa Sơn 1 ĐZ 374E12.2105PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
14 13h30 : 22/10/202117h00 : 22/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp Nguồn Hòm công Tơ bán lẻTHÔN 4 MĐLộ 228PA1007Điện Lực Văn Yên
15 7h30 : 22/10/202111h30 : 22/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp Nguồn Hòm công Tơ bán lẻTHÔN 4 MĐLộ 1106PA1007Điện Lực Văn Yên
16 6h30 : 23/10/202117h45 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : phục vụ công tác Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnTBA K4BĐZ 0,4kV Lộ 3 (K4B-LL)80PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 16h00 : 23/10/202118h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo2670PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 6h30 : 23/10/202118h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo2042PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 6h30 : 23/10/20218h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo2670PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 8h00 : 23/10/202112h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnTBA Động Quan 1TBA Động Quan 1421PA1003Điện Lực Lục Yên
21 8h30 : 23/10/20219h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác lưới điệnLBS 372-7/22-3 Minh Tiếnxã Minh Tiến932PA1003Điện Lực Lục Yên
22 9h15 : 23/10/202110h45 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng và TI đo đếmTBA Đại Minh 5TBA Đại Minh 568PA1004Điện lực Yên Bình
23 10h45 : 23/10/202112h15 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng Trạm biến ápTBA Đại Minh 6TBA Đại Minh 675PA1004Điện lực Yên Bình
24 7h15 : 23/10/20219h15 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng và TI đo đếmTBA Đại Minh 4TBA Đại Minh 4113PA1004Điện lực Yên Bình
25 8h30 : 23/10/20219h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nguồn về kết dây cơ bản sau khi Thủy điện Thác Bà công tác từ ngày 18/10 đến ngày 23/10/2021MC 373 A40Toàn bộ ĐZ 373A4011984PA1004Điện lực Yên Bình
26 6h00 : 23/10/202118h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công ty CPKSCN Yên Bái: Di chuyển cột điện và lắp đặt nâng công suất TBA Công ty CPKSCN Yên BáiTBA KSCN Yên BáiĐZ 377 E12.91PA1004Điện lực Yên Bình
27 7h15 : 23/10/202112h45 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : kéo bổ sung dây dẫn đường trục 0,4kV từ cột 1.1 đến 1.4Lộ 1Lộ 1 TBA Đại Đồng 177PA1004Điện lực Yên Bình
28 6h00 : 23/10/20218h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo 3 pha tại vị trí cột 05-7 về phía cột 05-7-1 nhánh rẽ TBA Công ty CP KSCN Yên Bái. Hạ dây dẫn xuống đấtĐZ 377 E12.9ĐZ 377E12.921PA1004Điện lực Yên Bình
29 14h00 : 23/10/202116h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định TI tổng TBATTNT NGHĨA LỘ - 250TBA TTNT Nghĩa Lộ ĐZ 373 E12.2193PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
30 7h00 : 23/10/20217h30 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp nguồn từ ĐZ 373 E12.21 cho ĐZ 372 E12.2 VY .để Khắc phục sạt lở cột 118 ( di chuyển cột 118 ĐZ 372E12.2 Văn Yên từ vị trí cũ sang vị trí mới)DPT 372-7/126 PHONG DỤ HẠSau DPT 372-7/126 P Dụ Hạ378PA1007Điện Lực Văn Yên
31 7h00 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác Khắc phục sạt lở cột 118 ( di chuyển cột 118 ĐZ 372E12.2 Văn Yên từ vị trí cũ sang vị trí mới)DCL 372-7/94 Phong Dụ ThượngĐZ sau DCL 372-7/94 Phong Dụ Thượng698PA1007Điện Lực Văn Yên
32 7h30 : 23/10/202112h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp nguồn hộp công tơ bán lẻKHU 2AB lộ 1 TBA Khu 258PA1007Điện Lực Văn Yên
33 7h30 : 23/10/202110h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp xuất tuyến 0,4kVKHU 2AB lộ 2, lộ 3 TBA Khu 2165PA1007Điện Lực Văn Yên
34 16h30 : 23/10/202117h00 : 23/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển kết dây cơ bản sau Khắc phục sạt lở cột 118 ( di chuyển cột 118 ĐZ 372E12.2 Văn Yên từ vị trí cũ sang vị trí mới)DPT 372-7/126 PHONG DỤ HẠSau DPT 372-7/126 P Dụ Hạ378PA1007Điện Lực Văn Yên
35 6h30 : 24/10/20218h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo2670PA1001Điện lực TP Yên Bái
36 7h00 : 24/10/202114h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà dầm MBA,tủ 0,4 kV,chỉnh trang 5STBA Hoàng Hoa Thám 1ĐZ 0,4 kV thuộc TBA Hoàng Hoa Thám120PA1001Điện lực TP Yên Bái
37 16h00 : 24/10/202118h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo2670PA1001Điện lực TP Yên Bái
38 6h30 : 24/10/202118h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo2042PA1001Điện lực TP Yên Bái
39 6h30 : 24/10/202117h45 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : phục vụ công tác Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnTBA K4BĐZ 0,4kV Lộ 3 (K4B-LL)80PA1001Điện lực TP Yên Bái
40 6h00 : 24/10/202116h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 372E12.4ĐZ 372E12.425610PA1003Điện Lực Lục Yên
41 16h00 : 24/10/202118h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 3 pha tại vị trí cột 05-7 về phía cột 05-7-1 nhánh rẽ TBA Công ty CP KSCN Yên Bái.ĐZ 377 E12.9ĐZ 377 E12.921PA1004Điện lực Yên Bình
42 7h30 : 24/10/202111h30 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp nguồn hòm công tơỦY BAN LÂM GIANGLộ 1 TBA UB Lâm Giang145PA1007Điện Lực Văn Yên
43 13h30 : 24/10/202117h00 : 24/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp nguồn hòm công tơ bán lẻỦY BAN LÂM GIANGLộ 2 TBA Ủy ban Lâm Giang40PA1007Điện Lực Văn Yên
44 6h30 : 25/10/202118h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điệnLDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau điểm tách lèo 58-28C948PA1001Điện lực TP Yên Bái
45 6h30 : 25/10/20218h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo nâng tiết diện ĐZ trung thế nhánh rẽ Văn Phú, chống quá tải lưới điện(tách lèo VT cột 58-28C)LDA474-E12.1-58_2ĐZ 22kV sau CDPT 19-1 Tuần Quán đến điểm tách lèo 58-28C60PA1001Điện lực TP Yên Bái
46 14h00 : 25/10/202118h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo 3 pha tại vị trí cột 26-16 , vị trí 58-46-25 , đảo lại lèo nếu không đồng vị pha ĐZ tại vị trí côt 26-16 ĐZ 474 E12.1.LDA474-E12.1ĐZ 22kV 474E12.1 sau DPT 474-7/26-4 Thanh Hùng553PA1001Điện lực TP Yên Bái
47 10h15 : 25/10/202111h45 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti đo đếm Trạm biến áp Phúc An 2TBA Phúc An 2TBA Phúc An 2177PA1004Điện lực Yên Bình
48 7h45 : 25/10/202110h00 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay Ti đo đếm Trạm biến áp Phúc An 1TBA Phúc An 1TBA Phúc An 1357PA1004Điện lực Yên Bình
49 9h45 : 25/10/202113h15 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục bão lũ: Dựng cột, sang dây lấy độ võng, chuyển hòm công tơ sang cột mới, thu hồi cột cũLộ 2 TBA Bảo Ái 15Lộ 2 TBA Bảo Ái 1534PA1004Điện lực Yên Bình
50 7h15 : 25/10/20219h45 : 25/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục bão lũ: Dựng cột, sang dây lấy độ võng, chuyển hòm công tơ sang cột mới, thu hồi cột cũLộ 2 TBA Tân Nguyên 1Lộ 2 TBA Tân Nguyên 1104PA1004Điện lực Yên Bình
51 7h30 : 26/10/202112h00 : 26/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : kéo bổ xung ĐZ 0.4 Kv tuyến HTX BD-UB thuộc TBA HTX Bái Dương.TBA HTX Bái DươngKH thuộc TBA HTX Bái Dương.183PA1001Điện lực TP Yên Bái
52 7h00 : 27/10/202112h00 : 27/10/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cáp tổng MBATBA Cơ KhíĐZ 0,4 kV thuộc TBA Cơ Khí468PA1001Điện lực TP Yên Bái
Top  |  Home