Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, July 3, 2022
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 25
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 6h15 : 04/07/202210h45 : 04/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo pha trên ĐZ 0,4kV . Lắp bộ tụ bù 0,4kV tại cột 1.9Lộ 1 TBA Thịnh Hưng 3ĐZ 0,4kV Lộ 1 TBA Thịnh Hưng 3159PA1004Điện lực Yên Bình
2 7h00 : 04/07/202211h30 : 04/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 372E12.1 (NKH)- Thay MBA, tủ phân phối TBA Thôn 4 Yên Hợp theo kế hoạch luân chuyểnTHÔN 4 YÊN HỢPTBA Thôn 4 Yên Hợp73PA1007Điện Lực Văn Yên
3 8h00 : 04/07/202210h00 : 04/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 973 T12-4 (NKH) - Thay MBA, tủ phân phối TBA Yên Phú 5 theo kế hoạch luân chuyểnYÊN PHÚ 5TBA Yên Phú 5118PA1007Điện Lực Văn Yên
4 6h00 : 05/07/202210h00 : 05/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay luân chuyển MBA,TBA Vườn HoaTBA Vườn Hoa268PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 6h00 : 05/07/20229h00 : 05/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay luân chuyển MBA, thí nghiệm CBMTBA Km5TBA Km5255PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 8h30 : 05/07/202211h30 : 05/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 373 E12.21 ( NKH) Nâng chụp cột 2.12; 2.13THÔN NHƯỢCAB lộ 227PA1007Điện Lực Văn Yên
7 13h30 : 05/07/202215h30 : 05/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐZ 373 E12.21 ( NKH) Nâng chụp cột 1.29THÔN NHƯỢCAB lộ 1100PA1007Điện Lực Văn Yên
8 7h00 : 06/07/202211h00 : 06/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CTTNHH Nam Đàn di chuyển cột ĐZ hạ thế phục vụ giải phóng hành lang đường giao thôngTBA Lê Lợi 2môt phần Phường Minh Tân99PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 7h30 : 06/07/20228h30 : 06/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển nấc phân áp cho phù hợp vận hànhTBA Cường BắcTBA Cường Bắc125PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 7h30 : 06/07/202211h30 : 06/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ , xử lý tiếp xúc , cân pha phụ tảiKhe XóTBA Khe Xó103PA1003Điện Lực Lục Yên
11 7h30 : 06/07/202211h00 : 06/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha trên ĐZ 0,4kV. Thay TI đo đếm TBA Hán Đà 7Lộ 1 TBA Hán Đà 7Các khách hàng thuộc Lộ 1 TBA Hán Đà 779PA1004Điện lực Yên Bình
12 9h00 : 06/07/202211h00 : 06/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI đo đếm TBA Hán Đà 7Lộ 2 TBA Hán Đà 7Các khách hàng thuộc Lộ 2 TBA Hán Đà 726PA1004Điện lực Yên Bình
13 7h30 : 06/07/20229h15 : 06/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay TI đo đếm TBA Vũ Linh 6TBA Vũ Linh 6Các khách hàng thuộc TBA Vũ Linh 6140PA1004Điện lực Yên Bình
14 6h00 : 07/07/20228h00 : 07/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha phụ tải trên ĐZ 0,4kVTBA Trần PhúLộ 2 TBA Trần Phú62PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 8h00 : 07/07/202211h30 : 07/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ TI hệ thống đo đếm tổng.Chè Châu Giang 180kVA-35/0.4kVTBA Chè Châu Giang2PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 7h30 : 08/07/202212h30 : 08/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay MBA và các phụ kiện, hạ công suấtCầu Vè - 180kVATBA Cầu Vè69PA1003Điện Lực Lục Yên
17 6h30 : 08/07/202211h30 : 08/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 372E12.4 - Thay MBA và các phụ kiệnKhe KẹpTBA Khe Kẹp75PA1003Điện Lực Lục Yên
18 8h30 : 08/07/202210h00 : 08/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.PHÌNH HỒ-100TBA Phình Hồ xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu.188PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
19 9h00 : 08/07/202210h30 : 08/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TI đo đếm đầu nguồn hết hạn kiểm địnhCHỐNG TẦU - 50TBA Chống Tàu lộ 373 E12.268PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
20 8h00 : 08/07/202212h00 : 08/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.ĐỘI 2 - 50TBA Đội 2 xã Púng Luông huyện Mù Căng Chải77PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
21 14h30 : 08/07/202216h30 : 08/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ, TI đo đếm đầu nguồn hết hạn kiểm địnhNÀ LỐC - 50TBA Nà Lốc lộ 373 E12.269PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
22 8h00 : 09/07/202211h30 : 09/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo đếm tổng, thí nghiệm CBMTBA Khu SX Hòa Bình MinhTBA Khu SX Hòa Bình1PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 6h30 : 09/07/202211h30 : 09/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc,cân pha phụ tải, Thay công tơ, TI định kỳ.Phù Thạo-180kVATBA Phù Thạo211PA1003Điện Lực Lục Yên
24 15h00 : 09/07/202218h00 : 09/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : 372E12.4 - Thay công tơ, TI đầu nguồn, Xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải - NKHThôn 10 Mường Lai-180kVATBA Thôn 10 Mường Lai276PA1003Điện Lực Lục Yên
25 14h30 : 09/07/202216h00 : 09/07/2022Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điện.ĐÁT TỜ - 100TBA Đát Tờ xã Bình Thuận huyện Văn Chấn193PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Top  |  Home