Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, January 17, 2018

 

     

 

     

Triển khai phân hệ Kế hoạch Tài chính trên hệ thống ERP tại Công ty Điện lực Yên Bái Hội nghị Tri ân khách hàng NPC 2017
Triển khai phân hệ Kế hoạch Tài chính trên hệ thống ERP tại Công ty Điện lực Yên Bái Hội nghị Tri ân khách hàng NPC 2017
Triển khai phân hệ Kế hoạch Tài chính trên hệ thống ERP tại Công ty Điện lực Yên Bái Hội nghị Tri ân khách hàng NPC 2017
Triển khai phân hệ Kế hoạch Tài chính trên hệ thống ERP tại Công ty Điện lực Yên Bái Hội nghị Tri ân khách hàng NPC 2017

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

 

 

DỊCH VỤ CẤP ĐIỆN TRỰC TUYẾN

     

 

 

Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017 Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia tập huấn kiến thức pháp luật năm 2017 Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

 Ảnh tư liệu Công ty Điện Lực Yên Bái

     

Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home