Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, January 17, 2021
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 48
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 8h00 : 17/01/20219h30 : 17/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều chỉnh nấc phân ápỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVTBA Ủy ban Giới Phiên330PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 8h00 : 18/01/202116h00 : 18/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA, thay công tơ 3 pha đầu nguồnTBA Khe Rộng 1TBA Khe Rộng 1 Kiên Thành131PA1002Điện Lực Trấn Yên
3 10h00 : 18/01/202116h00 : 18/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất máy biến áp, thay công tơ 3 pha đầu nguồnTBA Lập Thành QMTBA Lập Thành224PA1002Điện Lực Trấn Yên
4 9h00 : 18/01/202116h00 : 18/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn, thay nâng công suất MBATBA UB kIÊN ThànhTBA UB Kiên Thành319PA1002Điện Lực Trấn Yên
5 13h30 : 18/01/202116h30 : 18/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN PẰN - 250TBA Bản Pằn ĐZ374E.12.2397PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
6 13h30 : 18/01/202116h30 : 18/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ phân phốiKHE CHAOTBA192PA1007Điện Lực Văn Yên
7 8h00 : 18/01/202111h00 : 18/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ phân phốiMẬU ĐÔNG 1TBA235PA1007Điện Lực Văn Yên
8 8h00 : 19/01/202111h30 : 19/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA Động Quan 1ĐZ 0,4kV TBA Động Quan 1407PA1003Điện Lực Lục Yên
9 9h30 : 19/01/202111h00 : 19/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKHU 1 -180TBA Khu 1 ĐZ 375E12.2268PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
10 8h00 : 19/01/202117h00 : 19/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN MỚ - 100TBA Bản Mó ĐZ 375E12.2266PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
11 13h30 : 19/01/202115h00 : 19/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnUB THANH LƯƠNG - 160TBA UB Thanh Lương ĐZ 374E12.2347PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
12 13h30 : 19/01/202116h30 : 19/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ phân phốiHỒNG HÀTBA179PA1007Điện Lực Văn Yên
13 8h00 : 19/01/202111h00 : 19/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ phân phốiLÂM TRƯỜNGTBA383PA1007Điện Lực Văn Yên
14 8h00 : 20/01/202111h30 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnĐZ 0,4kV TBA Phúc Lợi 1ĐZ 0,4kV TBA Phúc Lợi 1199PA1003Điện Lực Lục Yên
15 9h00 : 20/01/202110h30 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTT LIÊN SƠN - 400TBA Trung tâm Liên Sơn ĐZ 374 E12.2416PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
16 8h00 : 20/01/202113h00 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnPHÙ NHAM - 75TBA PHÙ NHAM136PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
17 10h30 : 20/01/202111h30 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnUB SƠN A - 160TBA UB Sơn A ĐZ 374 E12.2369PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
18 8h00 : 20/01/202111h30 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKHE NƯỚC -180TBA khe Nước ĐZ 371E12.888PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
19 8h00 : 20/01/202117h00 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN MỚ - 100Lộ 1 TBA Bản Mớ ĐZ 375E12.2108PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
20 13h30 : 20/01/202116h30 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ phân phốiĐƯỜNG THANH NIÊNTBA30PA1007Điện Lực Văn Yên
21 8h00 : 20/01/202111h00 : 20/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ phân phốiYÊN PHÚ 3TBA212PA1007Điện Lực Văn Yên
22 8h00 : 21/01/202111h00 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thấtTBA Giao TếĐZ 0,4 kV tuyến GT-NK thuộc TBA Giao Tế107PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 8h00 : 21/01/202111h00 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thấtTBA Hào GiaĐZ 0,4 kV tuyến HG-3T thuộc TBA Hào Gia167PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 6h45 : 21/01/202112h15 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại cột 05 và san một phần phụ tải sang TBA Bạch Hà 6 mới xây dựngĐZ 0,4kV Bạch Hà 2 - Thôn 8ĐZ 0,4kV Bạch Hà 2 - Thôn 870PA1004Điện lực Yên Bình
25 10h00 : 21/01/202111h30 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCẦU THIA - 400Lộ 1 TBA Cầu Thia ĐZ 374E12.2156PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
26 7h30 : 21/01/20219h30 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNGHĨA LỘ 2 - 320TBA Nghĩa Lộ 2 ĐZ 374E12.2200PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
27 10h30 : 21/01/202112h00 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN MỚI NẬM LÀNH - 50TBA BẢN MỚI NẬM LÀNH140PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
28 8h30 : 21/01/202111h30 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa Chữa lưới điệnKHU 5A TTNT NGHĨA LỘ - 100TBA Khu 5A TTNT Nghĩa Lộ - ĐZ 373E12.2148PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
29 8h00 : 21/01/202114h00 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKHE RỊA -160TBA Khe Rịa ĐZ 371E12.8254PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
30 9h30 : 21/01/202111h30 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN CẠI - 50TBA BẢN CẠI ĐZ 373E12.273PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
31 8h00 : 21/01/202111h30 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTRUNG TÂM - 320TBA Trung Tâm ĐZ 376E 29.2186PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
32 13h30 : 21/01/202117h00 : 21/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTRUYỀN HÌNH - 180ĐZ 0.4kV TBA Truyền Hình83PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
33 8h00 : 22/01/202114h00 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn, luân chuyển MBA, TNĐK TBA năm 2021TBA Ngòi Đong Bảo Hưng ĐZ 374 E12.1TBA Ngòi Đong138PA1002Điện Lực Trấn Yên
34 8h00 : 22/01/202114h00 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2021, luân chuyển MBA, thay công tơ 3 pha đầu nguồnTBA Vân Hội 3TBA Vân Hội 354PA1002Điện Lực Trấn Yên
35 6h45 : 22/01/202111h30 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại cột 17, san tải sang TBA Yên Thành 6 mới xây dựng.ĐZ 0,4kV Yên Thành 1 - Thôn 3ĐZ 0,4kV Yên Thành 1 - Thôn 3191PA1004Điện lực Yên Bình
36 13h30 : 22/01/202117h00 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLA PÁN TẨN 2 - 160ĐZ 0.4kV TBA La Pán Tẩn 2236PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
37 8h00 : 22/01/202111h30 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNHÀ VĂN HÓA TỔ 2-250TBA Nhà Văn Hóa Tổ 2 ĐZ 376E 29.282PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
38 13h00 : 22/01/202116h00 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN 6 ĐL - 100TBA THÔN 6 ĐL ĐZ 371 E12.8130PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
39 8h00 : 22/01/202117h00 : 22/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnVIỀNG CÔNG - 100TBA VIỀNG CÔNG ĐZ 375E12.292PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
40 8h00 : 23/01/202115h00 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất MBATBA Yên PhúcĐZ 0,4 kV tuyến thuộc TBA Yên Phúc311PA1001Điện lực TP Yên Bái
41 8h00 : 23/01/202110h00 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sử lý gỉ dầu MBATBA NT Nam CườngĐZ 0,4 kV thuộc TBA NT Nam Cường410PA1001Điện lực TP Yên Bái
42 10h10 : 23/01/202112h00 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sử lý gỉ dầu MBATBA Sở Giao ThôngĐZ 0,4 kV thuộc TBA Sở Giao Thông333PA1001Điện lực TP Yên Bái
43 8h00 : 23/01/202115h00 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất MBATBA Khe Sến 3ĐZ 0,4 kV tuyến thuộc TBA Khe Sến 3163PA1001Điện lực TP Yên Bái
44 8h00 : 23/01/202114h00 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ công tơ 3 pha đầu nguồn, thay tủ PP 0,4 kVTBA Hòa Cuông 1TBA Hòa Cuông 1155PA1002Điện Lực Trấn Yên
45 8h00 : 23/01/202117h00 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnVIỀNG CÔNG - 100Lộ 2 TBA Viềng Công ĐZ 375E12.2169PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
46 8h00 : 23/01/202111h30 : 23/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnĐỘI 2 - 50ĐZ 0.4kV TBA Đội 277PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
47 8h00 : 24/01/202112h00 : 24/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : San tải ĐZ 0,4 kVTBA NT Bệnh ViệnĐZ 0,4 kV tuyến thuộc TBA Bệnh Viện638PA1001Điện lực TP Yên Bái
48 8h00 : 24/01/202112h00 : 24/01/2021Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay nâng công suất MBATBA Thành TrungĐZ 0,4 kV tuyến thuộc TBA Thành Trung103PA1001Điện lực TP Yên Bái
Top  |  Home