Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, August 15, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 86
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 11h30 : 15/08/202012h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phục vụ công tác thu thập tín hiệu từ Te st End to End về TTĐKX kết hợp điều tiết sản lượngLDA374-E12.1-67-18_2-7ĐZ 374 E12.1 từ DPT 374-7/96 Âu lâu đến MC 374/53 Nguyễn Phúc8698PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 14h00 : 15/08/202017h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà ,lên dây lấy độ võng ĐZ 0.4 kVPhạm Ngũ Lão 250kVA-35/0.4kVĐZ 0.4 kV tuyến PN-MT thuộc TBA Phạm Ngũ Lão120PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 6h00 : 15/08/20206h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển nguồn phục vụ công tác thu thập tín hiệu từ Te st End to End về TTĐKX kết hợp điều tiết sản lượngLDA374-E12.1-67-18_2-7các TBA từ sau DPT 374-7/69 ÂU LÂU đến MC 374/53 Nguyễn Phúc8698PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 6h00 : 15/08/202012h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thu thập tín hiệu từ Te st End to End về TTĐKX kết hợp điều tiết sản lượngLDA374-E12.1ĐZ 374 E12.1 từ trạm E12.1 đến CDL 374-7/53 Nguyễn Phúc1481PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 9h40 : 15/08/202010h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Tram Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 pha tổng TBAHà Đức Quân 400kVA-35/0.4kVKH TBA Hà Đức Quân1PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 6h00 : 15/08/202012h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thu thập tín hiệu tétEnd to End về TTĐKX kết hợp điều tiết sản lượngLDA372-E12.1-22ĐZ: 372 E12.11454PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 7h30 : 15/08/20209h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Tram Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 pha tổng TBATinh Lọc Thành Công 180kVA-35/0.4kVKH Tinh lọc Thành Công1PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 6h00 : 15/08/202017h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũTBA Quang Trung 4ĐZ 0,4kV lộ QT4-QT40PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 6h00 : 15/08/202017h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũTBA Yên Ninh 2ĐZ 0,4kV TBA Yên Ninh 2249PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 7h30 : 15/08/20208h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Tram Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 pha tổng TBATBA Cục Thuế TỉnhKH Cục Thuế Tỉnh1PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 9h40 : 15/08/202011h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Tram Đồng Tâm công tác thay định kỳ công tơ 3 pha tổng TBANhà Máy Xử Lý Rác Thải 560kVA-35/0.4kVKH TBA nhà máy xử lý rác thải1PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 7h00 : 15/08/202018h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển đường điện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công xây dựng đường Vân Hội- Quân Khê huyện Trấn Yên Tỉnh Yên BáiTBA Vân Hội 4ĐZ 0,4 kV TBA Vân Hội 4 xã Vân Hội huyện Trấn Yên111PA1002Điện Lực Trấn Yên
13 7h00 : 15/08/202014h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ PP 0,4 kVTBA UB Việt CườngTBA Ủy ban Việt Cường82PA1002Điện Lực Trấn Yên
14 11h30 : 15/08/202012h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển ĐZ 372 E12.1 về kết dây cơ bản phục vụ công tác lắp đặt transducer thu thập tín hiệu đo lường trạm 110 kV E12.1 LBS 372-7/81 Cường ThịnhĐZ 372 E12.115630PA1002Điện Lực Trấn Yên
15 6h00 : 15/08/20206h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển cấp nguồn 375E12.4 cho ĐZ 372 E12.1 đến LBS 372-7/81 Cường Thịnh phục vụ công tác lắp đặt transducer thu thập tín hiệu đo lường Trạm 110 kV E12.1 LBS 372-7/81 Cường ThịnhĐZ 372 E12.117543PA1002Điện Lực Trấn Yên
16 6h00 : 15/08/20206h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 378 E12.1ĐZ 378 E12.1949PA1004Điện lực Yên Bình
17 12h30 : 15/08/202014h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 371 E12.1ĐZ 371 E12.13545PA1004Điện lực Yên Bình
18 11h30 : 15/08/202012h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 378 E12.1ĐZ 378 E12.1949PA1004Điện lực Yên Bình
19 14h30 : 15/08/202016h45 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 375 E12.1ĐZ 375 E12.14763PA1004Điện lực Yên Bình
20 18h00 : 15/08/202018h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 371 E12.1 từ sau DCLPT 75 - 3 Đại PhạmĐZ 371 E12.1 từ sau DCLPT 75 - 3 Đại Phạm3414PA1004Điện lực Yên Bình
21 18h00 : 15/08/202018h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 371 E12.1ĐZ 371 E12.13545PA1004Điện lực Yên Bình
22 7h30 : 15/08/202016h45 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 375 E12.1 sau MC 375/114 Bảo ÁiĐZ 375 E12.1 sau MC 375/114 Bảo Ái2919PA1004Điện lực Yên Bình
23 12h30 : 15/08/202014h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : E12.1 lắp đặt tranducer thu thập tín hiệu đo lường ngăn lộ 371E12.1DCLPT 75-3ĐZ 371E12.1 đến DCLPT 75-33416PA1004Điện lực Yên Bình
24 6h30 : 15/08/20207h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 371 E12.1ĐZ 371 E12.13545PA1004Điện lực Yên Bình
25 3h30 : 15/08/20207h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt, thu thập tín hiệu đo lường về trung tâm điều khiển xa, kết hợp điều tiết sản lượngĐZ 371 E12.1 từ sau DCLPT 75 - 3 Đại PhạmĐZ 371 E12.1 từ sau DCLPT 75 - 3 Đại Phạm3414PA1004Điện lực Yên Bình
26 6h00 : 15/08/202017h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnHẠNH SƠN - 160Lộ 1 TBA Trung tâm Hạnh Sơn ĐZ 375E12.299PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
27 6h30 : 15/08/202016h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZTRẠM XÁAB lộ 1126PA1007Điện Lực Văn Yên
28 6h00 : 15/08/20206h30 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác để cấp nguồn 375E12.4 cho 372E12.1 do LĐCT Yên bái và ETC lắp đặt transducer thu thập tín hiệu đo lường cho ngăn 372, 374E12.1.CDLL 01-1 Mậu A ĐZ 375E12.4ĐZ 375E12.4 từ sau CDLL 01-1 Mậu A4773PA1007Điện Lực Văn Yên
29 6h00 : 15/08/202014h00 : 15/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Nâng cao khoảng cách pha đất VT 17, 18 theo đề nghị của UBND Huyện Văn Yên để xây dựng trường mầm nonLDA375-E12.4-328***LDA375-E12.4-328-PĐ Tân HợpCDPT 01-1 Tân Hợp943PA1007Điện Lực Văn Yên
30 6h00 : 16/08/202016h30 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển TBA Nhà Khách Số 2 giả phóng mặt bằng theo yêu cầu của UBND thành PhốLDA474-E12.1-26-4ACác TBA sau DCL 474-7/25 Nhà Khách Số 2 thuộc ĐZ 474 E12.1762PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 6h00 : 16/08/202017h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũTBA Quang TrungĐZ 0,4kV lộ QT-A3953PA1001Điện lực TP Yên Bái
32 6h00 : 16/08/202017h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũTBA Quang Trung 4ĐZ 0,4kV TBA Quang Trung 4188PA1001Điện lực TP Yên Bái
33 5h00 : 16/08/20206h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo 3 pha cột 135 ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnCột tách lèo 135 ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ VT cột tách lèo 135 đến DCL 372-7/219-1 Báo Đáp8867PA1002Điện Lực Trấn Yên
34 16h30 : 16/08/202017h30 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo 3 pha cột 121 ĐZ 372 E12.1sau công tác cải tạo lưới điệnDCL 372-7/81 Cường ThịnhĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/81 Cường Thịnh đến cột tách lèo 1212368PA1002Điện Lực Trấn Yên
35 5h00 : 16/08/20206h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo 3 pha tại VT cột 121, 135 ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnDCL 372-7/81 Cường ThịnhĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/81 Cường Thịnh đến VT tách lèo cột 1212368PA1002Điện Lực Trấn Yên
36 16h30 : 16/08/202017h30 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo 3 pha cột 135 ĐZ 372 E12.1 sau công tác cải tạo lưới điệnCột tách lèo 135 ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ VT cột tách lèo 135 đến DCL 372-7/219-1 Báo Đáp8867PA1002Điện Lực Trấn Yên
37 5h00 : 16/08/202017h30 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển TBA Ủy ban Kiên Thành xã Kiên Thành phục vụ công tác giải phóng mặt bằngTBA UB kIÊN ThànhTBA Ủy ban Kiên Thành ĐZ 372 E12.1311PA1002Điện Lực Trấn Yên
38 5h00 : 16/08/202017h30 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 372 E12.1 từ VT cột 127 đến cột 133Cột tách lèo 121 đến cột tách lèo 135 ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ cột tách lèo 3 pha 121 đến cột tách lèo 3 pha 1354136PA1002Điện Lực Trấn Yên
39 6h00 : 16/08/202017h30 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnHẠNH SƠN - 160Lộ 2 TBA Trung tâm Hạnh Sơn ĐZ 375E12.2211PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
40 17h00 : 16/08/202018h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển về kết dây cơ bản sau công tác LĐCT Yên bái và ETC lắp đặt transducer thu thập tín hiệu đo lường cho ngăn 372, 374E12.1; Điện lực Trấn Yên công tác sửa chữa lớn ĐZ 372E12.1CDLL 01-1 Mậu A ĐZ 375E12.4ĐZ 375E12.4 từ sau CDLL 01-1 Mậu A4773PA1007Điện Lực Văn Yên
41 17h00 : 16/08/202018h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển về kết dây cơ bản sau công tác LĐCT Yên bái và ETC lắp đặt transducer thu thập tín hiệu đo lường cho ngăn 372, 374E12.1; Điện lực Trấn Yên công tác sửa chữa lớn ĐZ 372E12.1LDA372-E12.1-219***LDA372-E12.1-219-ĐZ Trục chínhĐZ 372E12.1 từ sau CDPĐ 219-2 Báo Đáp1913PA1007Điện Lực Văn Yên
42 7h00 : 16/08/202011h00 : 16/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo lưới điệnTRƯỜNG CẤP 3AB lộ TC3-TX62PA1007Điện Lực Văn Yên
43 7h00 : 17/08/202014h30 : 17/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBATBA Liên ThịnhTBA Liên Thịnh xã Lương Thịnh49PA1002Điện Lực Trấn Yên
44 7h00 : 17/08/202014h30 : 17/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBATBA Hồng LâuTBA Hồng Lâu xã Hồng Ca100PA1002Điện Lực Trấn Yên
45 6h00 : 17/08/202017h30 : 17/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnHẠNH SƠN - 160Lộ 3 TBA Trung tâm Hạnh Sơn ĐZ 375E12.29PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
46 6h30 : 17/08/202016h30 : 17/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZTRẠM XÁAB lộ 2115PA1007Điện Lực Văn Yên
47 7h00 : 18/08/20208h10 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm NTH công tác nâng chuyển nấc phân áp MBATBA GiấyKH thuộc TBA Giấy297PA1001Điện lực TP Yên Bái
48 11h10 : 18/08/202012h30 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm NTH công tác nâng chuyển nấc phân áp MBATBA TỔ 61KH thuộc TBA Tổ 61196PA1001Điện lực TP Yên Bái
49 8h20 : 18/08/20209h30 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm NTH công tác nâng ,chuyển nấc phân áp MBATBA Phúc TânTBA Phúc Tân389PA1001Điện lực TP Yên Bái
50 9h40 : 18/08/202011h00 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm NTH công tác nâng ,chuyển nấc phân áp MBATBA Hồng NamTBA Hồng Nam171PA1001Điện lực TP Yên Bái
51 8h00 : 18/08/202010h00 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo, san tảiĐZ 0,4kV Lộ LK-T2ĐZ 0,4kV lộ LK-T2 TBA Làng Khánh160PA1003Điện Lực Lục Yên
52 6h00 : 18/08/202017h30 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnHẠNH SƠN - 160TBA Trung tâm Hạnh Sơn ĐZ 375E12.2319PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
53 13h00 : 18/08/202016h30 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZTRẠM XÁAB lộ 1,2241PA1007Điện Lực Văn Yên
54 6h30 : 18/08/202012h00 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo ĐZTRẠM XÁAB lộ 2115PA1007Điện Lực Văn Yên
55 6h30 : 18/08/202016h30 : 18/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn ĐZ 0.4 KVYÊN DŨNGLộ 1252PA1007Điện Lực Văn Yên
56 10h30 : 19/08/202011h30 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3phaChè Châu Giang 180kVA-35/0.4kVTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
57 7h30 : 19/08/20208h30 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3phaTrại Lợn Đồng Đình 160kVA-35/0.4kVTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
58 9h00 : 19/08/202010h00 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3phaTinh Dầu Quế 180kVA-35/0.4kVTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
59 8h00 : 19/08/202012h00 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBAPhúc Lợi 3TBA Phúc Lợi 3192PA1003Điện Lực Lục Yên
60 6h00 : 19/08/202017h30 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN CHANH 2 - 160TBA Bản Chanh Lộ 374E12.2146PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
61 5h00 : 19/08/20207h30 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnSƠN THỊNH - 250TBA Sơn Thịnh Lộ 373E12.2392PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
62 7h00 : 19/08/202011h00 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẾN XE - 400TBA Bến Xe Lộ 374E12.2436PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
63 6h30 : 19/08/202016h30 : 19/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn ĐZ 0.4 KVYÊN DŨNGLộ 1252PA1007Điện Lực Văn Yên
64 7h30 : 20/08/20208h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3phaChè Hữu Hảo 400kVA-35/0.4kVTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
65 9h00 : 20/08/202010h00 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3phaPhục vụ thi công cầu Tuần Quán 560kVA-35/0.4kVTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
66 10h30 : 20/08/202011h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3phaBê tông nước MátTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
67 16h00 : 20/08/202017h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCHÙA TRÚC LÂM - 100TBA Chùa Trúc Lâm Lộ 374E12.2103PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
68 8h00 : 20/08/20209h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN QUÂN - 160TBA Bản Quân Lộ 374E12.2147PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
69 6h00 : 20/08/202017h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN CHANH 2 - 160T B Bản Chanh Lộ 374E12.2146PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
70 14h00 : 20/08/202015h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN NOONG 2 - 75TBA Bản Noong 2 Lộ 374E12.2185PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
71 6h30 : 20/08/202016h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn ĐZ 0.4 KVYÊN DŨNGLộ 1252PA1007Điện Lực Văn Yên
72 7h00 : 20/08/202011h30 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnMINH KHAILộ 2141PA1007Điện Lực Văn Yên
73 7h00 : 20/08/202012h00 : 20/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa ĐZ 0.4 KVYÊN THÁI 4Lộ 185PA1007Điện Lực Văn Yên
74 8h40 : 21/08/20209h40 : 21/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3pha định kỳTBA Bách Lẫmtuyến ĐZ 0,4 kV BL-K2 thuộc TBA Bách lẫm133PA1001Điện lực TP Yên Bái
75 7h30 : 21/08/20208h30 : 21/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3pha định kỳTBA KS Hòa bình MinhTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
76 6h00 : 21/08/202017h30 : 21/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNGHĨA PHÚC - 320ĐZ 0.4kv lộ 1 TBA TT Hạnh Sơn180PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
77 6h00 : 21/08/202017h30 : 21/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNGHĨA LỘ 2 - 320TBA Nghĩa Lộ 2 ĐZ 374E12.2414PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
78 6h30 : 21/08/202012h00 : 21/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn ĐZ 0.4 KVYÊN DŨNGLộ 1,2345PA1007Điện Lực Văn Yên
79 10h00 : 22/08/202011h10 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3pha định kỳTBA Đầu Máy Hà LàoĐZ 0,4kV Cấp Khách hàng sản xuất đầu máy hà lào1PA1001Điện lực TP Yên Bái
80 9h00 : 22/08/202010h00 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3pha định kỳTBA Ngân Hàng Nông Nghiệp TPTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
81 7h30 : 22/08/20208h30 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : thay công tơ 3pha định kỳTBA Bệnh Viên TPTBA Khách hàng1PA1001Điện lực TP Yên Bái
82 6h00 : 22/08/202017h30 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBỆNH VIỆN - 320TBA Bệnh Viện Lộ 374E12.2186PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
83 7h00 : 22/08/202011h00 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnS.V.ĐỘNG -250TBA Sân Vận Động Lộ 472E12.2231PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
84 7h00 : 22/08/202017h00 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điệnCÁT THỊNH 1 -400ĐZ 0.4kV Lộ 1 TBA Cát Thịnh 1 Lộ 373E12.2230PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
85 6h00 : 22/08/202017h30 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnNGHĨA LỘ 2 - 320TBA Nghĩa Lộ 2 ĐZ 374E12.2414PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
86 6h30 : 22/08/202016h30 : 22/08/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTAM QUANLộ 193PA1007Điện Lực Văn Yên
Top  |  Home