Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, August 24, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 202
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 7h0 : 27/08/201717h0 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngYN4-NC---Yên Ninh 4Phường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà230PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 7h0 : 27/08/201717h0 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngCATP-TC(B)---Công An thành phốPhường nuyễn Thái Học : Phường Nguyễn Thái Học2PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo374E12-1 Thành Phố YBThành phố YB : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán1031PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 18h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 53-1 T12.10Xã Âu Lâu, Giới phiên, Hợp Minh, Phúc Lộc : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã An Thịnh,Xã Âu Lâu,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường4064PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 17h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 62-1 km6Thành phố Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến4994PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 53-1 T12.10Xã Âu Lâu, Giới phiên, Hợp Minh, Phúc Lộc : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã An Thịnh,Xã Âu Lâu,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường4064PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt sa thải PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 26-1 Thanh hùngphường yên thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Đồng Tâm,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Phú,Xã Tân Thịnh458PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt sa thải PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT TUẦN QUÁNXã văn Phú : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Phú824PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo372E12.1 Thành Phố YBXã minh bảo : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Minh Chuẩn,Xã Cường Thịnh,Xã Giới Phiên912PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo473E12.1Phường Yên Thịnh, Minh Tân, Yên Ninh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo1195PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 62-1 km6Thành phố Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến4994PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo476 E12.115132 TP Yên bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Tuy Lộc,Xã Nghĩa Lợi,Xã Nghĩa Phúc,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Phúc Lộc12996PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 6h0 : 27/08/201716h30 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : chuyển hệ thông đo đếm , thu hồi phụ kiện dây , xà cũCT3-CHB---Công ty 3Phường Nguyễn Phúc : Phường Nguyễn Thái Học,Phường Hồng Hà39PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 7h0 : 27/08/201717h0 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngTC-NC---Thành CôngNguyễn thái Học : Phường Nguyễn Thái Học,Phường Hồng Hà82PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 7h0 : 27/08/201717h0 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngLĐT-TC---Lý Đạo ThànhPhường Nuyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc113PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 7h0 : 27/08/201717h0 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngCVH2-TC---Chè Văn Hưng 2PHƯỜNG nth : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc93PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 7h0 : 26/08/201717h0 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngTL1-TC---TBA Thắng Lợi 1Phường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà97PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 12h0 : 26/08/201716h30 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thu hồi cột cũ, chuyển dây xang cột mớiGi-KT---GiấyPhường nguyễn Phúc : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Nguyễn Phúc95PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 7h0 : 26/08/201717h0 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngTC-Ga---Thành CôngPhường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà226PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt sa thải PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT TUẦN QUÁNXã văn Phú : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Phú824PA1001Điện lực TP Yên Bái
21 6h0 : 26/08/201711h30 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : chặt ngọn cột các VT 02,03CK-BĐ---Cơ khí tỉnhPhường Hồng Hà : Phường Yên Thịnh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà95PA1001Điện lực TP Yên Bái
22 18h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 53-1 T12.10Xã Âu Lâu, Giới phiên, Hợp Minh, Phúc Lộc : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã An Thịnh,Xã Âu Lâu,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường4064PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo372E12.1 Thành Phố YBXã minh bảo : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Minh Chuẩn,Xã Cường Thịnh,Xã Giới Phiên912PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 17h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 62-1 km6Thành phố Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến4994PA1001Điện lực TP Yên Bái
25 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo473E12.1Phường Yên Thịnh, Minh Tân, Yên Ninh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo1195PA1001Điện lực TP Yên Bái
26 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo476 E12.115132 TP Yên bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Tuy Lộc,Xã Nghĩa Lợi,Xã Nghĩa Phúc,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Phúc Lộc12996PA1001Điện lực TP Yên Bái
27 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo374E12-1 Thành Phố YBThành phố YB : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán1031PA1001Điện lực TP Yên Bái
28 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 62-1 km6Thành phố Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến4994PA1001Điện lực TP Yên Bái
29 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 53-1 T12.10Xã Âu Lâu, Giới phiên, Hợp Minh, Phúc Lộc : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã An Thịnh,Xã Âu Lâu,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường4064PA1001Điện lực TP Yên Bái
30 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt sa thải PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 26-1 Thanh hùngphường yên thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Đồng Tâm,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Phú,Xã Tân Thịnh458PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 6h0 : 25/08/201717h0 : 25/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thu hồi cột , phụ kiện ĐZ cũ , chuyển hệ thống đo đếm xang ĐZ mới xây dựng.Ga2-Ga1---Ga 2Phường hồng Hà : Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà29PA1001Điện lực TP Yên Bái
32 7h0 : 25/08/201717h0 : 25/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngTL1-TC---TBA Thắng Lợi 1Phường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà97PA1001Điện lực TP Yên Bái
33 7h0 : 25/08/201717h0 : 25/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngTC-Ga---Thành CôngPhường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà226PA1001Điện lực TP Yên Bái
34 7h0 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kV thuộc TBA Thành CôngTC-NC 1-A+B---Thành CôngPhường Nguyễn Thái Học : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc145PA1001Điện lực TP Yên Bái
35 8h30 : 23/08/20179h20 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : công tác thay định kỳ công tơ 3 phaĐT-LL---Đồng TâmPhường Yên Ninh : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm115PA1001Điện lực TP Yên Bái
36 7h30 : 23/08/20178h20 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : công tác thay định kỳ công tơ 3 phaK4-5.B---Km4Phường Minh Tân : Phường Minh Tân,Phường Hồng Hà87PA1001Điện lực TP Yên Bái
37 7h30 : 23/08/20178h20 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ 3 phaK4-3.B---Km4Phường minh tân : Phường Minh Tân79PA1001Điện lực TP Yên Bái
38 7h30 : 23/08/201711h30 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0.4kVT1-T2.A---TBA T1Phường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Đồng Tâm,Xã Âu Lâu99PA1001Điện lực TP Yên Bái
39 18h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 53-1 T12.10Xã Âu Lâu, Giới phiên, Hợp Minh, Phúc Lộc : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Tuy Lộc,Xã Tân Thịnh,Xã An Thịnh,Xã Âu Lâu,Xã Giới Phiên,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Phúc Lộc,Xã Việt Cường4064PA1001Điện lực TP Yên Bái
40 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Cắt PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéo473E12.1Phường Yên Thịnh, Minh Tân, Yên Ninh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo1195PA1001Điện lực TP Yên Bái
41 17h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp nguồn PV công tác kéo dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái giao chéoCDPT 62-1 km6Thành phố Yên Bái : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Nam Cường,Xã Minh Quán,Xã Âu Lâu,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến4994PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Trấn Yên
42 8h0 : 27/08/201717h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ kéo dây 220 kVTân Tiến SơnXã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh66PA1002Điện Lực Trấn Yên
43 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hưng Thịnhxã hưng thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh871PA1002Điện Lực Trấn Yên
44 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hồng CaXã Hồng Ka : Xã Quy Mông,Xã Lương Thịnh,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Khánh1166PA1002Điện Lực Trấn Yên
45 6h30 : 27/08/201717h30 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 2 LT Việt Hưng-VTXã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh28PA1002Điện Lực Trấn Yên
46 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển nguồn cấp sang ĐZ 375E12.4 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
47 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT01-1 HOÀ CUÔNGxã Hoà Cuông : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Tiến735PA1002Điện Lực Trấn Yên
48 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT75-1 PHÚC LỘCXã Minh Quân : Xã Nga Quán,Xã Minh Quân1157PA1002Điện Lực Trấn Yên
49 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT 40-1 Bảo HưngBảo Hưng : Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân1011PA1002Điện Lực Trấn Yên
50 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 VẦNcác xã Việt Cường ,Việt Hồng,Vân Hội : Xã Quy Mông,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội2708PA1002Điện Lực Trấn Yên
51 18h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp từ ĐZ 373 E12.2 về ĐZ 374 E12.1 sau công tác kéo dây 220 kVCDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
52 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 03-1 TÂN ĐỒNGXã Tân Đồng huyện Trấn Yên : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Quy Mông,Xã Kiên Thành1147PA1002Điện Lực Trấn Yên
53 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT13-1 Minh Tiếncác xã Minh Tiến,Y can,Quy Mông : Xã Minh Tiến,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Minh An2584PA1002Điện Lực Trấn Yên
54 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp sang ĐZ 373 E12.2 phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
55 5h30 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1MC372Z2 XUÂN ÁIXã Báo Đáp,Kiên Thành : Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Kiên Thành1129PA1002Điện Lực Trấn Yên
56 17h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Do quá tải ĐZ 375E12.1 và chuyển cấp về ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
57 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1MC372Z2 XUÂN ÁIXã Báo Đáp,Kiên Thành : Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Kiên Thành1129PA1002Điện Lực Trấn Yên
58 8h0 : 26/08/20179h30 : 26/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ trên ĐZ 0,4KVYên ThịnhXã Hưng Thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh91PA1002Điện Lực Trấn Yên
59 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển nguồn cấp sang ĐZ 375E12.4 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
60 5h30 : 26/08/201711h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Kết hợp lichi cắt điện sa thải để ĐLTP công tácVực Tròn-L.ThịnhThôn Vực tròn xã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh80PA1002Điện Lực Trấn Yên
61 5h30 : 26/08/201711h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Kết hợp lichi cắt điện sa thải để ĐLTP công tácLT Việt HưngXã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh128PA1002Điện Lực Trấn Yên
62 5h30 : 26/08/201711h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Điện lực TP Yên Bái kết hợp thời gian cắt điện sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV để công tácMC 374Z4 Lương ThịnhXã Lương Thịnh ,xã Hưng Thịnh : Trấn Yên,Xã Quy Mông,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh6056PA1002Điện Lực Trấn Yên
63 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hưng Thịnhxã hưng thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh871PA1002Điện Lực Trấn Yên
64 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 03-1 TÂN ĐỒNGXã Tân Đồng huyện Trấn Yên : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Quy Mông,Xã Kiên Thành1147PA1002Điện Lực Trấn Yên
65 10h0 : 26/08/201711h30 : 26/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ trên ĐZ 0,4KVQuang Vinh-H.ThịnhXã Hưng Thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh102PA1002Điện Lực Trấn Yên
66 17h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Do quá tải ĐZ 375E12.1 và chuyển cấp về ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
67 15h0 : 26/08/201716h30 : 26/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ trên ĐZ 0,4KVYên ĐịnhXã Hưng Thịnh : Xã Hưng Thịnh155PA1002Điện Lực Trấn Yên
68 13h30 : 26/08/201714h30 : 26/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ trên ĐZ 0,4KVYên Thànhxã Hưng Thịnh : Xã Hưng Thịnh118PA1002Điện Lực Trấn Yên
69 18h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp từ ĐZ 373 E12.2 về ĐZ 374 E12.1 sau công tác kéo dây 220 kVCDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
70 6h30 : 26/08/201717h0 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 1 Thôn 6B VC-N7---Thôn 6B Việt CườngThon 6B xã Việt Cường : Xã Việt Cường19PA1002Điện Lực Trấn Yên
71 6h30 : 26/08/201717h30 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVKhe LụaXã lương thịnh : Xã Lương Thịnh159PA1002Điện Lực Trấn Yên
72 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT01-1 HOÀ CUÔNGxã Hoà Cuông : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Tiến735PA1002Điện Lực Trấn Yên
73 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp sang ĐZ 373 E12.2 phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
74 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 VẦNcác xã Việt Cường ,Việt Hồng,Vân Hội : Xã Quy Mông,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội2708PA1002Điện Lực Trấn Yên
75 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT 40-1 Bảo HưngBảo Hưng : Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân1011PA1002Điện Lực Trấn Yên
76 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT75-1 PHÚC LỘCXã Minh Quân : Xã Nga Quán,Xã Minh Quân1157PA1002Điện Lực Trấn Yên
77 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT13-1 Minh Tiếncác xã Minh Tiến,Y can,Quy Mông : Xã Minh Tiến,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Minh An2584PA1002Điện Lực Trấn Yên
78 5h30 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hồng CaXã Hồng Ka : Xã Quy Mông,Xã Lương Thịnh,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Khánh1166PA1002Điện Lực Trấn Yên
79 6h30 : 25/08/201717h30 : 25/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 02 Khe Lụa-LMThôn Khe Lụa xã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh32PA1002Điện Lực Trấn Yên
80 6h30 : 25/08/201717h0 : 25/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 1 SH Chè Việt Cường-T6xã Việt Cường : Xã Việt Cường69PA1002Điện Lực Trấn Yên
81 7h30 : 25/08/201714h0 : 25/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp xuất tuyến,thay cột 07/ Yên BáiNgòi HópXã Báo Đáp : Xã Báo Đáp,Xã Việt Cường294PA1002Điện Lực Trấn Yên
82 10h0 : 24/08/201711h30 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ tại tủ PPThôn 9 Quy MôngThôn 9 xã Quy Mông : Xã Quy Mông130PA1002Điện Lực Trấn Yên
83 15h0 : 24/08/201716h30 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ tại tủ PPLập ThànhXã Quy Mông : Xã Quy Mông214PA1002Điện Lực Trấn Yên
84 6h30 : 24/08/201717h30 : 24/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 02 Khe Lụa-LMThôn Khe Lụa xã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh32PA1002Điện Lực Trấn Yên
85 13h30 : 24/08/201714h30 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ tại tủ PPUB Qui MôngXã Quy Mông : Xã Tân Đồng,Xã Quy Mông200PA1002Điện Lực Trấn Yên
86 6h30 : 24/08/201717h0 : 24/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 1 SH Chè Việt Cường-T6xã Việt Cường : Xã Việt Cường69PA1002Điện Lực Trấn Yên
87 8h30 : 24/08/20179h30 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ tại tủ PPTân Anthôn tân an xã Quy mông : Xã Quy Mông242PA1002Điện Lực Trấn Yên
88 6h30 : 23/08/201717h0 : 23/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 1 SH Chè Việt Cường-T6xã Việt Cường : Xã Việt Cường69PA1002Điện Lực Trấn Yên
89 13h30 : 23/08/201715h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha trên ĐZThôn 2 Minh TiếnThôn 2 Minh Tiến : Xã Minh Tiến,Xã Minh Tiến235PA1002Điện Lực Trấn Yên
90 15h30 : 23/08/201716h30 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha trên ĐZLộ 1 Thôn 3 Minh Tiến-UBxã Minh Tiên : Xã Minh Tiến,Xã Minh Tiến63PA1002Điện Lực Trấn Yên
91 8h0 : 23/08/20179h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha trên DZLộ 2 Trung tâm xã Y Can-MTxã Y Can : Xã Y Can63PA1002Điện Lực Trấn Yên
92 10h0 : 23/08/201711h30 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha trên ĐZQuyết TiếnQuyết Tiến : Xã Y Can173PA1002Điện Lực Trấn Yên
93 6h30 : 23/08/201717h30 : 23/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 02 Khe Lụa-LMThôn Khe Lụa xã Lương Thịnh : Xã Lương Thịnh32PA1002Điện Lực Trấn Yên
94 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 03-1 TÂN ĐỒNGXã Tân Đồng huyện Trấn Yên : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Quy Mông,Xã Kiên Thành1147PA1002Điện Lực Trấn Yên
95 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT 40-1 Bảo HưngBảo Hưng : Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân1011PA1002Điện Lực Trấn Yên
96 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT01-1 HOÀ CUÔNGxã Hoà Cuông : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Tiến735PA1002Điện Lực Trấn Yên
97 5h0 : 22/08/20175h30 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp sang ĐZ 373 E12.2 phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
98 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hưng Thịnhxã hưng thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh871PA1002Điện Lực Trấn Yên
99 5h0 : 22/08/20175h30 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển nguồn cấp sang ĐZ 375E12.4 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
100 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1MC372Z2 XUÂN ÁIXã Báo Đáp,Kiên Thành : Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Kiên Thành1129PA1002Điện Lực Trấn Yên
101 18h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp từ ĐZ 373 E12.2 về ĐZ 374 E12.1 sau công tác kéo dây 220 kVCDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
102 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 VẦNcác xã Việt Cường ,Việt Hồng,Vân Hội : Xã Quy Mông,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội2708PA1002Điện Lực Trấn Yên
103 6h30 : 22/08/201717h30 : 22/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 1 Phương Đạo-HC---TBA Phương ĐạoThôn Phương Đạo xã Lương thịnh : Xã Lương Thịnh128PA1002Điện Lực Trấn Yên
104 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT75-1 PHÚC LỘCXã Minh Quân : Xã Nga Quán,Xã Minh Quân1157PA1002Điện Lực Trấn Yên
105 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT13-1 Minh Tiếncác xã Minh Tiến,Y can,Quy Mông : Xã Minh Tiến,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Minh An2584PA1002Điện Lực Trấn Yên
106 5h30 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hồng CaXã Hồng Ka : Xã Quy Mông,Xã Lương Thịnh,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Khánh1166PA1002Điện Lực Trấn Yên
107 6h30 : 22/08/201717h0 : 22/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4KVLộ 1 SH Chè Việt Cường-T6xã Việt Cường : Xã Việt Cường69PA1002Điện Lực Trấn Yên
108 17h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Do quá tải ĐZ 375E12.1 và chuyển cấp về ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
109 8h0 : 21/08/20179h0 : 21/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mói công tơ 3 phaLộ 1 Ngòi Đong-UBThon ngòi Đong xã Bảo Hưng : Xã Bảo Hưng68PA1002Điện Lực Trấn Yên
110 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT13-1 Minh Tiếncác xã Minh Tiến,Y can,Quy Mông : Xã Minh Tiến,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Minh An2584PA1002Điện Lực Trấn Yên
111 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hồng CaXã Hồng Ka : Xã Quy Mông,Xã Lương Thịnh,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Khánh1166PA1002Điện Lực Trấn Yên
112 17h0 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Do quá tải ĐZ 375E12.1 và chuyển cấp về ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
113 5h0 : 20/08/20175h30 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp sang ĐZ 373 E12.2 phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
114 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 Hưng Thịnhxã hưng thịnh : Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh871PA1002Điện Lực Trấn Yên
115 5h0 : 20/08/20175h30 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển nguồn cấp sang ĐZ 375E12.4 phục vụ công tác kéo dây 220kV giao chéo ĐZ 372 E12.1CDPT 81-1 Cuờng ThịnhXã Cường Thịnh , Nga quán TT cổ Phúc, Minh quán : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Đào Thịnh,Xã Việt Thành,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Cường Thịnh,Xã Kiên Thành,Xã Nga Quán,Xã Minh Tiến,Xã Việt Cường,Xã Hưng Thịnh,Xã Vân Hội11093PA1002Điện Lực Trấn Yên
116 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT01-1 HOÀ CUÔNGxã Hoà Cuông : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Hòa Cuông,Xã Minh Tiến735PA1002Điện Lực Trấn Yên
117 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1MC372Z2 XUÂN ÁIXã Báo Đáp,Kiên Thành : Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Kiên Thành1129PA1002Điện Lực Trấn Yên
118 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 372 E12.1CDPT 03-1 TÂN ĐỒNGXã Tân Đồng huyện Trấn Yên : Thị trấn Cổ Phúc,Xã Tân Đồng,Xã Báo Đáp,Xã Quy Mông,Xã Kiên Thành1147PA1002Điện Lực Trấn Yên
119 18h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp từ ĐZ 373 E12.2 về ĐZ 374 E12.1 sau công tác kéo dây 220 kVCDPT53-1 T12-10cac xã Minh Quân , bảo Hưng ,Việt Hồng ,Vân Hội : Phường Yên Ninh,Xã Minh Tiến,Trấn Yên,Xã Tân Đồng,Xã Đào Thịnh,Xã Minh Quán,Xã Quy Mông,Xã Nga Quán,Xã Y Can,Xã Minh Tiến,Xã Lương Thịnh,Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân,Xã Hồng Ca,Xã Hưng Thịnh,Xã Hưng Khánh,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội,Xã Minh An13725PA1002Điện Lực Trấn Yên
120 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT01-1 VẦNcác xã Việt Cường ,Việt Hồng,Vân Hội : Xã Quy Mông,Xã Việt Cường,Xã Việt Hồng,Xã Vân Hội2708PA1002Điện Lực Trấn Yên
121 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT 40-1 Bảo HưngBảo Hưng : Xã Hợp Minh,Xã Bảo Hưng,Xã Việt Cường,Xã Minh Quân1011PA1002Điện Lực Trấn Yên
122 5h30 : 20/08/201719h0 : 20/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sa thải phụ tải do thiếu nguồn phục vụ công tác kéo dây 220 kV giao chéo với ĐZ 374 E12.1CDPT75-1 PHÚC LỘCXã Minh Quân : Xã Nga Quán,Xã Minh Quân1157PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
123 8h0 : 27/08/201711h0 : 27/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp tổng TBATT Yên Thế - Bệnh ViệnTổ 12, 13, 14, TT Yên Thế : Thị trấn Yên Thế342PA1003Điện Lực Lục Yên
124 8h30 : 26/08/201716h30 : 26/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4 kV , sử lý tiếp xúc trên ĐZ 0,4 kVMai Sơn - Uỷ BanXã Mai sơn : Xã Mai Sơn435PA1003Điện Lực Lục Yên
125 8h50 : 25/08/20179h15 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBến Xe - Trường cấp 3---TT Yên Thế - Bến XeTổ 07 : Thị trấn Yên Thế109PA1003Điện Lực Lục Yên
126 8h0 : 25/08/20178h45 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳTrúc Lâu 2 - Ủy BanThôn 1,Thôn 2 xã trúc lâu : Xã Trúc Lâu169PA1003Điện Lực Lục Yên
127 9h0 : 25/08/20179h30 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳKhánh Hòa 1 - Yên Bái---Khánh Hoà 1Thôn 5 xã khánh Hòa : Thị trấn Yên Thế,Xã Khánh Hoà93PA1003Điện Lực Lục Yên
128 9h40 : 25/08/201710h20 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳKhánh Hòa 1 - An Lạc---Khánh Hoà 1Thôn 5 khánh Hòa : Thị trấn Yên Thế,Xã Tô Mậu,Xã Khánh Hoà114PA1003Điện Lực Lục Yên
129 11h0 : 25/08/201711h45 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳMường Thượng - Khánh Hòa---Mường Thượng - Tô MậuThôn Mường Thượng : Xã Tô Mậu56PA1003Điện Lực Lục Yên
130 8h50 : 25/08/20179h15 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBến Xe - Chợ---TT Yên Thế - Bến XeTổ 17 TT Yên Thế huyện Lục Yên : Thị trấn Yên Thế150PA1003Điện Lực Lục Yên
131 15h0 : 25/08/201716h0 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBờ Hồ - Đông Hồ---TT Yên Thế - Bờ HồTổ 11 TT Yên Thế, Huyện Lục Yên : Thị trấn Yên Thế83PA1003Điện Lực Lục Yên
132 14h0 : 25/08/201714h45 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳBờ Hồ - Chợ---TT Yên Thế - Bờ HồTổ dân phố 11 : Thị trấn Yên Thế94PA1003Điện Lực Lục Yên
133 10h40 : 25/08/201711h15 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳUỷ Ban - Công An---TT Yên Thế - Uỷ BanTổ dân phố 7 : Thị trấn Yên Thế56PA1003Điện Lực Lục Yên
134 9h50 : 25/08/201710h30 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳChi Nhánh - Bệnh Viện---TT Yên Thế - Chi NhánhTổ 5 TT Yên Thế : Thị trấn Yên Thế32PA1003Điện Lực Lục Yên
135 9h20 : 25/08/20179h45 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳVũ Công Mật - Bệnh ViệnTổ 13 Thị Trấn Yên Thế : Thị trấn Yên Thế,Xã Tân Lĩnh143PA1003Điện Lực Lục Yên
136 15h0 : 22/08/201717h30 : 22/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kVTân Linh 2 - Khe XóThôn Khe Xó xã Tân Lĩnh : Xã Tân Lĩnh161PA1003Điện Lực Lục Yên
137 8h30 : 22/08/201714h0 : 22/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay MBAKhai Trung - Uỷ Banthôn Tắt Én, Giáp Luồng xã Khai Trung : Xã Khai Trung178PA1003Điện Lực Lục Yên
138 8h30 : 22/08/201714h30 : 22/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Bổ xung dây dẫn lộ, Xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kVTân Linh 2 - SângThôn Sâng : Xã Tân Lĩnh132PA1003Điện Lực Lục Yên
139 5h0 : 21/08/20178h0 : 21/08/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA khách hàng Granida 560kVA - 35/0,4kVCDPD 01-3 MINH TIẾNCác Xã Minh Tiến, Vĩnh Lạc, Mường Lai, An Phú : Lục Yên ,Thị trấn Yên Thế,Xã Khánh Thiện,Xã Mường Lai,Xã Minh Xuân,Xã Tân Lĩnh,Xã Vĩnh Lạc,Xã Liễu Đô,Xã Minh Tiến,Xã An Phú,Xã Minh Tiến,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên6050PA1003Điện Lực Lục Yên
140 13h30 : 21/08/201716h30 : 21/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ĐZ 0,4kVLàng Mác - Làng TảThôn Làng Tả : Xã Vĩnh Lạc128PA1003Điện Lực Lục Yên
141 8h0 : 21/08/201711h30 : 21/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúcLàng Mác - Loong XeThôn Làng Mác : Xã Vĩnh Lạc126PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực Yên Bình
142 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801MC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh125PA1004Điện lực Yên Bình
143 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801372-E12.1Thị trấn Yên Bình : Phường Yên Thịnh,Thị trấn Yên Bình370PA1004Điện lực Yên Bình
144 17h0 : 27/08/201718h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801MC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh125PA1004Điện lực Yên Bình
145 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801374-E12.1Thị trấn Yên Bình. : Thị trấn Yên Bình,Xã Đại Đồng232PA1004Điện lực Yên Bình
146 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801372-E12.1Thị trấn Yên Bình : Phường Yên Thịnh,Thị trấn Yên Bình370PA1004Điện lực Yên Bình
147 17h0 : 26/08/201718h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801MC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh125PA1004Điện lực Yên Bình
148 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801374-E12.1Thị trấn Yên Bình. : Thị trấn Yên Bình,Xã Đại Đồng232PA1004Điện lực Yên Bình
149 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801MC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh125PA1004Điện lực Yên Bình
150 7h0 : 25/08/20179h30 : 25/08/2017Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA 400 kVA 35/0,4 kV CTCP Gang thép Yên BáiCDPT 02-1 KCN Phía NamKhu công nghiệp phía nam Yên Bái : Xã Văn Tiến,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Hương20PA1004Điện lực Yên Bình
151 9h0 : 24/08/201711h30 : 24/08/2017Khác : Cân pha phụ tải trên ĐZ 0,4 kvTân Nguyên 3 (Khe Cọ)Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên100PA1004Điện lực Yên Bình
152 8h30 : 23/08/201711h30 : 23/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cáp tổng hạ thế tại tủ PP 0,4 kVYên Thành 2Xã Yên Thành : Xã Yên Thành,Xã Yên Bình,Xã Hán Đà155PA1004Điện lực Yên Bình
153 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801374-E12.1Thị trấn Yên Bình. : Thị trấn Yên Bình,Xã Đại Đồng232PA1004Điện lực Yên Bình
154 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801372-E12.1Thị trấn Yên Bình : Phường Yên Thịnh,Thị trấn Yên Bình370PA1004Điện lực Yên Bình
155 5h0 : 22/08/20175h30 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801MC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh125PA1004Điện lực Yên Bình
156 9h0 : 22/08/201712h0 : 22/08/2017Khác : Cân pha phụ tải trên ĐZ 0,4 kVBảo Ái 2Xã Bảo Ái : Xã Bảo ái177PA1004Điện lực Yên Bình
157 17h0 : 22/08/201718h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác tách kéo dây 220 kV khoảng néo 4701-4801MC375Z1TANNGUYENThôn Đèo Thao Xã Tân Nguyên : Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Phú Thịnh125PA1004Điện lực Yên Bình
Điện lực Nghĩa Lộ
158 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác thi công khoảng néo 4701 - 4801 của ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái.CDPĐ 99-3 AN LƯƠNGXã AN Lương - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên bái : Xã An Lương472PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
159 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác thi công khoảng néo 4701 - 4801 của ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái.CDPĐ 99-3 AN LƯƠNGXã AN Lương - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên bái : Xã An Lương472PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
160 5h0 : 25/08/201719h0 : 25/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác thi công khoảng néo 4701 - 4801 của ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái.CDPĐ 99-3 AN LƯƠNGXã AN Lương - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên bái : Xã An Lương472PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
161 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác thi công khoảng néo 4701 - 4801 của ĐZ 220kV Bảo Thắng - Yên Bái.CDPĐ 99-3 AN LƯƠNGXã AN Lương - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên bái : Xã An Lương472PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Điện Lực Văn Yên
162 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp 375 E12.4 cho 372 E12.1- Phục vụ công tác kéo dây 220kVMC372 E12.1Huyện Văn Yên- Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành10610PA1007Điện Lực Văn Yên
163 17h0 : 27/08/201718h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển kết dây về cơ bản - Phục vụ công tác kéo dây 220kVMC372 E12.1Huyện Văn Yên- Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành10610PA1007Điện Lực Văn Yên
164 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Phục vụ công tác kéo dây 220kVMC372-Z2 XUÂN ÁIxã Xuân Ái, Hoàng Thắng, Yên Hợp : Văn yên ,Xã Ngòi A,Xã Yên Hợp,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành3052PA1007Điện Lực Văn Yên
165 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp cho 375 E12.4- Phục vụ công tác kéo dây 220kVMC375Z5 XUÂN TẦMXã Đông An, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Viễn Sơn9596PA1007Điện Lực Văn Yên
166 5h0 : 27/08/20175h30 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp cho 372 E12.1- Phục vụ công tác kéo dây 220kVĐZ 375 E12.4 - VĂN YÊNHuyện Văn Yên - Trấn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU7299PA1007Điện Lực Văn Yên
167 17h0 : 27/08/201718h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển kết dây về cơ bản-Phục vụ công tác kéo dây 220kVMC375Z5 XUÂN TẦMXã Đông An, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Viễn Sơn9596PA1007Điện Lực Văn Yên
168 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Phục vụ công tác kéo dây 220kVRECLOSER ĐẠI SƠNCác xã An Thịnh, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu - Văn Yên : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU3363PA1007Điện Lực Văn Yên
169 17h0 : 27/08/201718h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển kết dây về cơ bản- Phục vụ công tác kéo dây 220kVĐZ 375 E12.4 - VĂN YÊNHuyện Văn Yên - Trấn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU7299PA1007Điện Lực Văn Yên
170 5h0 : 27/08/201719h0 : 27/08/2017Công tác theo kế hoạch : Phục vụ công tác kéo dây 220kVCDPT 01-1 LÂM GIANGXã Lâm Giang : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã Đại Sơn1519PA1007Điện Lực Văn Yên
171 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp cho 372 E12.1- Công tác kéo dây 220kVĐZ 375 E12.4 - VĂN YÊNHuyện Văn Yên - Trấn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU7299PA1007Điện Lực Văn Yên
172 17h0 : 26/08/201718h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển kết dây về cơ bản sau cấp cho 372 E12.1- Công tác kéo dây 220kVĐZ 375 E12.4 - VĂN YÊNHuyện Văn Yên - Trấn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU7299PA1007Điện Lực Văn Yên
173 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Phục vụ công tác kéo dây 220kVRECLOSER ĐẠI SƠNCác xã An Thịnh, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu - Văn Yên : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU3363PA1007Điện Lực Văn Yên
174 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Phục vụ công tác kéo dây 220kVCDPT 01-1 LÂM GIANGXã Lâm Giang : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã Đại Sơn1519PA1007Điện Lực Văn Yên
175 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp 375 E12.4 cho 372 E12.1-phục vụ kéo day 220kvMC372 E12.1Huyện Văn Yên- Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành10610PA1007Điện Lực Văn Yên
176 17h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyenr kết dây về cơ bản sau công tác kéo dây 220kVMC372 E12.1Huyện Văn Yên- Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành10610PA1007Điện Lực Văn Yên
177 5h0 : 26/08/20175h30 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Chuyển cấp cho 375 E12.4- Công tác kéo dây 220kVMC375Z5 XUÂN TẦMXã Đông An, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Viễn Sơn9596PA1007Điện Lực Văn Yên
178 5h0 : 26/08/201719h0 : 26/08/2017Công tác theo kế hoạch : Phục vụ công tác kéo ĐZ 220kVMC372-Z2 XUÂN ÁIxã Xuân Ái, Hoàng Thắng, Yên Hợp : Văn yên ,Xã Ngòi A,Xã Yên Hợp,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành3052PA1007Điện Lực Văn Yên
179 5h0 : 22/08/20175h30 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 chuyển cấp 372E12.2 cho 372 E12.1MC375Z5 XUÂN TẦMXã Đông An, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Viễn Sơn9596PA1007Điện Lực Văn Yên
180 17h0 : 22/08/201718h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : sau Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 chuyển cấp 372E12.2 cho 372 E12.1MC375Z5 XUÂN TẦMXã Đông An, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Viễn Sơn9596PA1007Điện Lực Văn Yên
181 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 cắt do thiếu nguồnCDPT 01-1 LANG THÍPXa Lang Thíp : Văn yên ,Xã Lang Thíp953PA1007Điện Lực Văn Yên
182 5h0 : 22/08/201717h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 cắt do thiếu nguồnCDPT 01-1 LÂM GIANGXã Lâm Giang : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lâm Giang,Xã Đại Sơn1519PA1007Điện Lực Văn Yên
183 5h0 : 22/08/20175h30 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 chuyển cấp 375E12.4 cho 372E12.1MC375 TANNGUYENHuyện Văn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU7299PA1007Điện Lực Văn Yên
184 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1MC372-Z2 XUÂN ÁIxã Xuân Ái, Hoàng Thắng, Yên Hợp : Văn yên ,Xã Ngòi A,Xã Yên Hợp,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành3052PA1007Điện Lực Văn Yên
185 17h0 : 22/08/201718h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Sau Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 chuyển về kết dây cơ bảnMC375 TANNGUYENHuyện Văn Yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU7299PA1007Điện Lực Văn Yên
186 5h0 : 22/08/20175h30 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1372 E12.1Huyện Văn Yên - Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành10610PA1007Điện Lực Văn Yên
187 17h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1372 E12.1Huyện Văn Yên - Yên Bái : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Quang Minh,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Yên Thái,Xã Yên Hợp,Xã Yên Hưng,Xã Đại Phác,Xã Yên Phú,Xã Xuân ái,Xã Hoàng Thắng,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng,Xã Xuân Long,Xã Yên Thành10610PA1007Điện Lực Văn Yên
188 5h0 : 22/08/201719h0 : 22/08/2017Công tác theo kế hoạch : Công tác kéo dây 220KV giao chéo với ĐZ 372E12.1 cắt do thiếu nguồnRECLOSER ĐẠI SƠNCác xã An Thịnh, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hẩu - Văn Yên : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Ngòi A,Xã An Thịnh,Xã Đại Sơn,Xã Đại Phác,Xã Mỏ Vàng,XÃ NÀ HẨU3363PA1007Điện Lực Văn Yên
Điện Lực Văn Chấn
189 6h30 : 27/08/201717h30 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây mới, thu hồi đây cũ, phụ kiện từ VT 11-15 đến cuối tuyếnThác Hoa - Ủy BanThác Hoa : Xã Sơn Thịnh113PA1008Điện Lực Văn Chấn
190 13h30 : 27/08/201717h30 : 27/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây mới, thu hồi đây cũ, phụ kiện từ VT 02 đến cuối tuyếnSơn Thịnh - Trường họcXã Sơn Thịnh : Xã Sơn Thịnh76PA1008Điện Lực Văn Chấn
191 6h30 : 26/08/201717h30 : 26/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Lắp đặt cáp xuất tuyến TBA - Kéo dây hoàn thiện từ TBA đến vị trí 02 các lộ hạ thế và đấu nối.Sơn ThịnhXã Sơn Thịnh : Xã Sơn Thịnh327PA1008Điện Lực Văn Chấn
192 8h30 : 25/08/201710h30 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaTT Thượng Bằng LaTrung tâm xã Thượng Bằng La . : Huyện Văn Chấn,Xã Thượng Bằng La280PA1008Điện Lực Văn Chấn
193 14h0 : 25/08/201716h0 : 25/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaThôn MuỗngThôn Muỗng : Xã Cát Thịnh,Xã Thượng Bằng La138PA1008Điện Lực Văn Chấn
194 6h30 : 25/08/201717h30 : 25/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay dây mới, thu hồi đây cũ, phụ kiện từ VT 02 đến cuối tuyếnSơn Thịnh - Đường BKhu phố Cửa Nhì huyện Văn Chấn : Xã Sơn Thịnh100PA1008Điện Lực Văn Chấn
195 8h30 : 24/08/201710h30 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaThôn 4 Nghĩa TâmThôn 4 Xã Nghĩa Tâm : Xã Nghĩa Tâm283PA1008Điện Lực Văn Chấn
196 8h30 : 24/08/201710h30 : 24/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaAn Hà ThịnhThôn An Thinh,Hà Thịnh xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn : Xã Sơn Thịnh356PA1008Điện Lực Văn Chấn
197 8h30 : 24/08/201711h30 : 24/08/2017Thí nghiệm định kỳ : Nâng nấc phân áp và cân pha phụ tải trên ĐZ 0,4kVThôn 11 Tân ThịnhThôn 11 xã Tân Thịnh : Xã Tân Thịnh,Xã Tân Thịnh142PA1008Điện Lực Văn Chấn
198 14h0 : 23/08/201716h0 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaTân Thịnh 2Thôn 10 xã Tân Thinh : Xã Tân Thịnh,Xã Tân Thịnh160PA1008Điện Lực Văn Chấn
199 8h30 : 23/08/201710h30 : 23/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaTân Thịnh 3Xã Tân Thịnh : Xã Tân Thịnh,Huyện Văn Chấn,Xã Tân Thịnh118PA1008Điện Lực Văn Chấn
200 8h30 : 22/08/201710h30 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế TI và công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaThôn 5 Tân ThịnhThôn 4,thôn 5 xã Tân thịnh huyện Văn Chấn . : Xã Tân Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Nghĩa Tâm144PA1008Điện Lực Văn Chấn
201 14h0 : 22/08/201715h0 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaTân Thịnh 1Thôn 1,2,3 xã Tân Thịnh huyện Văn Chấn : Xã Tân Thịnh,Huyện Văn Chấn,Xã Tân Thịnh281PA1008Điện Lực Văn Chấn
202 15h30 : 22/08/201716h30 : 22/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay thế công tơ tổng TBA bằng công tơ đo xaThôn 7 - Tân ThịnhThôn 7 xã Tân Thịnh : Xã Tân Thịnh65PA1008Điện Lực Văn Chấn
Top  |  Home