Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 16, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 122
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 9h50 : 09/12/201710h50 : 09/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBATBA Bảo ThịnhXã Minh Bảo : Phường Đồng Tâm,Xã Minh Bảo127PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 13h30 : 09/12/201714h30 : 09/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAMinh BảoXã Minh Bảo : Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Xã Minh Bảo,Xã Minh Chuẩn131PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 11h0 : 09/12/201712h0 : 09/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBATBA Trực BÌnh 1XÃ MINH BẢO : Xã Minh Bảo,Xã Cường Thịnh93PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 8h40 : 09/12/20179h40 : 09/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAYên Phúc 3Phường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Đồng Tâm54PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 7h30 : 09/12/20178h30 : 09/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBARạp Yên NinhPhường Yên Thịnh : TP Yên bái,Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh100PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 9h50 : 08/12/201711h30 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBATrung tâm - Văn Phúxã văn phú : TP Yên bái,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Hợp Minh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Phú239PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 13h30 : 08/12/201714h30 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAVăn PhúXã văn phú : TP Yên bái,Xã Văn Phú154PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 14h40 : 08/12/201716h0 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAVăn Phú 1XÃ văn Phú : Xã Văn Phú106PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 10h40 : 06/12/201712h0 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAMinh TânPhường Minh Tân : Phường Minh Tân56PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 7h30 : 06/12/20179h0 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAĐoàn kếtpHƯỜNG yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Đồng Tâm116PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 9h10 : 06/12/201710h30 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBATổ 8 phường Đồng TâmPhường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm88PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 7h30 : 05/12/201712h0 : 05/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm định kỳ các hạng mục TBANgã tư Nam CườngpHƯỜNG YÊN nINH : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà405PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 13h30 : 05/12/201715h0 : 05/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAQuang TrungPhường Đồng Tâm : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà421PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 9h10 : 05/12/201710h30 : 05/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAXóm vãXã minh bảo : Phường Yên Thịnh,Phường Yên Ninh,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà,Xã Minh Bảo,Xã Giới Phiên125PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 7h30 : 05/12/20179h0 : 05/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBAHà Huy TậpPhường Yên Thịnh : Phường Yên Thịnh,Phường Đồng Tâm,Xã Minh Bảo92PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 7h30 : 05/12/201712h0 : 05/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm ddnhj kỳ các hạng mục TBA, chỉnh trang lưới điệnK6 BPhường Đồng Tâm : Phường Yên Thịnh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà293PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 7h30 : 04/12/20179h0 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm định kỳ các hạng mục TBAHoàng Hoa Thám 1Phường Yên Ninh : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Hồng Hà134PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 9h30 : 04/12/201711h30 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm định kỳ các hạng mục TBAHoàng Hoa Thám 2Phường Yên Ninh : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà153PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 8h0 : 04/12/20178h30 : 04/12/2017Khác : công tác kéo dây cap chịu lực chỉnh trang lưới điệnGa1Phường Yên Ninh : Phường Yên Ninh,Phường Nguyễn Thái Học,Phường Đồng Tâm,Phường Nguyễn Phúc,Phường Hồng Hà,Xã Nghĩa Phúc480PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 14h0 : 04/12/201716h0 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : công tác thí nghiệm định kỳ các hạng mục TBACao ThắngPhường Yên Ninh : Phường Yên Ninh,Phường Minh Tân,Phường Đồng Tâm,Phường Hồng Hà194PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Trấn Yên
21 8h30 : 10/12/20179h30 : 10/12/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Đấu nối ĐZ 0.4kV mới vào TBA Thắng LợiLo 2 Thắng Lợi-CTXã Y Can : Xã Minh Quán,Xã Y Can91PA1002Điện Lực Trấn Yên
22 10h0 : 10/12/201711h30 : 10/12/2017Cải tạo, SC lưới điện HA nông thôn sau tiếp nhận : Đấu nối ĐZ 0.4kV mới vào TBA TT Y CanLộ 2 Trung tâm xã Y Can-MTxã Y Can : Xã Y Can165PA1002Điện Lực Trấn Yên
23 8h30 : 07/12/201711h30 : 07/12/2017Khác : Kéo lại cột nghiêng VT cột 05,06 sạt lở do mưa bão ( khắc phục bão lũ)Lộ 1 Thôn 2 Việt Cường-UB---Thôn 2 VCThôn 2 xã Việt Cường : Xã Việt Cường99PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
24 8h30 : 08/12/201711h30 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK MBA, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiKhánh Hoà 3thôn 1,2 xã khánh Hòa : Xã Khánh Hoà255PA1003Điện Lực Lục Yên
25 14h0 : 07/12/201716h30 : 07/12/2017Thí nghiệm định kỳ : TNĐK MBA, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiPhúc Lợi 4Thôn PL4- ĐQ, PL4- Thuồng : Xã Phúc Lợi102PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực Yên Bình
26 5h0 : 10/12/201716h30 : 10/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Cắt điện phục vụ Sửa chữa lớn ĐZ 371 E12.1 từ cột 03 đến 20MC378E12.1Xã Văn Tiến, Thị trấn Yên Bình, xã Phú Thịnh : Xã Văn Tiến,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh716PA1004Điện lực Yên Bình
27 16h30 : 10/12/201718h30 : 10/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách, đấu lèo cột 12A, 38 ĐZ 375 E12.1 phục vụ thi công cải tạo ĐZ 375 từ cột 21 đến 36CTach leo cot 38Xã Đại Đồng, tân hương, mông sơn, cảm Ân : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh3674PA1004Điện lực Yên Bình
28 5h30 : 10/12/20177h30 : 10/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách, đấu lèo cột 12A, 38 ĐZ 375 E12.1 phục vụ thi công cải tạo ĐZ 375 từ cột 21 đến 36CTach leo cot 38Xã Đại Đồng, tân hương, mông sơn, cảm Ân : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh3674PA1004Điện lực Yên Bình
29 5h30 : 10/12/201718h30 : 10/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : cải tạo ĐZ 375 E12.1 từ cột 21 đến 36CTach leo cot 12ATBA Đại Đồng 1,2,3,4,5, Gỗ Trường Thành, Trạm Bê tông : Thị trấn Yên Bình,Xã Bảo ái,Xã Đại Đồng646PA1004Điện lực Yên Bình
30 5h0 : 10/12/20175h30 : 10/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tách lèo cột 21 phục vụ SCL ĐZ 371 đoạn cột 03 đến 20Tach leo C21Thị trấn Yên Bình, Xã Phú Thịnh, Văn Lãng : Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Lãng,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh4936PA1004Điện lực Yên Bình
31 16h30 : 10/12/201718h30 : 10/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lại lèo cột 21 sau SCl ĐZ 371 E12.1 từ cột 3 đến cột 20Tach leo C21Thị trấn Yên Bình, Xã Phú Thịnh, Văn Lãng : Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Lãng,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh4936PA1004Điện lực Yên Bình
32 5h30 : 10/12/201716h30 : 10/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thi công SCL ĐZ 371 E12.1 từ cột 03 đến cột 20MC371-E12.1Km10 Thị trấn Yên Bình : Xã Văn Tiến,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương367PA1004Điện lực Yên Bình
33 5h0 : 09/12/20177h0 : 09/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tách lèo cột 55 phục vụ SCL 371DPT 371-7/198 Hán ĐàXã Thịnh Hưng : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Xã Hưng Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh1159PA1004Điện lực Yên Bình
34 5h30 : 09/12/201718h30 : 09/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Cải tạo ĐZ 375 E12.1 từ cột 21 đến 36CTach leo cot 12ATBA Đại Đồng 1,2,3,4,5, Gỗ Trường Thành, Trạm Bê tông : Thị trấn Yên Bình,Xã Bảo ái,Xã Đại Đồng646PA1004Điện lực Yên Bình
35 5h30 : 09/12/20177h0 : 09/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách lèo cột 12A, 38 phục vụ cải tạo ĐZ 375E12.1tach leo 2Xã Đại Đồng : Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh759PA1004Điện lực Yên Bình
36 17h0 : 09/12/201718h0 : 09/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Đấu lại lèo cột 12A, 38 ĐZ 375 E12.1tach leo 2Xã Đại Đồng : Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh759PA1004Điện lực Yên Bình
37 5h30 : 09/12/201718h0 : 09/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Thi công cải tạo ĐZ từ cột 12A đến cột 38 ĐZ 375 E12.1Tach leo 3Xã Đại Đồng : Thị trấn Yên Bình,Xã Bảo ái,Xã Đại Đồng646PA1004Điện lực Yên Bình
38 5h30 : 09/12/20177h30 : 09/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách lèo cột 12A, 38 ĐZ 375 E12.1 phục vụ thi công cải tạo ĐZ 375 từ cột 21 đến 36CTach leo cot 38Xã Đại Đồng, tân hương, mông sơn, cảm Ân : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh3674PA1004Điện lực Yên Bình
39 16h30 : 09/12/201718h30 : 09/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách, đấu lèo cột 12A, 38 ĐZ 375 E12.1 phục vụ thi công cải tạo ĐZ 375 từ cột 21 đến 36CTach leo cot 38Xã Đại Đồng, tân hương, mông sơn, cảm Ân : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh3674PA1004Điện lực Yên Bình
40 16h30 : 09/12/201718h0 : 09/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lại lèo cột 55 sau SCL 371DPT 371-7/198 Hán ĐàXã Thịnh Hưng : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Xã Hưng Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh1159PA1004Điện lực Yên Bình
41 6h30 : 09/12/201718h0 : 09/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Thay xà các vị trí cột 44 đến 47 SCL ĐZ 371E12.1Tach leo C55HTxã Thịnh hưng : Thị trấn Yên Bình,Xã Thịnh Hưng33PA1004Điện lực Yên Bình
42 5h30 : 08/12/201718h30 : 08/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn ĐZ 371 từ cột 40 đến cột 47Tach leo C55HTxã Thịnh hưng, : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh1038PA1004Điện lực Yên Bình
43 5h30 : 08/12/201718h30 : 08/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Thi công cải tạo ĐZ 375 E12.1 từ cột 10 đến cột 21MC375-E12.1Xã Đại Đồng : Thị trấn Yên Bình,Xã Bảo ái,Xã Đại Đồng277PA1004Điện lực Yên Bình
44 16h30 : 08/12/201718h30 : 08/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Đấu lèo cột 23 ĐZ 375 E12.1 phục vụ thi công cải tạo ĐZ 375 từ cột 10 đến 21Tach leo C23Xã Đại Đồng, tân hương, Cẩm Ân, Mông Sơn : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh4203PA1004Điện lực Yên Bình
45 16h30 : 08/12/201718h30 : 08/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lèo cột 55 đz 371 E12.1 sau SCL ĐZ 371 E12.1DPT 371-7/198 Hán ĐàXã Thịnh Hưng : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Xã Hưng Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh1159PA1004Điện lực Yên Bình
46 5h30 : 08/12/20177h0 : 08/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tách lèo cột 55 đz 371 E12.1 phuc vụ SCL ĐZ 371 E12.1DPT 371-7/198 Hán ĐàXã Thịnh Hưng : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Xã Hưng Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh1159PA1004Điện lực Yên Bình
47 5h30 : 08/12/20177h30 : 08/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách lèo cột 23 ĐZ 375 E12.1 phục vụ thi công cải tạo ĐZ 375 từ cột 10 đến 21Tach leo C23Xã Đại Đồng, tân hương, Cẩm Ân, Mông Sơn : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh4203PA1004Điện lực Yên Bình
48 5h30 : 07/12/20177h30 : 07/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Tách lèo cột 23 phục vụ cải tạo ĐZ 375E12.1Tach leo C23Xã Đại Đồng, tân hương, Cẩm Ân, Mông Sơn : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh4203PA1004Điện lực Yên Bình
49 16h30 : 07/12/201718h0 : 07/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Đấu lèo cột 23 phục vụ cải tạo ĐZ 375E12.1Tach leo C23Xã Đại Đồng, tân hương, Cẩm Ân, Mông Sơn : Xã Tân Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Tân Nguyên,Xã Bảo ái,Xã Mông Sơn,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh4203PA1004Điện lực Yên Bình
50 14h0 : 07/12/201718h30 : 07/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1371E12.1Thị trấn Yên Bình và các xã văn Lãng, Phú Thịnh, Thịnh hưng : Xã Phú Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng2741PA1004Điện lực Yên Bình
51 5h30 : 07/12/201718h30 : 07/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1CDPT 05-1 Thôn 7 T.HưngXã Thịnh Hưng, Văn Lãng, Phú Thịnh : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh2783PA1004Điện lực Yên Bình
52 5h30 : 07/12/201718h30 : 07/12/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Thi công cải tạo Đz 375 E12.1 từ cột 10 đến cột 21MC375-E12.1Xã Đại Đồng : Xã Đại Đồng,Thị trấn Yên Bình,Xã Bảo ái277PA1004Điện lực Yên Bình
53 5h30 : 07/12/20177h0 : 07/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1371E12.1Thị trấn Yên Bình và các xã văn Lãng, Phú Thịnh, Thịnh hưng : Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh2741PA1004Điện lực Yên Bình
54 14h0 : 06/12/201718h30 : 06/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1371E12.1Thị trấn Yên Bình và các xã văn Lãng, Phú Thịnh, Thịnh hưng : Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh2741PA1004Điện lực Yên Bình
55 5h30 : 06/12/20177h0 : 06/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1371E12.1Thị trấn Yên Bình và các xã văn Lãng, Phú Thịnh, Thịnh hưng : Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Phú Thịnh2741PA1004Điện lực Yên Bình
56 5h30 : 06/12/201718h30 : 06/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1CDPT 05-1 Thôn 7 T.HưngXã Thịnh Hưng, Văn Lãng, Phú Thịnh : Phường Hồng Hà,Xã Văn Lãng,Thị trấn Yên Bình,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh2783PA1004Điện lực Yên Bình
57 7h0 : 06/12/201711h30 : 06/12/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA Mỹ Gia 4 và Yên Thành 5CDPT 194-1 Xuân LaiCác xã Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Tích Cốc, Phúc Ninh, Xuân Long, Ngọc Chấn huyên Yên bình : Xã Xuân Long,Xã Tích Cốc,Xã Cảm Nhân,Xã Ngọc Chấn,Xã Phúc Ninh,Xã Mỹ Gia,Xã Xuân Lai3508PA1004Điện lực Yên Bình
58 5h30 : 05/12/201718h30 : 05/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1Tach leo C21Thị trấn Yên Bình, Xã Phú Thịnh, Văn Lãng : Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Lãng,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh4150PA1004Điện lực Yên Bình
59 5h30 : 05/12/20177h0 : 05/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1MC371-E12.1Km10 Thị trấn Yên Bình : Xã Văn Tiến,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương367PA1004Điện lực Yên Bình
60 16h30 : 05/12/201718h30 : 05/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1MC371-E12.1Km10 Thị trấn Yên Bình : Xã Văn Tiến,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương367PA1004Điện lực Yên Bình
61 5h30 : 04/12/201718h30 : 04/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớn đường dây 371E12.1371E12.1Thị trấn Yên Bình và các xã văn Lãng, Phú Thịnh, Thịnh hưng : Phường Hồng Hà,Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Lãng,Xã Tân Thịnh,Thị trấn Yên Bình,Thị trấn Thác Bà,Xã Tân Hương,Xã Đại Đồng,Xã Vĩnh Kiên,Xã Thịnh Hưng,Xã Phú Thịnh4517PA1004Điện lực Yên Bình
Điện lực Nghĩa Lộ
62 4h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch Khác : Cắt điện Chi nhánh lưới điện cao thế Yên Bái công tácĐZ 973 E12.2thi xã nghĩa lộ : Phường Pú Trạng,Phường Trung Tâm,Phường Tân An,Xã Nghĩa An,Thị trấn Trạm Tấu,Xã Trạm Tấu,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Tx Nghĩa Lộ ,Thị trấn NT Trần Phú,Xã Nậm Búng,Xã Sơn A4667PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
63 4h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch Khác : Do XNĐCT Miền Bắc công tác.375-E12.2nà vạng làng nghề : Tx Nghĩa Lộ ,Phường Pú Trạng,Phường Tân An,Phường Cầu Thia,Xã Nghĩa An,Huyện Trạm Tấu,Thị trấn Trạm Tấu,Xã Túc Đán,Xã Pá Lau,Xã Xà Hồ,Xã Trạm Tấu,Xã Pá Hu,Xã Bản Công,Xã Bản Mù,Xã Hát Lìu,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Xã Suối Quyền,Xã Sơn A,Xã Phù Nham,Xã Thanh Lương,Xã Hạnh Sơn,Xã Phúc Sơn,Xã Thạch Lương8080PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
64 4h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch Khác : Do XNĐCT Miền Bắc công tác.374 E12.2Thị xã nghĩa lô , huyện văn chấn : Phường Yên Thịnh,Tx Nghĩa Lộ ,Phường Pú Trạng,Phường Trung Tâm,Phường Tân An,Phường Cầu Thia,Xã Nghĩa Lợi,Xã Nghĩa Phúc,Xã Nghĩa An,Mù Cang Chải,Xã Nậm Có,Xã Cao Phạ,Huyện Trạm Tấu,Thị trấn Trạm Tấu,Xã Trạm Tấu,Huyện Văn Chấn,Thị trấn NT Liên Sơn,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Thị trấn NT Trần Phú,Xã Tú Lệ,Xã Nậm Búng,Xã Gia Hội,Xã Sùng Đô,Xã Nậm Mười,Xã Nậm Lành,Xã Sơn Lương,Xã Suối Quyền,Xã Suối Giàng,Xã Sơn A,Xã Phù Nham,Xã Nghĩa Sơn,Xã Thanh Lương17256PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Điện Lực Mù Cang Chải
65 7h0 : 09/12/201717h30 : 09/12/2017Củng cố, hoàn thiện lại các sự cố sau bão : Khắc phục lại các VT Cột sau bão lũMC376Z1 Mường KimHuyện Mù Cang CHải - Tỉnh Yên bái : Mù Cang Chải,Thị trấn Mù Căng Chải,Xã Hồ Bốn,Xã Khao Mang,Xã Mồ Dề,Xã Chế Cu Nha,Xã Lao Chải,Xã Kim Nọi,Xã Cao Phạ,Xã La Pán Tẩn,Xã Dế Su Phình,Xã Púng Luông,Xã Nậm Khắt5538PA1006Điện Lực Mù Cang Chải
Điện Lực Văn Yên
66 18h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : chuyể về kết dây cơ bảnRECLOSER MẬU AHuyện Văn yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Mỏ Vàng2659PA1007Điện Lực Văn Yên
67 18h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : Sau công tác tại trạm 110 E12.2CDPD 01-1 NGOIHUTCác Xã Dụ Thượng, Dụ hạ,Xuân Tầm,đông An, Quế hạ, Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Xuân Tầm,Xã An Thịnh,Xã Phong Dụ Thượng,Xã Đại Sơn,Xã Xuân ái,Xã Viễn Sơn11885PA1007Điện Lực Văn Yên
68 4h0 : 10/12/20174h30 : 10/12/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : công tác tại trạm 110 E12.2CDPD 01-1 NGOIHUTCác Xã Dụ Thượng, Dụ hạ,Xuân Tầm,đông An, Quế hạ, Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, An Bình : Xã Động Quan,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Lang Thíp,Xã Lâm Giang,Xã Châu Quế Thượng,Xã Châu Quế Hạ,Xã An Bình,Xã Quang Minh,Xã Đông An,Xã Đông Cuông,Xã Phong Dụ Hạ,Xã Mậu Đông,Xã Ngòi A,Xã Xuân Tầm,Xã An Thịnh,Xã Phong Dụ Thượng,Xã Đại Sơn,Xã Xuân ái,Xã Viễn Sơn11885PA1007Điện Lực Văn Yên
69 4h0 : 10/12/20174h30 : 10/12/2017Công tác kế hoạch sửa chữa thường xuyên : chuyển cấp 375E12.4 cho 372E12.2RECLOSER MẬU AHuyện Văn yên : Xã Minh Tiến,Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Đông Cuông,Xã Mậu Đông,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh,Xã Mỏ Vàng2659PA1007Điện Lực Văn Yên
70 9h40 : 09/12/201710h50 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến 2:---TBA Thôn Tam Quan - Đông AnTam quan : Xã Đông An5PA1007Điện Lực Văn Yên
71 8h40 : 09/12/20179h30 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến Khe Chàm---Trung Tâm - Đông Cuôngđông cuông : Xã Đông Cuông139PA1007Điện Lực Văn Yên
72 11h0 : 09/12/201711h20 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến 1:---TBA Thôn Chèmchèm : Xã Đông An69PA1007Điện Lực Văn Yên
73 14h20 : 09/12/201714h40 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến 2: Đi An Khang---Gốc Đa-Đông AnKhe cạn : Xã Đông An47PA1007Điện Lực Văn Yên
74 8h0 : 09/12/20178h30 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến Trung tâm---Trung Tâm - Đông CuôngĐông Cuông : Xã Đông Cuông156PA1007Điện Lực Văn Yên
75 16h20 : 09/12/201717h20 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến 2 - Xuôi đi Châu Tự---Thôn Nhẻo Quế HạThôn Châu Tự : Xã Châu Quế Hạ103PA1007Điện Lực Văn Yên
76 15h0 : 09/12/201716h10 : 09/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 PHATuyến 1 - Ngược đi Thôn Nhẻo---Thôn Nhẻo Quế Hạnhẻo : Xã Châu Quế Hạ121PA1007Điện Lực Văn Yên
77 16h30 : 08/12/201717h50 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : ĐZ trung thế 375 E12.4Tuyến 1 - TBA Thôn 5 Tân Hợp---Trung Tâm(T5) - Tân HợpKhu vực TT xã Tân Hợp : Văn yên ,Xã Tân Hợp,Xã An Thịnh226PA1007Điện Lực Văn Yên
78 14h30 : 08/12/201715h20 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : ĐZ trung thế 375 E12.4Tuyến 1:---TBA Thôn 2 Mậu ĐôngXã mậu đông : Xã Mậu Đông1PA1007Điện Lực Văn Yên
79 13h30 : 08/12/201714h20 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTuyến 2 - TBA Rãnh Cày---TBA Rãnh CầyMậu Đông : Xã Mậu Đông1PA1007Điện Lực Văn Yên
80 11h10 : 08/12/201711h50 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTuyến 2: Đi Xuôi Mậu A---Mậu Đông 2Xã Mậu Đông : Xã Mậu Đông68PA1007Điện Lực Văn Yên
81 10h20 : 08/12/201711h0 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTuyến 1: Đi Ngược Trái Hút---Mậu Đông 2Xã Mậu Đông : Xã Mậu Đông78PA1007Điện Lực Văn Yên
82 9h30 : 08/12/201710h0 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTuyến 3 - TBA Thôn 4 Mậu Đông---Mậu Đông 4Xã Mậu Đông : Xã Mậu Đông65PA1007Điện Lực Văn Yên
83 8h30 : 08/12/20179h20 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTuyến 2 - TBA Thôn 4 Mậu Đông---Mậu Đông 4Xã Mậu đông : Xã Mậu Đông26PA1007Điện Lực Văn Yên
84 7h30 : 08/12/20178h20 : 08/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳ 3 phaTuyến 1 - TBA Thôn 4 Mậu Đông---Mậu Đông 4Xã Mậu Đông : Thị trấn Mậu A,Xã Mậu Đông79PA1007Điện Lực Văn Yên
85 15h30 : 08/12/201716h40 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳKhe Giang - Đại SơnThôn Khe Giang xã Đại Sơn - Văn Yên : Xã Đại Sơn172PA1007Điện Lực Văn Yên
86 13h50 : 08/12/201715h0 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Thôn 2 Mỏ VàngTHôn 2 Mỏ Vàng Văn Yên : Xã Mỏ Vàng158PA1007Điện Lực Văn Yên
87 10h50 : 08/12/201712h0 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Thôn 6 Mỏ VàngThôn 6 Mỏ Vàng : Xã Mỏ Vàng176PA1007Điện Lực Văn Yên
88 9h0 : 08/12/201710h20 : 08/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Thôn 8 Mỏ VàngThôn 8 Mỏ Vàng : Văn yên ,Xã Mỏ Vàng85PA1007Điện Lực Văn Yên
89 15h30 : 07/12/201716h20 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 1: Đi Khe Dứa---Hoàng Thắng 4Khe Dứa : Xã Hoàng Thắng48PA1007Điện Lực Văn Yên
90 14h10 : 07/12/201715h20 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 3: Đi Quyết Tiến---Hoàng Thắng 3Quyết Tiến : Xã Hoàng Thắng62PA1007Điện Lực Văn Yên
91 10h20 : 07/12/201711h30 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 1:---TBA Thôn Chăn NuôiXã Yên Hợp : Văn yên ,Xã Yên Hợp,Xã Yên Thành156PA1007Điện Lực Văn Yên
92 9h0 : 07/12/20179h30 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 2: Đi Yên Hòa---Yên Dũng-Yên Hợpxã yên hợp : Xã Yên Hợp125PA1007Điện Lực Văn Yên
93 9h40 : 07/12/201710h10 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 2:---TBA Thôn Chè 3yên hợp : Xã Yên Hợp1PA1007Điện Lực Văn Yên
94 7h0 : 07/12/20177h50 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 1: Đi Mậu A---Yên Thành-Yên hợpThôn Yên Thành Yên Hợp : Xã Yên Hợp,Xã Yên Thành54PA1007Điện Lực Văn Yên
95 10h30 : 07/12/201711h40 : 07/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Hưng 4Thôn 4 xã Yên Hưng - Văn Yên : Xã Yên Hưng87PA1007Điện Lực Văn Yên
96 9h10 : 07/12/201710h20 : 07/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Hưng 1Thôn 1 xã Yên Hưng, Văn Yên : Thị trấn Mậu A,Xã Yên Hưng252PA1007Điện Lực Văn Yên
97 15h10 : 07/12/201716h20 : 07/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳThôn 7 - Yên HưngThôn 7 xã Yên Hưng - Văn Yên : Xã Yên Hưng77PA1007Điện Lực Văn Yên
98 8h0 : 07/12/20178h50 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 1: Đi Yên Dũng 1---Yên Dũng-Yên HợpXã Yên Hợp : Văn yên ,Xã Yên Hợp161PA1007Điện Lực Văn Yên
99 16h30 : 07/12/201717h0 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 2: Đi Mỏ Than---Hoàng Thắng 4Xã Hoàng Thắng : Xã Hoàng Thắng70PA1007Điện Lực Văn Yên
100 13h30 : 07/12/201714h0 : 07/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTuyến 2: Đi Quyết Tâm 2---Hoàng Thắng 3Thôn Quyết Tâm : Xã Hoàng Thắng60PA1007Điện Lực Văn Yên
101 13h50 : 07/12/201715h0 : 07/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Hưng 2Thôn 3 xã yên Hưng, Văn Yên : Xã Yên Hưng173PA1007Điện Lực Văn Yên
102 7h50 : 07/12/20179h0 : 07/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Hưng 3Xã Yên Hưng : Xã Yên Hưng81PA1007Điện Lực Văn Yên
103 7h30 : 06/12/20178h40 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳNgòi A2Thôn 2 Ngòi A : Xã Ngòi A215PA1007Điện Lực Văn Yên
104 9h0 : 06/12/201710h10 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Thôn Đoàn KếtXã Ngòi A : Văn yên ,Thị trấn Mậu A,Xã Ngòi A118PA1007Điện Lực Văn Yên
105 10h20 : 06/12/201711h30 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Đồng BưởiThôn Đồng Bưởi-TT Mậu A : Thị trấn Mậu A137PA1007Điện Lực Văn Yên
106 13h45 : 06/12/201715h15 : 06/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳLộ Sinh Hoạt Nhà Máy NướcThôn Đồng Bưởi Thị Trấn Mậu A : Thị trấn Mậu A48PA1007Điện Lực Văn Yên
107 8h0 : 06/12/20179h0 : 06/12/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến 1: Ngược Mậu A---Yên Hưng 4Xã Yên Hưng : Xã Yên Hưng29PA1007Điện Lực Văn Yên
108 10h0 : 06/12/201711h0 : 06/12/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến 1: Đi Thôn 1---Đại Phác 3Thôn 1 xã Đại Phác : Văn yên ,Xã Đại Phác106PA1007Điện Lực Văn Yên
109 14h0 : 06/12/201715h0 : 06/12/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến 2: Đi Thôn Hồng Phong---Khu 2TT Mậu A : Văn yên ,Thị trấn Mậu A125PA1007Điện Lực Văn Yên
110 8h0 : 06/12/20179h0 : 06/12/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến 2: Đi Thôn 4---Trung Tâm - Quang MinhXã Quang Minh : Xã Quang Minh108PA1007Điện Lực Văn Yên
111 10h0 : 06/12/201711h0 : 06/12/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp mới công tơ 3 phaTuyến Chợ---An Bình - Chợtuyến chợ TBA An bình : Xã An Bình,Xã An Thịnh240PA1007Điện Lực Văn Yên
112 15h30 : 06/12/201716h30 : 06/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Ga Mậu AGa Mậu A : Thị trấn Mậu A1PA1007Điện Lực Văn Yên
113 8h30 : 05/12/20179h30 : 05/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Nang công xuất MBAĐông Cuông 3Thôn Trung Tâm Đông Cuông : Xã Đông Cuông316PA1007Điện Lực Văn Yên
114 7h0 : 05/12/201712h0 : 05/12/2017Vi phạm hành lang lưới điện : Thay cột nâng cao KC pha đấtCDPT 106-1 Viễn SơnXã Yên Phú, Viễn Sơn : Xã Yên Phú,Xã Viễn Sơn,Xã Mỏ Vàng630PA1007Điện Lực Văn Yên
115 10h20 : 04/12/201711h30 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Thái 3Thôn 3 xã Yên Thái - Văn Yên : Xã Yên Thái187PA1007Điện Lực Văn Yên
116 14h40 : 04/12/201715h40 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Thái 1Thôn 1,2 xã Yên Thái : Văn yên ,Xã Yên Thái139PA1007Điện Lực Văn Yên
117 16h0 : 04/12/201717h10 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Thái 4Xã Yên Thái : Xã Yên Thái88PA1007Điện Lực Văn Yên
118 13h30 : 04/12/201714h30 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Thái 2Thôn 1 Yên Thái Văn Yên : Văn yên ,Xã Yên Thái190PA1007Điện Lực Văn Yên
119 8h40 : 04/12/20179h40 : 04/12/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳYên Thái 5Xã Yên Thái : Xã Yên Thái93PA1007Điện Lực Văn Yên
120 7h30 : 04/12/20178h30 : 04/12/2017Thay công tơ định kỳ : Thay TI đo đếmCông ty CP ViPha Việt NamTT Mậu A : Xã Yên Thái1PA1007Điện Lực Văn Yên
Điện Lực Văn Chấn
121 4h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch Khác : Phục vu công tác của CNLĐ Cao thế Yên BáMC373Z1 Đại LịchXã Đại Lịch, CHấn Thịnh, Bình Thuận, xã thượng bằng la : Xã Tân Thịnh,Tx Nghĩa Lộ ,Huyện Văn Chấn,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Thị trấn NT Trần Phú,Xã Đại Lịch,Xã Cát Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Chấn Thịnh,Xã Bình Thuận,Xã Thượng Bằng La,Xã Minh An,Xã Nghĩa Tâm11338PA1008Điện Lực Văn Chấn
122 4h0 : 10/12/201719h0 : 10/12/2017Công tác kế hoạch Khác : Do XNĐCT Miền Bắc công tác.373-E12.2Các xã thuộc ĐZ 373 E12.2 : Phường Minh Tân,Xã Tân Thịnh,Tx Nghĩa Lộ ,Phường Pú Trạng,Xã Tân Đồng,Xã Phình Hồ,Xã Tà Si Láng,Xã Làng Nhì,Huyện Văn Chấn,Thị trấn NT Liên Sơn,Thị trấn NT Nghĩa Lộ,Thị trấn NT Trần Phú,Xã An Lương,Xã Suối Giàng,Xã Phù Nham,Xã Suối Bu,Xã Sơn Thịnh,Xã Thanh Lương,Xã Thạch Lương,Xã Đại Lịch,Xã Đồng Khê,Xã Cát Thịnh,Xã Tân Thịnh,Xã Chấn Thịnh,Xã Bình Thuận,Xã Thượng Bằng La,Xã Minh An,Xã Nghĩa Tâm,Xã Đại Đồng22449PA1008Điện Lực Văn Chấn
Top  |  Home