Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, May 26, 2019
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 76
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 14h30 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : Đấu lèo VT 65 trả kết dâyTach lèo cột 67 ĐZ 374E12.1Xã Hợp Minh, Giới phiên, Phúc Lộc : 2820PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 5h0 : 26/05/20196h30 : 26/05/2019Khác : Tách lèo VT 65 Phục vụ công tácTach lèo cột 67 ĐZ 374E12.1Xã Hợp Minh, Giới phiên, Phúc Lộc : 2820PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 14h30 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : Đấu lèo VT 42 Sau công tácMC476E12.1TP yên bái : 1247PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 14h30 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐẤU LÈO vt 45-2 ĐZ 476 E12.1Cầu đườngPhường NTH : 246PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 5h0 : 26/05/20196h30 : 26/05/2019Khác : phục vụ công tác tách lèo VT 45-2 ĐZ 476 E12.1Tổ 31Phường Nguyễn Phúc : 206PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 5h0 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : VSCN lau sứ , táp lèo ĐZ ,lắp MC VT cột 53,VT 40-43MC374E12.1Phuong Yên Thinh : 1535PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 5h0 : 26/05/20195h30 : 26/05/2019Khác : Thao tác chuyển cấp nguồn xang ĐZ 474 E12.1 PHỤC VỤ CÔNG TÁCDPT Cao ThắngPhường Yên Ninh : 1330PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 16h0 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : Thao tác về kết dây như cũ sau công tácDPT Cao ThắngPhường Yên Ninh : 1330PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 5h0 : 26/05/20195h30 : 26/05/2019Khác : Thao tác chuyển cấp nguồn phục vụ công tácMC Nam Cuongxã Nam cường : 5957PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 5h0 : 26/05/20196h30 : 26/05/2019Khác : Tách lèo VT 42 PHỤC VỤ CÔNG TÁCMC476E12.1TP yên bái : 1247PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 5h0 : 26/05/20195h30 : 26/05/2019Khác : Thao tác chuyển cấp nguồn phục vụ công tácMC 476/42-21 Âu LâuXã Tuy Lộc, Phường Hồng Hà : 5166PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 15h30 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : Thao tác chuyển nguồn về kết dây cơ bảnMC 476/42-21 Âu LâuXã Tuy Lộc, Phường Hồng Hà : 5166PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 15h30 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Khác : Thao tác chuyển nguồn về cơ bảnMC Nam Cuongxã Nam cường : 5957PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 7h0 : 25/05/201912h0 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : ĐLTP di chuyển cột điện hạ thếYên Ninh 2Phương Minh Tân : 294PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 6h30 : 25/05/201911h50 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột ĐZ trung thếLộ 971T12.5Xã Tân Thịnh : 410PA1001Điện lực Yên Bình
16 7h30 : 24/05/20198h30 : 24/05/2019Thay công tơ định kỳ : thay công tơ TổngKhách sạn Hồng Nhungphường ĐT : 2PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 10h0 : 24/05/201911h30 : 24/05/2019Thay công tơ định kỳ : THAY TI tổngNgân hàng đầu tưphường Minh Tân : 1PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 8h40 : 24/05/20199h40 : 24/05/2019Thay công tơ định kỳ : thay công tơ tổngKho Bạc Nhà NướcPhường Đồng Tâm : 1PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 11h30 : 24/05/201912h30 : 24/05/2019Sửa chữa thường xuyên : thay công tơ tổngTBA Trường chuyên NTTphường yên thịnh : 1PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 6h30 : 24/05/20199h0 : 24/05/2019Sửa chữa thường xuyên : ĐLTP thay MBAPhúc Lộc 1xã phúc lộc : 187PA1001Điện lực TP Yên Bái
21 9h30 : 24/05/201912h0 : 24/05/2019Sửa chữa thường xuyên : ĐLTP thay MBAPhúc Lộc 2xã phúc lộc : 152PA1001Điện lực TP Yên Bái
22 7h0 : 23/05/201914h0 : 23/05/2019Sửa chữa thường xuyên : thay MBA Chống quá TảiLê lợi 2Phường Minh Tân : 247PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 8h0 : 22/05/201912h0 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : THAY MBA chống quá TảiThanh Hùng 2Xã Thanh hùng : 184PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 7h0 : 22/05/201914h0 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : thay MBA cho phù hợp vận hànhTBA Trần Phú 2Phường Yên Thịnh : 204PA1001Điện lực TP Yên Bái
25 5h0 : 22/05/20196h0 : 23/05/2019Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : ĐLTP tách lèo phục vụ thi côngMC474Z1 Hào giaPhường Yên Ninh TP Yên Bái : 4391PA1001Điện lực TP Yên Bái
26 11h30 : 22/05/201912h30 : 23/05/2019Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : ĐLTP đấu lèo phục vụ thi côngMC474Z1 Hào giaPhường Yên Ninh TP Yên Bái : 4391PA1001Điện lực TP Yên Bái
27 7h0 : 22/05/201914h0 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : thay MBA chống QUÁ TẢICông ty 4pHường Minh Tân : 234PA1001Điện lực TP Yên Bái
28 16h30 : 21/05/201917h45 : 21/05/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳChè Nguyễn PhúcPhường Nguyễn Phúc : 339PA1001Điện lực TP Yên Bái
29 13h30 : 21/05/201914h45 : 21/05/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳCầu Hoà BìnhPhường hồng Hà : 308PA1001Điện lực TP Yên Bái
30 7h0 : 21/05/201914h0 : 21/05/2019Sửa chữa thường xuyên : thay MBA Chống quá tảiTrần Phú1513204249 Phường Yên Thịnh : 261PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 7h30 : 21/05/20198h45 : 21/05/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳHồng NamPhường Hồng Hà : 164PA1001Điện lực TP Yên Bái
32 15h0 : 21/05/201916h15 : 21/05/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳCơ khí tỉnhPhường Hồng Hà : 502PA1001Điện lực TP Yên Bái
33 10h30 : 21/05/201912h0 : 21/05/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳThắng Lợi 2Phường Nguyễn Thái Học : 110PA1001Điện lực TP Yên Bái
34 9h0 : 21/05/201910h15 : 21/05/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Thắng Lợi 1Phường Nguyễn Thái Học : 180PA1001Điện lực TP Yên Bái
35 7h30 : 20/05/201911h30 : 20/05/2019Khác : công tác di chuyển cột hạ thế theo yêu cầu của KHT7-T8.A---TBA T7Phường Yên Thịnh : 54PA1001Điện lực TP Yên Bái
36 6h30 : 20/05/201914h0 : 20/05/2019Sửa chữa thường xuyên : VSCN, Thay MBATBA Phạm Ngũ LãoPHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC : 197PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Trấn Yên
37 5h0 : 25/05/201912h0 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột , lắp xà chuyển dây dẫn tại VT cột 67 đến TBA UB Đào ThịnhCDPT28-1 CO PHUCTT Cổ Phúc, xã Việt Thành, Hòa Cuông, Đào Thịnh, Báo Đáp, Tân Đồng : 1438PA1002Điện Lực Trấn Yên
38 7h30 : 24/05/201911h0 : 24/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Di chuyên ĐZ 0,4 kV phục vụ công tác giải phóng mặt băng thi công đường giao rthoongLộ 2 SH chè Bảo hưng-UB---SH Chè Bảo HưngXã Bảo Hưng : 43PA1002Điện Lực Trấn Yên
39 7h30 : 24/05/201915h30 : 24/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Sử lý tiếp xúc cáp nguồn hòm công tơ.cân đảo phaVân Hội 2Xã Vân hội : 131PA1002Điện Lực Trấn Yên
40 7h30 : 23/05/201915h30 : 23/05/2019Sửa chữa thường xuyên : xử lý tiếp xúc gips cáp nguồn hòm công tơ.cân đảo phaYên Bìnhthôn yên bình xã hưng thịnh : 229PA1002Điện Lực Trấn Yên
41 7h30 : 22/05/201915h30 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Cân pha giảm tổn thất trên ĐZ 0,4 kVĐồng GianhXã Minh quân : 124PA1002Điện Lực Trấn Yên
42 7h30 : 22/05/201915h30 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : xử lý tiếp xúc gips cáp nguồn hòm công tơ.cân đảo phaBảo Hưng 1TBA bảo hưng 1 : 203PA1002Điện Lực Trấn Yên
43 7h0 : 21/05/201916h30 : 21/05/2019Khác : di chuyển ĐZ phục vụ thi công đường giao thôngNhà Thờ Bảo HưngXã Bảo Hưng : 121PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
44 8h0 : 26/05/201914h0 : 26/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA và các phụ kiện.Tân Lĩnh - Đồng ThanhThôn đồng Thanh Xã Tân Lĩnh : 347PA1003Điện Lực Lục Yên
45 8h0 : 26/05/201914h0 : 26/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Thay MBA và các phụ kiện.TT Yên Thế - Bệnh ViệnTổ 12, 13, 14, TT Yên Thế : 351PA1003Điện Lực Lục Yên
46 8h30 : 23/05/201911h30 : 23/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBATrúc Lâu 4Xã Trúc Lâu Huyện Lục Yên : 234PA1003Điện Lực Lục Yên
47 8h0 : 23/05/201912h0 : 23/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBAĐộng Quan - Lâm Trường LYKhu vưc Lâm Trường LY xã Đông quan : 331PA1003Điện Lực Lục Yên
48 7h30 : 22/05/201911h30 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBATrung Tâm - Sài LớnThôn Sài Lớn xã Trung Tâm : 223PA1003Điện Lực Lục Yên
49 10h45 : 22/05/201911h45 : 22/05/2019Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ đầu nguồnTBA Khau Tu Ka 2TBA Khách hàng : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
50 9h30 : 22/05/201910h30 : 22/05/2019Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ đầu nguồnTBA Bắc ThịnhTBA Bắc Thịnh Khách hàng : 1PA1003Điện Lực Lục Yên
51 7h30 : 22/05/201911h30 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Luân chuyển MBAKhánh Hòa - Thôn 7Thôn 7 xã Khánh Hòa : 157PA1003Điện Lực Lục Yên
52 8h0 : 21/05/201914h0 : 21/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang 5S lưới điệnMai Sơn - Uỷ BanXã Mai sơn : 453PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực TP Yên Bái
53 5h0 : 26/05/201916h30 : 26/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Điện lực lắp MC cột 53, lau sứ, táp lèo ĐZ 374E12.1MC374-E12.1Thị trấn Yên Bình : 237PA1004Điện lực TP Yên Bái
54 6h0 : 25/05/201913h40 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối trạm cắt cột 114Bảo Ái 4Xã Bảo Ái : 62PA1004Điện lực Yên Bình
55 6h0 : 25/05/201913h40 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối trạm cắt cột 114Bảo Ái 3Xã Bảo Ái : 326PA1004Điện lực Yên Bình
56 6h0 : 25/05/201913h40 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Đấu nối trạm cắt cột 114Bảo Ái 10Một phần xã Bảo Ái : 255PA1004Điện lực Yên Bình
57 6h30 : 25/05/201911h50 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lớn ĐZ hạ thế đi chung cột ĐZ trung thế khoảng cột 25-29 sang 25-30CDPT 05-1 Phòng Giáo DụcThị trấn Yên Bình+ xã Phú Thịnh : 287PA1004Điện lực Yên Bình
58 12h0 : 25/05/201913h40 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Đấu lèo cột 111, 127 sau công tác hoàn thiện trạm cắt cột 114DCL375-7/12A Dai DongXã Đại Đồng, Tân hương, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên : 6806PA1004Điện lực Yên Bình
59 6h0 : 25/05/20197h30 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Tách lèo cột 111, 127 phục vụ hoàn thiện trạm cắt cột 114DCL375-7/12A Dai DongXã Đại Đồng, Tân hương, Cẩm Ân, Mông Sơn, Bảo Ái, Tân Nguyên : 6806PA1004Điện lực Yên Bình
60 6h30 : 25/05/201911h30 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lưới điện 5S TBAThịnh Hưng 3Xã Thịnh Hưng : 179PA1004Điện lực Yên Bình
61 6h30 : 23/05/201910h0 : 23/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênTân Hương 5Xa Tân Hương : 197PA1004Điện lực Yên Bình
62 7h30 : 22/05/201912h30 : 22/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Chỉnh trang lưới điện 5S TBAXuân Long 2Xã Xuân Long : 284PA1004Điện lực Yên Bình
63 7h30 : 21/05/201912h30 : 21/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa thường xuyênĐại Đồng 3Xã Đại Đồng : 123PA1004Điện lực Yên Bình
Điện lực Nghĩa Lộ
64 7h0 : 26/05/201918h0 : 26/05/2019Các nguyên nhân bất khả kháng khác : Để đảm bảo an toàn về điện cho hoạt động FESTIVAL dù lượn( Bay trên mùa nước đổ năm 2019).CDPD304-1KHAUPHAXã Cao Phạ : 795PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
65 7h0 : 25/05/201918h0 : 25/05/2019Các nguyên nhân bất khả kháng khác : Để đảm bảo an toàn về điện cho hoạt động FESTIVAL dù lượn( Bay trên mùa nước đổ năm 2019).CDPD304-1KHAUPHAXã Cao Phạ : 795PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
66 6h0 : 25/05/201910h30 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Thực hiện 5S TBATBA Bản Vệ 2Bản Vệ thị xã Nghĩa Lộ : 120PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
67 7h0 : 24/05/201911h0 : 24/05/2019Khác : Luân chuyển MBA nội bộ Điện lực Nghĩa Lộ.TBA Khu 1 Hát LừuTT Trạm Tấu : 227PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
68 7h0 : 22/05/201911h0 : 22/05/2019Khác : Luân chuyển MBA nội bộ Điện lực Nghĩa Lộ.TBA Nậm Búng 1Nậm Búng : 317PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
69 7h0 : 21/05/201911h0 : 21/05/2019Khác : Luân chuyển MBA nội bộ Điện lực Nghĩa Lộ.TBA Tú Lệ 2Xã Tú Lệ : 290PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Điện Lực Văn Yên
70 7h0 : 25/05/201912h0 : 25/05/2019Sửa chữa thường xuyên : Công tác 5S TBATự DùngKhu 3 Thị Trấn Mậu A : 292PA1007Điện Lực Văn Yên
71 8h0 : 22/05/20199h0 : 22/05/2019Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha KHMLộ LT-K5: Lâm Trường - Khu 5TT Mậu A : 161PA1007Điện Lực Văn Yên
72 10h0 : 22/05/201911h0 : 22/05/2019Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha KHMLộ 1: Hướng đi UB xã---Yên Dũng-Yên HợpXã Yên Hợp : 239PA1007Điện Lực Văn Yên
73 8h0 : 22/05/20199h0 : 22/05/2019Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 pha KHMLộ 1: Hướng đi xã Đông Cuông---An Bìnhtuyến chợ TBA An bình : 241PA1007Điện Lực Văn Yên
Điện Lực Văn Chấn
74 8h0 : 25/05/201912h0 : 25/05/2019Khác : Than MBA, tủ PP, nâng công suất TBA.TBA Trần phúXã Cát THịnh, TT NT Trần Phú : 451PA1008Điện Lực Văn Chấn
75 8h0 : 24/05/201912h0 : 24/05/2019Khác : Luân chuyển MBATBA Bản HánBản Hán,Cướm xã Thượng Bằng La : 244PA1008Điện Lực Văn Chấn
76 8h0 : 22/05/201912h0 : 22/05/2019Khác : Luân chuyển MBATBA An Hà ThịnhThôn An Thinh,Hà Thịnh xã Sơn Thịnh huyện Văn Chấn : 361PA1008Điện Lực Văn Chấn
Top  |  Home