Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, March 30, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 46
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 16h00 : 01/04/202017h00 : 01/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha bán lẻYÊN THÁI 1Lộ 2 TBA Yên Thái 123PA1007Điện Lực Văn Yên
2 8h00 : 01/04/20209h00 : 01/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha bán lẻCÁNH CHƯƠNGLộ 1 TBA Cánh Chương117PA1007Điện Lực Văn Yên
3 8h30 : 01/04/20209h45 : 01/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaTHÔN 14 LÂM GIANGLộ 1 TBA Thôn 14 Lâm Giang58PA1007Điện Lực Văn Yên
4 14h00 : 01/04/202015h00 : 01/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha bán lẻCHE 3Lộ 2 TBA Chè Ba22PA1007Điện Lực Văn Yên
5 9h20 : 01/04/202010h20 : 01/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha bán lẻAN THỊNH 1Lộ 1 TBA An Thịnh 1108PA1007Điện Lực Văn Yên
6 10h00 : 01/04/202011h40 : 01/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaTHÔN 14 LÂM GIANGLộ 2 TBA Thôn 14 Lâm Giang4PA1007Điện Lực Văn Yên
7 8h30 : 02/04/20209h45 : 02/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaNGHĨA GIANGLộ 1 TBA Nghĩa Giang50PA1007Điện Lực Văn Yên
8 10h00 : 02/04/202011h40 : 02/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaNGHĨA GIANGLộ 2 TBA Nghĩa Giang134PA1007Điện Lực Văn Yên
9 7h30 : 03/04/202016h30 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Luân chuyển MBA,Thay cáp tổng, tủ phân phối 0.4kV, Dầm MBATBA Lê LợiTBA :Lê Lợi thuộc ĐZ 474 E12.1344PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 7h30 : 03/04/202017h30 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay luân chuyển MBA,, Chỉnh trang 5S, VSCN trạm biến áp.TBA GiấyKH thuộc TBA Giấy ĐZ 476 E12.1295PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 8h00 : 03/04/202011h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt thiết bị bù công suất phản kháng, cân pha tự đôngLộ BX-CĐZ 0.4 kV lộ BX-C169PA1003Điện Lực Lục Yên
12 13h30 : 03/04/202016h30 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA Cơ KhíĐZ 0,4kV TBA Cơ Khí248PA1003Điện Lực Lục Yên
13 8h00 : 03/04/202011h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA Đồng Phú 1ĐZ 0,4kV TBA Đồng Phú 1369PA1003Điện Lực Lục Yên
14 8h00 : 03/04/202011h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiSVĐ-THĐZ 0,4 kV lộ SVĐ-TH74PA1003Điện Lực Lục Yên
15 8h00 : 03/04/202011h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiĐP 1-LYĐZ 0,4 kV lộ ĐP 1-LY249PA1003Điện Lực Lục Yên
16 15h00 : 03/04/202018h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA Bệnh ViệnĐZ 0,4kV TBA Bệnh Viện356PA1003Điện Lực Lục Yên
17 15h00 : 03/04/202018h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiĐZ 0,4 kV- TBA Bệnh ViệnĐZ 0,4 kV- TBA Bệnh Viện356PA1003Điện Lực Lục Yên
18 13h30 : 03/04/202016h30 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiCK-LĐBĐZ 0,4 kV lộ CK-LĐB88PA1003Điện Lực Lục Yên
19 8h00 : 03/04/202011h00 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiBX-CĐZ 0,4 kV lộ BX-C169PA1003Điện Lực Lục Yên
20 8h00 : 03/04/20209h30 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnK8 LIÊN SƠN - 320Lộ 3 ĐZ 0.4kV TBA K8 Liên Sơn183PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
21 9h30 : 03/04/202010h30 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN HẺOkhu 5 TTNT Liên Sơn68PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
22 8h30 : 03/04/20209h45 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaThôn PháoLộ 1 TBA Thôn Pháo43PA1007Điện Lực Văn Yên
23 10h00 : 03/04/202011h40 : 03/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân đảo phaThôn PháoLộ 2 TBA Thôn Pháo30PA1007Điện Lực Văn Yên
24 16h00 : 04/04/202017h30 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK 2020Trường Học An PhúTBA Trường Học An Phú347PA1003Điện Lực Lục Yên
25 10h00 : 04/04/202011h30 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Cây MơTBA Cây Mơ345PA1003Điện Lực Lục Yên
26 8h00 : 04/04/202011h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiĐZ 0,4 kV- TBA Bản MuổiĐZ 0,4 kV- TBA Bản Muổi180PA1003Điện Lực Lục Yên
27 8h00 : 04/04/202011h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA Bản MuỏiĐZ 0,4kV TBA Bản Muổi180PA1003Điện Lực Lục Yên
28 8h00 : 04/04/202011h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA Khe PhayĐZ 0,4kV TBA Khe Phay133PA1003Điện Lực Lục Yên
29 8h00 : 04/04/202011h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiĐZ 0,4 kV- TBA Khe PhayĐZ 0,4 kV- TBA Khe Phay133PA1003Điện Lực Lục Yên
30 13h00 : 04/04/202014h30 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Liễu Đô ATBA Liễu Đô A181PA1003Điện Lực Lục Yên
31 8h30 : 04/04/202010h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Ngòi TàuTBA Ngòi Tàu272PA1003Điện Lực Lục Yên
32 14h30 : 04/04/202016h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Bó Luông 3TBA Bó Luông 3144PA1003Điện Lực Lục Yên
33 8h00 : 04/04/202011h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA Hin LòĐZ 0,4kV TBA Hin Lò156PA1003Điện Lực Lục Yên
34 16h00 : 04/04/202017h30 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Liễu Đô 1TBA Liễu Đô 1321PA1003Điện Lực Lục Yên
35 14h30 : 04/04/202016h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Chợ An PhúTBA Chợ An Phú347PA1003Điện Lực Lục Yên
36 13h00 : 04/04/202014h30 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : TNĐK năm 2020Loong XeTBA Loong Xe137PA1003Điện Lực Lục Yên
37 8h00 : 04/04/20209h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha bán lẻCẤP 3 AN THỊNHLộ 2 TBA Cấp 3 An Thịnh213PA1007Điện Lực Văn Yên
38 10h00 : 04/04/202011h00 : 04/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp mới công tơ 3 pha bán lẻTRUNG TÂM ĐẠI SƠNLộ 1 TBA Trung Tâm Đại Sơn76PA1007Điện Lực Văn Yên
39 8h00 : 05/04/202011h00 : 05/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải, lắp đặt tụ bù 0,4kVĐZ 0,4kV TBA UB Thị TrấnĐZ 0,4kV TBA UB Thị Trấn185PA1003Điện Lực Lục Yên
40 8h00 : 05/04/202011h00 : 05/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiĐZ 0,4 kV- TBA Hin LòĐZ 0,4 kV- TBA Hin Lò156PA1003Điện Lực Lục Yên
41 13h30 : 05/04/202015h30 : 05/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt tụ bù tự động, xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tảiĐZ 0,4 kV- TBA Ủy Ban Thi TrấnĐZ 0,4 kV- TBA Ủy Ban Thi Trấn185PA1003Điện Lực Lục Yên
42 8h00 : 06/04/202014h00 : 06/04/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bổ xung thêm tuyến ĐZ 0,4 kV từ xuất tuyến TBA Cường Thịnh 2 đến cột 06/CT2-NQTBA Cường Thịnh 2TBA Cường Thịnh 2258PA1002Điện Lực Trấn Yên
43 14h20 : 30/03/202015h20 : 30/03/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Treo công tơ 3 pha phát triển khách hàng mớiĐZ 0,4kV Km10A-Km11ĐZ 0,4kV Km10A-Km11151PA1004Điện lực Yên Bình
44 9h00 : 31/03/202010h00 : 31/03/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay ĐK công tơ 3 pha bán lẻĐẠI PHÁC 2Lộ 1 TBA Đại Phác 2223PA1007Điện Lực Văn Yên
45 10h30 : 31/03/202012h00 : 31/03/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay ĐK công tơ 3 pha bán lẻBỜ HỒLộ BH-TA TBA Bờ Hồ129PA1007Điện Lực Văn Yên
46 8h00 : 31/03/20208h30 : 31/03/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay ĐK công tơ 3 pha bán lẻKHE VẦULộ 2 TBA Khe Vầu95PA1007Điện Lực Văn Yên
Top  |  Home