Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, June 28, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 25
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 6h0 : 06/07/201717h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn lưới hạ ápKĐA - NH---Khán Đài APhường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm87PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 6h30 : 06/07/201717h10 : 06/07/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPCTrại lợnXã Minh Bảo : Phường Minh Tân,Xã Minh Bảo115PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 7h30 : 05/07/201711h0 : 05/07/2017Sửa chữa thường xuyên : công tác thay kẹp hãm cáp vỡ hỏngBS2-VT1---Bình Sơn 2Xã Văn Tiến : Xã Văn Tiến73PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 6h30 : 05/07/201717h10 : 05/07/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPCTrại lợnXã Minh Bảo : Phường Minh Tân,Xã Minh Bảo115PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn lưới hạ ápKĐA - NH---Khán Đài APhường Đồng Tâm : Phường Đồng Tâm87PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 6h30 : 04/07/201717h10 : 04/07/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPCTrại lợnXã Minh Bảo : Phường Minh Tân,Xã Minh Bảo115PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 7h30 : 04/07/201711h0 : 04/07/2017Sửa chữa thường xuyên : công tác thay kẹp hãm cáp vỡ hỏngVQ-YH---TBA Văn QuỳXã văn tiến : Xã Tân Thịnh,Xã Văn Tiến,Xã Văn Phú142PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 7h30 : 03/07/201710h0 : 03/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Công tác bổ xung cáp tổng TBAĐầm HồngKH thuộc TBA đầm hồng : Phường Yên Ninh,Xã Văn Phú14PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 6h0 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : công tác SCL ĐZ 0.4kVKhán Đài AP Dồng Tâm : Phường Đồng Tâm,Xã Minh Bảo202PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Trấn Yên
10 14h0 : 04/07/201716h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu nối DZ mới XD vào vận hành và chuyển công tơ từ DZ cũ sang Dz mới XDCường Thịnh 3Thôn 2,3 xã Cường Thịnh : Xã Cường Thịnh107PA1002Điện Lực Trấn Yên
11 7h0 : 04/07/20179h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu nối DZ mới XD vào vận hành và chuyển hòm công tơ từ DZ cũ sang Dz mới XDLộ 2 Cường Thịnh 1()Xã Cường thịnh : Xã Cường Thịnh,Xã Đào Thịnh135PA1002Điện Lực Trấn Yên
12 7h10 : 03/07/201710h0 : 03/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Đấu nối DZ mới vào Vận hành và chuyển hòm công tơ từ DZ cũ sang DZ mới XDLộ 2 Cường Thịnh 2Xã Cường Thịnh : Xã Minh Quán,Xã Cường Thịnh167PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện lực Yên Bình
13 6h0 : 09/07/201717h0 : 09/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Phục vụ sửa chữa lớn đường dây 0,4kV TBA Cẩm Ân 1(giao tuyến 2 nguồn)Cẩm Ân 4- Cẩm Ân 1---Cẩm ân 4Xã Cẩm Ân : Xã Tân Đồng,Xã Cảm Ân,Xã Tân Hương117PA1004Điện lực Yên Bình
14 6h0 : 09/07/201717h0 : 09/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Phục vụ sửa chữa lớn đường dây 0,4kV TBA Cẩm Ân 1(giao tuyến 2 nguồn)Cẩm Ân 5- Cẩm Ân 1Xã Cẩm Ân : Xã Cảm Ân87PA1004Điện lực Yên Bình
15 6h0 : 09/07/201717h0 : 09/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Phục vụ sửa chữa lớn đường dây 0,4kV TBA Cẩm Ân 1(giao tuyến 2 nguồn)Cẩm Ân 2- QL 70---Cẩm Ân 2 (Tân Lập)Xã Cẩm Ân : Xã Cảm Ân78PA1004Điện lực Yên Bình
16 6h0 : 09/07/201717h0 : 09/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn đường dây 0,4kV thuộc trạm Cẩm Ân 1Cẩm Ân 1Xã Cẩm Ân : Xã Cảm Ân321PA1004Điện lực Yên Bình
17 6h30 : 08/07/201712h0 : 08/07/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng bổ xungcotj 41A nâng cao K/C pha đất K/C 41-42,Lắp thêm BI đo đếm tại vị trí cột 197 ĐZ 373 A40CDPT 194-1 Xuân LaiCác xã Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Tích Cốc, Phúc Ninh, Xuân Long, Ngọc Chấn huyên Yên bình : Xã Xuân Long,Xã Tích Cốc,Xã Cảm Nhân,Xã Ngọc Chấn,Xã Phúc Ninh,Xã Mỹ Gia,Xã Xuân Lai5115PA1004Điện lực Yên Bình
18 6h0 : 08/07/201717h0 : 08/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn đường dây 0,4kV thuộc trạm Mông Sơn 5Mông Sơn 5Xã Mông Sơn : Xã Mông Sơn50PA1004Điện lực Yên Bình
19 6h0 : 07/07/201717h0 : 07/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Phục vụ công tác sửa chữa lớn đường dây 0,4kV TBA Mông Sơn 6(do giao tuyến 2 nguồn)Mông Sơn 4- Mỏ ĐáXã Mông Sơn : Xã Mông Sơn104PA1004Điện lực Yên Bình
20 6h0 : 07/07/201717h0 : 07/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn đường dây 0,4kV thuộc trạm Mông Sơn 6Mông Sơn 6Xã Mông Sơn : Xã Mông Sơn97PA1004Điện lực Yên Bình
21 6h0 : 06/07/201717h0 : 06/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn đường dây hạ thế thuộc trạmMông Sơn 4Xã mông sơn : Xã Mông Sơn203PA1004Điện lực Yên Bình
22 6h0 : 05/07/201717h0 : 05/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn đường dây hạ thế thuộc trạmMông Sơn 4Xã mông sơn : Xã Mông Sơn203PA1004Điện lực Yên Bình
23 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn đường dây hạ thế thuộc trạmMông Sơn 4Xã mông sơn : Xã Mông Sơn203PA1004Điện lực Yên Bình
24 6h0 : 04/07/201717h0 : 04/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Phục vụ công tác sửa chữa lớn đường dây 0,4kv TBA Mông Sơn 4(giao tuyến 2 nguồn)Mông Sơn 6 - Mông Sơn 4Xã Mông Sơn : Xã Mông Sơn45PA1004Điện lực Yên Bình
25 6h0 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Sửa chữa lớn ĐZ 0,4 kV (Thay dây dẫn và thay xà )Mông Sơn 3Xã Mông Sơn : Xã Mông Sơn308PA1004Điện lực Yên Bình
Top  |  Home