Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, October 31, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 87
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 7h00 : 01/11/202017h30 : 01/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVTBA Uỷ ban giới phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 8h00 : 01/11/202017h00 : 01/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt xà, sứ thay dây dẫn sửa chữa lớn ĐZ 0,4 kVTBA Hồng LâuĐZ 0,4 kV/Khuôn Bổ TBA Hồng Lâu Hồng Ca33PA1002Điện Lực Trấn Yên
3 7h30 : 01/11/202016h30 : 01/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển cột , hòm công tơ để giải phóng mặt bằng đường giao thôngTBA Tân An DZ374E12.1ĐZ 0,4 kV/Khe Chè TBA Tân An xã Y Can60PA1002Điện Lực Trấn Yên
4 6h00 : 01/11/202010h30 : 01/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnMC 371/04 An LạcĐZ 35kV sau MC 371/04 An Lạc954PA1003Điện Lực Lục Yên
5 7h00 : 02/11/202017h30 : 02/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ Hạ thếỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVTBA Uỷ ban giới Phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 7h30 : 02/11/202012h00 : 02/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ & Trạm ĐT công tác di chuyển ĐZ 0.4kV khắc phục bão lũLương Thịnh 3 250kVA-10/0.4kVKH trên ĐZ 0.4kV : LT3-TT thuộc TBA Lương Thịnh 339PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 10h30 : 02/11/202012h00 : 02/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha kỹ thuật ĐZ 0,4 kVTBA Bảo Hưng 1 ĐZ 374 E12.1ĐZ 0,4 kV TBA Bảo Hưng 1224PA1002Điện Lực Trấn Yên
8 7h30 : 02/11/202010h00 : 02/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha kỹ thuật ĐZ 0,4 kVTBA Đồng ThiềuĐZ 0,4 kV TBA Đồng Thiều163PA1002Điện Lực Trấn Yên
9 8h00 : 02/11/202017h00 : 02/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt xà, sứ, thay dây dẫn sửa chữa lớn ĐZ 0,4 kVTBA Hồng LâuĐZ 0,4 kV/Khuôn Bổ TBA Hồng Lâu33PA1002Điện Lực Trấn Yên
10 7h00 : 02/11/202011h00 : 02/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV thuộc TBA Thịnh Hưng 6TBA Thịnh Hưng 6TBA Thịnh Hưng 6122PA1004Điện lực Yên Bình
11 8h00 : 03/11/202015h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển Đấu nối ĐZ 0,4 kV mới vào vận hànhTBA K2BĐZ 0,4 kV tuyến k2B-T20 thuộc TBA K2B35PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 8h00 : 03/11/202010h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CHUYỂN đoạn ĐZ 0,4kV tuyến AL4-ĐV thuộc TBA au lau 4Âu Lâu 4 400kVA-35/0.4kVtruyến ĐZ 0,4kV AL4-AL3 Bao gồm tuến AAL-ĐV thuộc TBA ÂU LÂU 4111PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 8h00 : 03/11/202016h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : CHUYỂN ĐZ 0,4kV Từ VT 9-11 tuyến K2B-T20 thuộc TBA K2CTBA K2BĐZ 0,4kV Từ VT 9-11 tuyến K2B-T20 thuộc TBA K2C35PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 7h30 : 03/11/202015h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ & Trạm ĐT công tác thay xà , dây dẫn khắc phục bão lũTBA Hào GiaKH trên ĐZ 0.4kV : HG-3t thuộc TBA Hào Gia169PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 7h00 : 03/11/202017h30 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếTBA Nhà Máy Nướctuyến ĐZ 0,4kV NMN-3T Thuộc TBA NM nước ĐZ 476 E12.1161PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 7h00 : 03/11/202017h30 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo thay mới ĐZ Hạ thế tuyến TT-UB thuộc TBA Trung tâm văn PhúTBA Trung Tâm Văn PhúTBA Trung tâm văn Phú257PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 7h00 : 03/11/202017h30 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếTBA GiấyTBA Giấy thuộc ĐZ 476 E12.1294PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 8h00 : 03/11/202017h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác SCL năm 2020 Lắp đặt xà sứ, thay dây dẫn trên ĐZ 0,4 kVTBA Khe Ron Hồng CaĐZ 0,4 kV TBA Khe Ron Hồng Ca80PA1002Điện Lực Trấn Yên
19 8h00 : 03/11/202017h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác SCL năm 2020 Lắp đặt xà sứ, thay dây dẫn trên ĐZ 0,4 kVTBA Hồng LâuĐZ 0,4 kV TBA Hồng Lâu Hồng Ca101PA1002Điện Lực Trấn Yên
20 7h00 : 03/11/202013h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV thuộc TBA Chè Văn HưngTBA Chè Văn HưngTBA Chè Văn Hưng280PA1004Điện lực Yên Bình
21 7h00 : 03/11/202012h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chũa lưới điệnNHÀ VĂN HÓA TỔ 2-250ĐZ 0,4kV Lộ 2 TBA Nhà Văn Hóa tổ 2 ĐZ 376E29.281PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
22 8h30 : 03/11/202012h00 : 03/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới vị trí cột 51 lộ 1 TBA Gốc Mít (khắc phục bão lũ)GỐC MÍTAB lộ 1 TBA Gốc Mít39PA1007Điện Lực Văn Yên
23 7h30 : 04/11/20209h30 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBATBA Âu LâuĐZ 0,4 kV thuộc TBA Âu Lâu540PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 7h30 : 04/11/20209h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 0,4 kV mới vào vận hànhTBA Thôn 7 Hợp MinhĐZ 0,4 kV thuộc TBA Thôn 7 Hợp Minh45PA1001Điện lực TP Yên Bái
25 10h00 : 04/11/202012h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBAÂu Lâu 3 250kVA-35/0.4kVĐZ 0,4 kV tuyến AL3-CG thuộc TBA Âu Lâu 328PA1001Điện lực TP Yên Bái
26 7h00 : 04/11/202017h30 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo thay mới ĐZ Hạ thế tuyến TT-UB thuộc TBA Trung tâm văn PhúTBA Trung Tâm Văn PhúTBA Trung tâm văn Phú257PA1001Điện lực TP Yên Bái
27 7h00 : 04/11/20209h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu ĐZ 0,4kV mới vào ĐZ đang có tại VT 03 Tuyến T7-TĐC thuộc TBA THÔN 7 Hợp MinhTBA Thôn 7 Hợp MinhĐZ 0,4kV Tuyến T7-TĐC thuộc TBA THÔN 7 Hợp Minh39PA1001Điện lực TP Yên Bái
28 7h00 : 04/11/202017h30 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn 0,4kVTBA Cơ KhíLộ 0,4kV CK-3T45PA1001Điện lực TP Yên Bái
29 7h00 : 04/11/202017h30 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếTBA GiấyTBA Giấy thuộc ĐZ 476 E12.1294PA1001Điện lực TP Yên Bái
30 7h00 : 04/11/202011h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV thuộc TBA Thịnh Hưng 3TBA Thịnh Hưng 3TBA Thịnh Hưng 3182PA1004Điện lực Yên Bình
31 14h00 : 04/11/202017h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnUB TÀ XI LÁNG - 75ĐZ 0.4kV lô 2 TBA UB Tà Xí Láng48PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
32 8h00 : 04/11/202012h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnSƠN LƯƠNG 2 - 75ĐZ 0.4kV TBA Sơn Lương 259PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
33 8h00 : 04/11/202018h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN PẰN - 250ĐZ 0.4kV TBA Bản Pằn393PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
34 13h30 : 04/11/202015h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKM 14 - 50ĐZ 0.4kV TBA Km 1445PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
35 8h00 : 04/11/20209h30 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTẤU DƯỚI - 50ĐZ 0.4kV TBA Tấu Dưới104PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
36 15h30 : 04/11/202017h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnPÁ HU - 50ĐZ 0.4kV TBA Pá Hu87PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
37 10h00 : 04/11/202011h30 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTẤU TRÊN - 50ĐZ 0.4kV TBA Tấu Trên121PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
38 8h30 : 04/11/202012h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới vị trí cột 13 lộ 1 TBA Làng Nhầy (khắc phục bão lũ)LÀNG NHẦYAB lộ 1 TBA Làng Nhầy119PA1007Điện Lực Văn Yên
39 13h30 : 04/11/202017h00 : 04/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, chuyển dây dẫn từ cột cũ sang cột mới vị trí cột 12 lộ 2 TBA Đông Tâm 2 (khắc phục bão lũ)ĐỒNG TÂM 2AB lộ 2 TBA Đồng Tâm 240PA1007Điện Lực Văn Yên
40 7h00 : 05/11/202017h30 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếTBA GiấyTBA Giấy thuộc ĐZ 476 E12.1294PA1001Điện lực TP Yên Bái
41 7h30 : 05/11/202012h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di chuyển ĐZ 0,4 kV tuyến TT2-CG Thuộc TBA Tân Thịnh 2Tân Thịnh 2 320kVA-10.0.4kVĐZ 0,4 kV tuyến TT2-CG Thuộc TBA Tân Thịnh 2121PA1001Điện lực TP Yên Bái
42 10h00 : 05/11/202012h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBATBA Chè Nguyễn PhúcĐZ 0,4 kV thuộc TBA Nguyễn Phúc357PA1001Điện lực TP Yên Bái
43 7h30 : 05/11/20209h30 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBATBA Phúc TânĐZ 0,4 kV thuộc TBA Phúc Tân387PA1001Điện lực TP Yên Bái
44 7h00 : 05/11/202017h30 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo thay mới ĐZ Hạ thế tuyến TT-UB thuộc TBA Trung tâm văn PhúTBA Trung Tâm Văn PhúTBA Trung tâm văn Phú257PA1001Điện lực TP Yên Bái
45 8h00 : 05/11/202017h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác SCL năm 2020 Lắp đặt xà sứ, thay dây dẫn trên ĐZ 0,4 kV từ cột 01/KR-HL đến cột 09/KR-HLTBA Khe Ron Hồng CaĐZ 0,4 kV TBA Khe Ron Hồng Ca80PA1002Điện Lực Trấn Yên
46 17h00 : 05/11/202018h45 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo tại cột 10-3-2 sau công tác: Lắp đặt hệ thống đo đếm 35kV, đấu nối TBA 2000kVA cấp điện cho công ty CP Eco Green Plastic theo đề nghị của khách hàngMC 371 Z1 Km13Các khách hàng nhận điện từ ĐZ 371 E12.1 sau MC 371 Z1 Km13320PA1004Điện lực Yên Bình
47 5h30 : 05/11/20207h15 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo tại cột 10-3-2 phục vụ công tác: Lắp đặt hệ thống đo đếm 35kV, đấu nối TBA 2000kVA cấp điện cho công ty CP Eco Green Plastic theo đề nghị của khách hàngMC 371 Z1 Km13Các khách hàng nhận điện từ ĐZ 371 E12.1 sau MC 371 Z1 Km13320PA1004Điện lực Yên Bình
48 7h00 : 05/11/202011h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV thuộc TBA Thịnh Hưng 4TBA Thịnh Hưng 4TBA Thịnh Hưng 499PA1004Điện lực Yên Bình
49 5h30 : 05/11/202018h45 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt hệ thống đo đếm 35kV, đấu nối TBA 2000kVA cấp điện cho công ty CP Eco Green Plastic theo đề nghị của khách hàngTBA V.StarTBA Vstar1PA1004Điện lực Yên Bình
50 8h00 : 05/11/202011h30 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN 8 TÂN THINH - 180ĐZ 0.4kV TBA Thôn 8 Tân Thịnh253PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
51 14h00 : 05/11/202017h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điện.UB LÀNG NHÌ - 50ĐZ 0.4kV lộ 1 TBA UB Làng Nhì66PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
52 8h00 : 05/11/202011h30 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTT MINH AN -250ĐZ 0.4kV TBA TT Minh An234PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
53 16h00 : 05/11/202017h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKHẤU LY -31.5ĐZ 0.4kV TBA Khấu Ly69PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
54 8h00 : 05/11/202011h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÀ GHÊNH - 100ĐZ 0.4kV lộ 1 TBA Tà Ghênh65PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
55 14h00 : 05/11/202017h00 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÚ LỆ 2 - 300ĐZ 0.4kV lộ 1 TBA Tú Lệ 2195PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
56 8h00 : 05/11/202011h30 : 05/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnCO HẢ - 100ĐZ 0.4kV TBA Co Hả288PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
57 7h00 : 06/11/202017h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo thay mới ĐZ Hạ thế tuyến TT-UB thuộc TBA Trung tâm văn PhúTBA Trung Tâm Văn PhúTBA Trung tâm văn Phú257PA1001Điện lực TP Yên Bái
58 7h30 : 06/11/202015h00 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà ,dây dẫn ĐZ 0,4 kV tuyến K6C-K5 Thuộc TBA K6CTBA K6CĐZ 0,4 kV tuyến K6C-K5 Thuộc TBA Tân Thịnh 247PA1001Điện lực TP Yên Bái
59 7h00 : 06/11/202017h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn 0,4kVTBA Phúc Tân 2Lộ 0,4kV PT2-NC89PA1001Điện lực TP Yên Bái
60 7h00 : 06/11/202017h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếTBA Xã Nam CườngTBA XÃ NAM CƯỜNG thuộc ĐZ 476 E12.1263PA1001Điện lực TP Yên Bái
61 8h00 : 06/11/202017h00 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác SCL năm 2020 Lắp đặt xà sứ, thay dây dẫn trên ĐZ 0,4 kV từ cột 01/KR-KR đến cột 25/KR-KRTBA Khe Ron Hồng CaĐZ 0,4 kV TBA Khe Ron Hồng Ca80PA1002Điện Lực Trấn Yên
62 8h00 : 06/11/202011h00 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnVÀNG NGẦN - 100ĐZ 0.4kV lộ 2 TBAVầng Ngần35PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
63 9h30 : 06/11/202010h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điện.CHỐNG CHÙA - 50ĐZ 0.4kV lộ 1 TBA Chống Chùa90PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
64 7h30 : 06/11/202014h00 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnBẢN BÁT - 160ĐZ 0.4kV TBA BẢN BÁT166PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
65 10h00 : 06/11/202011h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnXÀ HỒ -75ĐZ 0.4kV TBA Xà Hồ138PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
66 8h00 : 06/11/20209h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnPÚNG TẦU -50ĐZ 0.4kV TBA Púng Tầu89PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
67 9h00 : 06/11/202011h30 : 06/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnKHE NƯỚC -180ĐZ 0.4kV TBA Khe Nước88PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
68 7h00 : 07/11/202017h30 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà, sứ, dây dẫn 0,4kVTBA Phúc Tân 2Lộ 0,4kV PT2-NC89PA1001Điện lực TP Yên Bái
69 7h00 : 07/11/202017h30 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếTBA Xã Nam CườngTBA XÃ NAM CƯỜNG thuộc ĐZ 476 E12.1263PA1001Điện lực TP Yên Bái
70 7h30 : 07/11/202015h00 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay xà ,dây dẫn ĐZ 0,4 kV tuyến BV-RN Thuộc TBA Bệnh ViệnTBA NT Bệnh ViệnĐZ 0,4 kV tuyến BV-RN Thuộc TBA Bệnh Viện153PA1001Điện lực TP Yên Bái
71 10h10 : 07/11/202012h00 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất trên ĐZ 0,4kV tuyến AL2-CN thuộc TBA Âu Lâu 2Âu Lâu 2 180kVA-35/0.4kVĐZ 0,4kV tuyến AL2-CN thuộc TBA Âu Lâu 281PA1001Điện lực TP Yên Bái
72 8h00 : 07/11/202010h00 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha giảm tổn thất trên ĐZ 0,4 kVÂu Lâu 2 180kVA-35/0.4kVĐZ 0,4 kV tuyến AL2-CĐ thuộc Âu Lâu 2104PA1001Điện lực TP Yên Bái
73 10h30 : 07/11/202011h30 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnAN LƯƠNG 3 -100ĐZ 0.4kV TBA An Lương 3170PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
74 9h00 : 07/11/202012h00 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnAN LƯƠNG 2 -75ĐZ 0.4kV TBA An Lương 2112PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
75 14h00 : 07/11/202017h00 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnAN LƯƠNG 3 -100ĐZ 0.4kV TBA An Lương 387PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
76 7h00 : 07/11/202017h30 : 07/11/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA376-E29.2***Trục chính Phân đoạn Mường Kim - Púng LuôngĐZ 376E29.27146PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
77 7h30 : 31/10/20209h30 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cân pha ĐZ 0,4kV tuyến VP-T2 thuộc TBA văn phúTBA Văn PhúĐZ 0,4kV tuyến VP-T2 thuộc TBA văn phú81PA1001Điện lực TP Yên Bái
78 9h40 : 31/10/202011h30 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cân pha tuyến ĐZ 0,4kV VP2-TH thuộc TBA Văn phú 2TBA Văn Phú 2ĐZ 0,4kV VP2-TH thuộc TBA Văn phú 250PA1001Điện lực TP Yên Bái
79 7h00 : 31/10/202017h30 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : cải tạo thay mới ĐZ hạ thếỦy ban Giới Phiên 160kVA-35/0.4kVTBA Uỷ ban giới phiên326PA1001Điện lực TP Yên Bái
80 7h30 : 31/10/202010h00 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha kỹ thuật ĐZ 0,4 kVTBA Khe CọĐZ 0,4 kV TBA Khe cọ211PA1002Điện Lực Trấn Yên
81 10h30 : 31/10/202012h00 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha kỹ thuật ĐZ 0,4 kVTBA Hưng Khánh 3ĐZ 0,4 kV TBA Hưng Khánh 3234PA1002Điện Lực Trấn Yên
82 6h00 : 31/10/202010h30 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnMC 373/53-2 Tân LĩnhĐZ 35kV sau MC 373/53-2 Tân Lĩnh2075PA1003Điện Lực Lục Yên
83 8h00 : 31/10/20209h30 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cải tạo, bảo dưỡng lưới điệnLộ SVĐ-TH, SVĐ-CT TBA Sân Vận ĐộngLộ SVĐ-TH, SVĐ-CT TBA Sân Vận Động130PA1003Điện Lực Lục Yên
84 7h00 : 31/10/202011h00 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn lưới điện 0,4kV thuộc TBA Thịnh Hưng 5TBA Thịnh Hưng 5TBA Thịnh Hưng 5144PA1004Điện lực Yên Bình
85 8h00 : 31/10/20209h00 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÚ LỆ 2 - 300ĐZ 0.4kV lộ 1 TBA Tú Lệ 2195PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
86 16h00 : 31/10/202017h00 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTÚ LỆ 2 - 300ĐZ 0.4kV lộ 1 TBA Tú Lệ 2195PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
87 7h30 : 31/10/202011h30 : 31/10/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chống sét ĐZ và TNĐK các TBA thuộc PĐ Lang ThípLDA372-E12.2- 363 - PĐ Lang ThípCắt CDPT 01-1 Lang Thíp1089PA1007Điện Lực Văn Yên
Top  |  Home