Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, February 22, 2019
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 55
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện lực TP Yên Bái
1 7h30 : 24/02/20199h0 : 24/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTrung tâm văn hoá km5Phường Đồng Tâm : 10PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 9h10 : 24/02/201910h0 : 24/02/2019Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳK4-5.B---Km4Phường Minh Tân : 93PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 9h10 : 24/02/201912h0 : 24/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTài ChínhPHƯỜNG đỒNG tÂM : 32PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 10h15 : 24/02/201911h0 : 24/02/2019Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳGT-K5---Giao Tế1513204261 Phường Đồng Tâm : 14PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 8h30 : 23/02/201911h30 : 23/02/2019Khác : ĐLYB công tácBình Sơn 2XÃ VĂN TIẾN : 115PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 9h40 : 22/02/201911h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBASân Vận động 1Phường Đồng Tâm : 262PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 7h30 : 22/02/20199h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBANguyễn HuệPHƯỜNG ĐỒNG TÂM : 220PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 7h30 : 21/02/201910h0 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTổ 31Phường Nguyễn Phúc : 206PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 14h0 : 21/02/201915h30 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Thôn Trấn Thanhxã Âu lâu : 138PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 9h40 : 21/02/201911h30 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBACông ty 4pHường Minh Tân : 231PA1001Điện lực TP Yên Bái
11 7h30 : 21/02/20199h30 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBAYên Ninh 3Phường Yên Ninh : 310PA1001Điện lực TP Yên Bái
12 10h30 : 21/02/201912h0 : 21/02/2019Sửa chữa thường xuyên : Lắp đặt bộ cảnh báo lệch phaĐầu máy Hà Làophường Nguyễn Phúc : 196PA1001Điện lực TP Yên Bái
13 9h40 : 20/02/201911h30 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ & VSCN TBASở Xây DựngPHƯỜNG Đồng Tâm : 138PA1001Điện lực TP Yên Bái
14 7h30 : 20/02/20199h30 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBABệnh viện tỉnhphường Minh tân : 648PA1001Điện lực TP Yên Bái
15 10h30 : 18/02/201911h30 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBAÂu Lâu 4Xã Âu Lâu : 251PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 7h30 : 18/02/20198h30 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ & VSCN TBAÂu Lâu 1Xã Au Lâu : 194PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 15h0 : 18/02/201916h30 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ & VSCN TBAChâu Giang 2Xã Âu Lâu : 187PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 13h30 : 18/02/201914h30 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBATBA Phú NhuậnXã âu lâu : 89PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 9h0 : 18/02/201910h0 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ &VSCN TBAÂu Lâu 2Xã Âu Lâu : 176PA1001Điện lực TP Yên Bái
Điện Lực Trấn Yên
20 8h0 : 23/02/201910h0 : 23/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBA năm 2019 , khắc phục rỉ dầu ống thủy bình dầu phụCương Thịnh 4Thôn 4 xã Cường Thịnh : 119PA1002Điện Lực Trấn Yên
21 10h30 : 23/02/201911h40 : 23/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBA năm 2019 , khắc phục rỉ dầu ty sứ hạ thếNgân Hàng Trấn YênKhu3,8 TT Cổ Phúc : 327PA1002Điện Lực Trấn Yên
22 10h30 : 22/02/201911h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBA năm 2019 , khắc phục rỉ dầu ống thủy bình dầu phụKhe GiảngXã Tân đồng : 120PA1002Điện Lực Trấn Yên
23 8h30 : 22/02/201910h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBA , khắc phục rỉ dầu ty sứ hạ thếTân Đồng 4Xã Tân đồng : 247PA1002Điện Lực Trấn Yên
24 8h30 : 19/02/201916h0 : 19/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK TBA Đồng BằngĐồng BằngThôn đồng Bằng xã Lương Thịnh : 188PA1002Điện Lực Trấn Yên
Điện Lực Lục Yên
25 10h30 : 22/02/201912h0 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBATân Lập - Siêng 1Thôn Xiêng Xã Tân Lập : 141PA1003Điện Lực Lục Yên
26 13h30 : 22/02/201916h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBATân Lập - Làng Siêng 2Thôn Siêng 2 xã Tân Lập : 129PA1003Điện Lực Lục Yên
27 8h0 : 22/02/20199h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ TBATân Lập - Làng SãoThôn Làng São : 145PA1003Điện Lực Lục Yên
Điện lực Yên Bình
28 8h30 : 23/02/201911h30 : 23/02/2019Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA CTCP Đá Bình Minh, thay CDPĐ 06-1 Đá Mông Sơn 2CDPT 02-1 KCN Phía NamKhu Công nghiệp Phía Nam : 26PA1004Điện lực Yên Bình
29 7h0 : 23/02/201910h30 : 23/02/2019Khác : Đơn vị 110 kéo cáp quang đi trên ĐZ 471 E12.1DZ472 XI MĂNG YÊN BÌNHCT CP xi măng Yên Bình : 2PA1004Điện lực Yên Bình
30 7h0 : 23/02/201910h30 : 23/02/2019Khác : Đơn vị 110 kéo cáp quang đi trên ĐZ 471 E12.1DZ471 XI MĂNG YÊN BÌNHCT CP xi măng Yên Bình : 3PA1004Điện lực Yên Bình
31 10h0 : 22/02/201911h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điệnCảm Nhân 4Xã Cảm Nhân : 247PA1004Điện lực Yên Bình
32 8h0 : 22/02/20199h30 : 22/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điệnCảm Nhân 5Một phần xã Cẩm Nhân : 104PA1004Điện lực Yên Bình
33 8h30 : 21/02/20199h45 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điệnThịnh Hưng 6Xã Thịnh Hưng : 121PA1004Điện lực Yên Bình
34 14h0 : 21/02/201915h30 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điệnTBA Chè Văn Hưng SH(2)Xã Thịnh Hưng : 277PA1004Điện lực Yên Bình
35 10h0 : 21/02/201912h0 : 21/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điệnThịnh hưng 4xã Thịnh Hưng : 95PA1004Điện lực Yên Bình
36 10h0 : 20/02/201911h45 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điệnPhúc Ninh 2 (Thôn Na)Thôn Na : 124PA1004Điện lực Yên Bình
37 8h15 : 20/02/20199h45 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ thiết bị điệnPhúc Ninh 1Xã Phúc Ninh : 175PA1004Điện lực Yên Bình
38 10h30 : 18/02/201913h0 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điệnBệnh việnThị trấn Yên Bình : 163PA1004Điện lực Yên Bình
39 8h0 : 18/02/201910h0 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điệnPhú Thịnh 4Xã Phú Thịnh : 119PA1004Điện lực Yên Bình
40 14h0 : 18/02/201916h0 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điệnPhòng Giáo dụcPhòng Giáo dục : 169PA1004Điện lực Yên Bình
41 10h15 : 18/02/201911h45 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm đình kỳ thiết bị điệnVũ Linh 6Xã Vũ Linh : 133PA1004Điện lực Yên Bình
42 8h15 : 18/02/20199h45 : 18/02/2019Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm đình kỳ thiết bị điệnVũ Linh 5Xã Vũ Linh : 543PA1004Điện lực Yên Bình
Điện Lực Văn Yên
43 10h0 : 21/02/201911h30 : 21/02/2019Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1: Hướng đi Ủy Ban xã---Viễn Sơn 3xã viễn Sơn : 150PA1007Điện Lực Văn Yên
44 9h0 : 21/02/20199h40 : 21/02/2019Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 1: Hướng đi Nhà máy quế---Khe Lợ-Viễn SơnXã viễn Sơn : 59PA1007Điện Lực Văn Yên
45 8h0 : 21/02/20198h40 : 21/02/2019Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLộ 2: Đi về phía Chợ---Nước sạch An ThịnhAn Thịnh : 56PA1007Điện Lực Văn Yên
46 10h45 : 20/02/201911h45 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị TBABệnh Việnthôn Hồng Phong : 287PA1007Điện Lực Văn Yên
47 7h30 : 20/02/201910h30 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị, 5S TBAKhu 2Khu 2 Thị Trấn Mậu A- Văn Yên : 395PA1007Điện Lực Văn Yên
48 7h30 : 20/02/20198h30 : 20/02/2019Phát triển khách hàng công cộng : lắp mới công tơ 3 phaLộ 1: Đi về phía chợ An Thịnh---Trường cấp 3 An ThịnhKhu Trường học cấp 3 : 136PA1007Điện Lực Văn Yên
49 15h0 : 20/02/201916h0 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị TBANhà Máy NướcThôn Đồng Bưởi Thị Trấn Mậu A : 48PA1007Điện Lực Văn Yên
50 13h30 : 20/02/201914h30 : 20/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị TBACơ KhíKhu 2 TT Mậu A : 472PA1007Điện Lực Văn Yên
51 10h30 : 19/02/201911h30 : 19/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị TBAAn Thịnh 1Thôn Đại An An Thịnh : 160PA1007Điện Lực Văn Yên
52 8h0 : 19/02/20199h0 : 19/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNDK thiết bị TBATBA Thôn Đại An - An ThịnhThôn Đại An xã An Thịnh : 131PA1007Điện Lực Văn Yên
53 9h15 : 19/02/201910h15 : 19/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị TBAĐầu Cầu An Thịnhthôn Đại An xã An Thịnh - Văn Yên : 170PA1007Điện Lực Văn Yên
54 14h45 : 19/02/201916h0 : 19/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNĐK thiết bị TBAAn Thịnh 2Thôn Trung Tâm An Thịnh : 231PA1007Điện Lực Văn Yên
55 13h30 : 19/02/201914h30 : 19/02/2019Thí nghiệm định kỳ : TNDK thiết bị TBAKhu Nhà Thờ An ThịnhKhu vực nhà thờ An Thịnh : 327PA1007Điện Lực Văn Yên
Top  |  Home