Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, May 29, 2020
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Đơn vị :
Thời gian :
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 74
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
1 9h40 : 01/06/202012h00 : 01/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Nguyễn Thái Học công tác san tải ĐZ 0.4kVTBA Sở Giao ThôngKH trên tuyế ĐZ 0.4kV SGT-CT2 thuộc TBA Sỏ Giao Thông63PA1001Điện lực TP Yên Bái
2 9h40 : 01/06/202012h00 : 01/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Nguyễn Thái Học công tác san tải ĐZ 0.4kVTBA Cao Thắng 2KH trên tuyế ĐZ 0.4kV CT2-SGT thuộc TBA Cao Thắng 2113PA1001Điện lực TP Yên Bái
3 7h30 : 01/06/20209h30 : 01/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Nguyễn Thái Học công tác san tải ĐZ 0.4kVTBA Bách LẫmKH trên tuyế ĐZ 0.4kV BL-NT thuộc TBA Bách Lẫm21PA1001Điện lực TP Yên Bái
4 7h30 : 01/06/20209h30 : 01/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ&Trạm Nguyễn Thái Học công tác san tải ĐZ 0.4kVTBA Sở Giao ThôngKH trên tuyế ĐZ 0.4kV SGT-HHT1 thuộc TBA Sỏ Giao Thông69PA1001Điện lực TP Yên Bái
5 7h00 : 02/06/202018h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ công tác cải tạo ĐZ 374 E12.1 (do giao chéo)LDA372-E12.1-45ĐZ 372 E12.11455PA1001Điện lực TP Yên Bái
6 13h30 : 02/06/202016h00 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA phân phốiTBA K6DTBA K6D136PA1001Điện lực TP Yên Bái
7 7h00 : 02/06/202018h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 374 E12.1 từ sau điểm tách leeof VT: cột 13 đến DCL 374-7/53 Nguyễn PhúcLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ sau điểm tách lèo VT cột 13 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1250PA1001Điện lực TP Yên Bái
8 5h30 : 02/06/20207h00 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo tại VT: cột 13 phục vụ cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ sau DCL 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
9 17h00 : 02/06/202018h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT cột 13 ĐZ 374 E12.1 sau công tácLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ sau DCL 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
10 7h00 : 02/06/202018h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/81 Cương Thịnh đến DCL 372Z1-1 Trấn YênĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/81 Cường Thịnh đến DCL 372Z1-1 Trấn Yên6272PA1002Điện Lực Trấn Yên
11 5h00 : 02/06/202018h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 372 E12.1ĐZ 372E12.1 từ DCL 372Z1-1 Trấn Yên đến VT tách lèo cột 199ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372Z1-1 Trấn Yên đến VT cột tách lèo 1992729PA1002Điện Lực Trấn Yên
12 17h00 : 02/06/202018h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 158, 199 sau công tác cải tạo lưới điện ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ điểm tách lèo C 199 đến DCL 372-7/219-1 Báo ĐápĐZ 372 E12.1 từ VT côt tách lèo 199 đến DCL 372-7/219-1 Báo Đáp6397PA1002Điện Lực Trấn Yên
13 5h00 : 02/06/20206h30 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT cột 158, 199 ĐZ 372 E12.1 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnĐZ 372 E12.1 từ sau điểm tách lèo cột 199 đến DCL372-7/219-1 Báo ĐápĐZ 372 E12.1 từ VT cột 199 đến DCL 372-7/219-1 Báo Đáp8282PA1002Điện Lực Trấn Yên
14 6h00 : 02/06/202012h00 : 02/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN TRẠCTBA Thôn Trạc168PA1007Điện Lực Văn Yên
15 17h00 : 03/06/202018h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT cột 41 ĐZ 374 E12.1 sau cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1ĐZ 374 E12.1 từ DCL 374-7 E12.1 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
16 17h00 : 03/06/202018h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT:45-2 và 45-9 ĐZ 476 E12.1 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA476-E12.1-14ĐZ 476 E12.1 từ sau DCL 476-7/01 E12.1 đến MC 476/45-22 Âu Lâu12907PA1001Điện lực TP Yên Bái
17 17h00 : 03/06/202018h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT cột 55 ĐZ 374 E12.1 sau cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1ĐZ 374 E12.1 từ DPT 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc8619PA1001Điện lực TP Yên Bái
18 5h30 : 03/06/20207h00 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT: cột 55 ĐZ 374 E12.1 phục vụ cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ DCL 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc311PA1001Điện lực TP Yên Bái
19 5h00 : 03/06/20207h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT:45-2 và 45-9 ĐZ 476 E12.1 phục vụ công tác cải tạo lưới điện& thao tác chuyển cấp nguồn sau tách lèo ( do giao chéo)LDA476-E12.1-14ĐZ 476 E12.112907PA1001Điện lực TP Yên Bái
20 5h30 : 03/06/202018h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Phục vụ Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 374 E12.1 (do giao chéo)LDA476-E12.1-45-04ĐZ 476 E12.1 từ DTL 45-2 đến DTL 45-9453PA1001Điện lực TP Yên Bái
21 5h30 : 03/06/202018h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điệnPhạm Ngũ Lão 250kVA-35/0.4kVĐZ 374 E12.1 từ DTL VT:41 đến DTL VT:55196PA1001Điện lực TP Yên Bái
22 17h00 : 03/06/202018h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT: cột 41 và 55 ĐZ 374 E12.1 sau công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ DCL 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc8619PA1001Điện lực TP Yên Bái
23 5h30 : 03/06/20207h00 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT: cột 41 ĐZ 374 E12.1 phục vụ cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ DCL 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
24 5h00 : 03/06/202017h00 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ cột tách lèo 203 đến 221ĐZ 372 E12.1 từ VT cột tách lèo 203 đến cột 2211403PA1002Điện Lực Trấn Yên
25 5h00 : 03/06/20206h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để tách lèo cột 203, 211 công tác cải tạo lưới điệnĐZ 372E12.1 từ DCL372Z1-1 Trấn Yên đến DCL372-7/276-1 Mậu AĐZ 372 E12.1 từ DCL 372Z1-1 Trấn Yên đến DCL 372-7/276-1 Mậu A11011PA1002Điện Lực Trấn Yên
26 16h00 : 03/06/202017h00 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cắt điện để đấu lèo cột 203, 211 sau công tác cải tạo lưới điệnĐZ 372 E12.1 từ DCL372Z1-1 Trấn Yên đến VT tách lèo C203ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372Z1-1 Trấn Yên đến VT cột tách lèo 2037723PA1002Điện Lực Trấn Yên
27 16h00 : 03/06/202017h00 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn ĐZLDA372-E12.1-221 Trục chínhtừ sau lèo VT 2211885PA1007Điện Lực Văn Yên
28 6h00 : 03/06/202016h30 : 03/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN TRẠClộ 163PA1007Điện Lực Văn Yên
29 5h30 : 04/06/20207h00 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT:cột 55 ĐZ 374 E12.1 phục vụ công tácLDA374-E12.1-67-18_2-7ĐZ 374E12.1 từ DPT 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc8619PA1001Điện lực TP Yên Bái
30 5h00 : 04/06/20207h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo VT 45-2&45-9 ĐZ , thao tác chuyển nguồn sau tách lèo (phục vụ công tác thay dây cải tạo lưới điện ĐZ 374 E12.1 do giao chéo )LDA476-E12.1-45-47-5ĐZ 476 E12.112907PA1001Điện lực TP Yên Bái
31 17h00 : 04/06/202018h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT:41 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ sau DCL 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
32 5h00 : 04/06/202018h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : phục vụ công tác cải tạo nâng cấp ĐZ 374 E12.1 (do giao chéo )LDA476-E12.1-45-02các TBA thuộc ĐZ 476 E12.1 từ VT tách lèo 45-2 đến 45-9453PA1001Điện lực TP Yên Bái
33 5h30 : 04/06/20207h00 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT:41 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 từ sau DCL 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
34 5h30 : 04/06/20207h00 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT:41 và 55 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-67-18_2-22ĐZ 374 E12.1 sau DPT 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc8619PA1001Điện lực TP Yên Bái
35 5h30 : 04/06/202018h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điện ĐZ 374 E12.1LDA374-E12.1-67-18_2-7ĐZ 374 E12.1 từ DTL 41 đến DTL 55196PA1001Điện lực TP Yên Bái
36 17h00 : 04/06/202018h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT:41 và 55 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-67-18_2-22ĐZ 374 E12.1 sau DPT 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc8619PA1001Điện lực TP Yên Bái
37 17h00 : 04/06/202018h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT: cột 55 ĐZ 374 E12.1 sau công tácLDA374-E12.1-67-18_2-7ĐZ 374 E12.1 từ DPT 374-7/69 Âu Lâu đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc8619PA1001Điện lực TP Yên Bái
38 17h00 : 04/06/202018h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : đấu lèo VT 45-2&45-9 ĐZ , thao tác chuyển nguồn sau đấu lèo (phục vụ sau công tác thay dây cải tạo lưới điện ĐZ 374 E12.1 do giao chéo )LDA476-E12.1-45-47-5Các TBA thuộc ĐZ 476 E12.112907PA1001Điện lực TP Yên Bái
39 6h30 : 04/06/202017h00 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tạo lưới điện ĐZ 372 E12.1ĐZ 372 E12.1 từ cột 184 đến cột 211 (VT tách lèo)ĐZ 372 E12.1 từ VT tách lèo cột 184 đến cột 2115962PA1002Điện Lực Trấn Yên
40 5h00 : 04/06/20206h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Tách lèo cột 184, cột 211 ĐZ 372 E12.1 để cải tạo lưới điệnĐZ 372 E12.1 từ DCL372Z1-1 Trấn Yên đến DCL 372-7/219-1 Báo ĐápĐZ 372 E12.1 từ DCL 372Z1-1 TYên đến DCL 372-7/219-1 Báo Đáp9126PA1002Điện Lực Trấn Yên
41 16h00 : 04/06/202017h00 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 184 ĐZ 372 E12.1 sau công tác cải tạo lưới điệnĐZ 372 E12.1 DCL 372Z1-1 TYên đến cột tách lèo 184ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372Z1-1 TYên đến cột 184 (VT tách lèo)1816PA1002Điện Lực Trấn Yên
42 16h00 : 04/06/202017h00 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu lèo cột 211 ĐZ 372 E12.1 sau công tác cải tạo lưới điệnĐZ 372 E12.1 từ DCL372-7/219-1 Báo Đáp đến cột 211ĐZ 372 E12.1 từ DCL 372-7/219-1 Báo Đáp đến cột 211 (VT tách lèo)1348PA1002Điện Lực Trấn Yên
43 7h00 : 04/06/202011h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBAKHE CAMCăt DCL TBA90PA1007Điện Lực Văn Yên
44 6h00 : 04/06/202016h30 : 04/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN TRẠClộ 2105PA1007Điện Lực Văn Yên
45 5h00 : 05/06/20207h00 : 05/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác tách lèo VT:25 và 41 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 sau DPT 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
46 7h00 : 05/06/202018h30 : 05/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-41ĐZ 374 E12.1 sau DTL 25 đến DTL41651PA1001Điện lực TP Yên Bái
47 17h00 : 05/06/202018h30 : 05/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu lèo VT:25 và 41 phục vụ công tác cải tạo lưới điệnLDA374-E12.1-44ĐZ 374 E12.1 sau DCL 374-7 đến DCL 374-7/53 Nguyễn Phúc1483PA1001Điện lực TP Yên Bái
48 7h00 : 05/06/202011h30 : 05/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện 5S TBATHÔN QUẠCHCăt DCL TBA135PA1007Điện Lực Văn Yên
49 6h00 : 05/06/202016h30 : 05/06/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN TRẠClộ 2105PA1007Điện Lực Văn Yên
50 5h00 : 29/05/202016h00 : 29/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đội QLVHĐZ và tram công tác thay luân chuyển MBA kết hợp TNĐKTBA Lê LợiKH thuộc TBA Lê Lợi346PA1001Điện lực TP Yên Bái
51 6h00 : 29/05/202014h00 : 29/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : công tác thay MBA tủ 0.4 KV cáp tổng TBATBA GiấyĐZ 0.4 KV thuộc TBA Giấy297PA1001Điện lực TP Yên Bái
52 8h00 : 29/05/202011h30 : 29/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Cân pha phụ tải ĐZ 0,4 kVTBA khe VảiĐZ 0,4 kV TBA Khe Vải xã Lương Thịnh154PA1002Điện Lực Trấn Yên
53 6h00 : 29/05/202017h00 : 29/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện thi công sửa chữa lớn lưới điện hạ ápTBA Bạch Hà 3TBA Bạch Hà 3428PA1004Điện lực Yên Bình
54 7h00 : 29/05/202010h00 : 29/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnTHÔN 11 ĐL - 75TBA Thôn 11 Đại Lịch ĐZ 371E12.868PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
55 7h00 : 29/05/202010h00 : 29/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sủa chữa lưới điệnVIỀNG CÔNG - 100TBA Viềng Công ĐZ 375E12.2337PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
56 8h00 : 30/05/202011h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, cải tạo lưới điệnThôn Cát 1TBA Thôn Cát 187PA1003Điện Lực Lục Yên
57 6h00 : 30/05/20209h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA Khánh TrongCDPT 01-1 Minh ChuẩnCắt CDPT 01-1 Minh Chuẩn1107PA1003Điện Lực Lục Yên
58 9h30 : 30/05/202012h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA Thôn 5 Khánh HòaCDPĐ 11-1 Khánh Hòa 3Cắt CDPT 11-1 Khánh Hòa 3547PA1003Điện Lực Lục Yên
59 9h30 : 30/05/202012h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA Thôn 4 Tân LĩnhCDPT 01-1 Khai TrungCắt CDPT 01-1 Khai Trung816PA1003Điện Lực Lục Yên
60 6h00 : 30/05/20209h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu nối ĐZ 35kV cấp điện cho TBA Bản LạnCDPĐ 01-1 Trúc Lâu 2Cắt CDPT 01-1 Trúc Lâu 2344PA1003Điện Lực Lục Yên
61 6h00 : 30/05/202017h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thực hiện thi công sửa chữa lớn lưới điện hạ ápTBA Bạch Hà 2TBA Bạch Hà 2290PA1004Điện lực Yên Bình
62 6h30 : 30/05/20209h00 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chửa lưới điệnLDA373-E12.2-15***PĐ Trạm TấuPĐ Trạm Tấu ĐZ 373E12.22103PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
63 17h00 : 30/05/202017h10 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chửa lưới điệnLDA371-E12.8***Xuất tuyến 371 E12.8ĐZ 371E12.86937PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
64 9h30 : 30/05/20209h40 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chửa lưới điệnLDA371-E12.8***Xuất tuyến 371 E12.8ĐZ 371E12.86937PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
65 6h30 : 30/05/20209h30 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chửa lưới điệnLDA373-E12.2***Xuất tuyến 373E12.2 (chuẩn)ĐZ sau LBS 373-7/65 Hà Thịnh ĐZ 373E12.24157PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
66 6h30 : 30/05/202017h30 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chửa lưới điệnLDA373-E12.2***Xuất tuyến 373E12.2 (chuẩn)ĐZ 373E12.24379PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
67 8h20 : 30/05/20209h20 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 phaYÊN PHÚ 2AB lộ YP2-VS207PA1007Điện Lực Văn Yên
68 9h00 : 30/05/202010h30 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay, nâng công xuất MBA từ 100kVA lên 180kVANghĩa Giang 2Cắt FCO TBA178PA1007Điện Lực Văn Yên
69 8h30 : 30/05/20209h30 : 30/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp công tơ 3 phaUB DỤ THƯỢNGAB lộ 2136PA1007Điện Lực Văn Yên
70 8h00 : 31/05/202011h00 : 31/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa, cải tạo lưới điệnNậm PóTBA Nậm Pó89PA1003Điện Lực Lục Yên
71 17h00 : 31/05/202017h30 : 31/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thao tác chuyển cấp nguồn sau A40 công tácĐZ 371 E121 từ DCL 371-7 đếnCLPT 75-3 đại phạm đến CDPT 183-1 Thác BàĐZ 371 E121 từ DCL 371-7 đếnCLPT 75-3 đại phạm đến CDPT 183-1 Thác Bà9643PA1004Điện lực Yên Bình
72 6h00 : 31/05/202017h30 : 31/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Công tác đấu nối các TBA Vĩnh Kiên 8,Bạch Hà 6,TNĐK 15 TBA,Luân chuyển MBA; Yên Bình 4,Vĩnh Kiên 8,Xưởng Sắn, Chuyển nguồn sau công tác của A40đZ 373 A40 từ DCL 373-7 A40 đến CDLL 01-1 Minh tiến-Xuân LongĐZ 373 A40 từ DCL 373-7 A40 đến CDLL 01-1 Minh Tến Xuân Long11573PA1004Điện lực Yên Bình
73 7h00 : 31/05/20209h30 : 31/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA375-E12.8-23***PĐ Khe PhưaPĐ Khe Phưa ĐZ 375E12.8583PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
74 7h00 : 31/05/202011h30 : 31/05/2020Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lưới điệnLDA374-E12.2-12***PĐ Suối QuyềnPĐ Suối Quyền ĐZ 374E12.22678PA1005Điện lực Nghĩa Lộ
Top  |  Home