Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, March 24, 2018

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1. Công ty Điện lực Yên Bái

Địa chỉ: Số 1061 - Đường Yên Ninh - Phường Minh Tân - TP Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng (Phòng kinh doanh): 0216.3992000

2. Điện lực Thành phố Yên Bái 

Địa chỉ: Số 135 - Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0216.3814339

3. Điện lực Thị xã Nghĩa Lộ 

Địa chỉ: Tổ 19 Phường Trung Tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3872299

4. Điện lực Văn Yên

Địa chỉ: Tổ 4 Khu phố 4 Thị Trấn Mậu A - Huyện Văn Yên

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3836222

5. Điện lực Trấn Yên

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3825800

6. Điện lực Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 2 Thị Trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3886328

7. Điện lực Văn Chấn

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn-xã Sơn Thịnh Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3874878

8. Điện lực Lục Yên

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3847 699

9. Điện lực Mù Cang Chải

Địa chỉ: Tổ 1 - TT Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3878999

 

 SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

1. Công ty Điện lực Yên Bái

Địa chỉ: Số 1061 - Đường Yên Ninh - Phường Minh Tân - TP Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng (Phòng kinh doanh): 0216.3992000

2. Điện lực Thành phố Yên Bái 

Địa chỉ: Số 135 - Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng: 0216.3814339

3. Điện lực Thị xã Nghĩa Lộ 

Địa chỉ: Tổ 19 Phường Trung Tâm - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3872299

4. Điện lực Văn Yên

Địa chỉ: Tổ 4 Khu phố 4 Thị Trấn Mậu A - Huyện Văn Yên

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3836222

5. Điện lực Trấn Yên

Địa chỉ: Khu phố 8 - TT Cổ Phúc - Huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3825800

6. Điện lực Yên Bình

Địa chỉ: Tổ 2 Thị Trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3886328

7. Điện lực Văn Chấn

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn-xã Sơn Thịnh Huyện Văn Chấn Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3874878

8. Điện lực Lục Yên

Địa chỉ: Tổ 5 - Thị Trấn Yên Thế - Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3847 699

9. Điện lực Mù Cang Chải

Địa chỉ: Tổ 1 - TT Mù Cang Chải - Huyện Mù Cang Chải

Điện thoại chăm sóc khách hàng0216.3878999

Hover here, then click toolbar to edit content
Hover here, then click toolbar to edit content
Top  |  Home