Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, January 22, 2021
Thông cáo báo chí
PCYB: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2020
PCYB: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12 năm 2020
2021-01-15 09:06
-4
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
EVNNPC dừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ các hệ thống ĐMTMN phát triển sau ngày 31/12/2020
2020-12-30 09:55
-20
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
2020-12-27 21:02
-23
EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
2020-12-18 15:11
-32
Sau 1 năm triển khai cổng dịch vụ công quốc gia: đã có gần 1,5 triệu hồ sơ được đồng bộ và gần 500 nghìn yêu cầu về dịch vụ điện được thực hiện qua cổng DVCQG
Sau 1 năm triển khai cổng dịch vụ công quốc gia: đã có gần 1,5 triệu hồ sơ được đồng bộ và gần 500 nghìn yêu cầu về dịch vụ điện được thực hiện qua cổng DVCQG
2020-12-18 09:26
-32
PCYB: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2020
PCYB: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2020
2020-12-08 16:13
-42
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
2020-10-06 09:44
-105
Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020
Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020
2020-09-11 10:59
-130
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020
TCBC EVNNPC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 07, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020
2020-08-14 09:04
-158
Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020
Tình hình hoạt động tháng 7 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 8/2020
2020-08-14 08:58
-158
12
Top  |  Home