Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, September 26, 2020
Các đơn vị trực thuộc
Điện lực Trấn Yên tổ chức Bồi huấn Quy trình, Quy phạm cho cán bộ công nhân viên sau sáp nhập đội Lương Thịnh vào đội Cổ Phúc
Điện lực Trấn Yên tổ chức Bồi huấn Quy trình, Quy phạm cho cán bộ công nhân viên sau sáp nhập đội Lương Thịnh vào đội Cổ Phúc
2020-09-09 09:43
-14
Điện lực Thành phố Yên Bái - Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện
Điện lực Thành phố Yên Bái - Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện
2020-09-04 14:45
-19
Lục Yên nỗ lực đưa lưới điện về vùng khó khăn
Lục Yên nỗ lực đưa lưới điện về vùng khó khăn
2020-08-28 09:32
-26
Đội QLVH Lưới điện cao thế kiểm tra công nghệ, vệ sinh công nghiệp các thiết bị tại trạm 110kV Lục Yên
Đội QLVH Lưới điện cao thế kiểm tra công nghệ, vệ sinh công nghiệp các thiết bị tại trạm 110kV Lục Yên
2020-08-27 15:19
-27
Điện lực Trấn Yên đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Điện lực Trấn Yên đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
2020-08-14 10:15
-40
Những bình nước miễn phí của Điện lực Trấn Yên phục vụ nhân dân trong ngày hè nóng nực
Những bình nước miễn phí của Điện lực Trấn Yên phục vụ nhân dân trong ngày hè nóng nực
2020-07-22 13:53
-63
Gặp mặt, chia tay và tri ân các cán bộ công nhân viên về nghỉ chế độ hưu trí
Gặp mặt, chia tay và tri ân các cán bộ công nhân viên về nghỉ chế độ hưu trí
2020-07-20 13:54
-65
Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức bồi huấn quy trình kinh doanh và an toàn điện cho các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng
Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức bồi huấn quy trình kinh doanh và an toàn điện cho các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng
2020-07-17 16:02
-68
Điện lực Nghĩa Lộ: Cung cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
Điện lực Nghĩa Lộ: Cung cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
2020-07-16 16:16
-69
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức lớp bồi huấn, kiểm tra quy trình KD&DVKH, Quy trình ATĐ đối với các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) năm 2020
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức lớp bồi huấn, kiểm tra quy trình KD&DVKH, Quy trình ATĐ đối với các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) năm 2020
2020-07-08 09:00
-77
123
Top  |  Home