Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, July 8, 2020
Các đơn vị trực thuộc
Điện lực Nghĩa lộ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Điện lực Nghĩa lộ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
2020-07-02 23:14
-3
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
2020-06-30 17:00
-5
Điện lực Lục Yên giữ vững ổn định điện góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Điện lực Lục Yên giữ vững ổn định điện góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
2020-06-25 15:54
-10
Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2020 tại Điện lực Nghĩa Lộ
Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2020 tại Điện lực Nghĩa Lộ
2020-06-18 14:59
-17
Chuyển đổi số công tác truyền thông của Điện lực Yên Bình
Chuyển đổi số công tác truyền thông của Điện lực Yên Bình
2020-06-17 16:54
-18
Chi bộ Điện lực Trấn Yên tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Điện lực Trấn Yên tổ chức kết nạp Đảng viên mới
2020-06-09 08:37
-26
Thủy điện Nà Hẩu phát điện và hòa lưới điện Quốc gia
Thủy điện Nà Hẩu phát điện và hòa lưới điện Quốc gia
2020-05-29 09:12
-37
Triển khai 5S trên lưới điện kết hợp việc đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện
Triển khai 5S trên lưới điện kết hợp việc đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện
2020-05-29 08:56
-37
Đội QLVH lưới điện cao thế Yên Bái phối hợp với phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Yên Bái huấn luyện, thực tập PCCC và CNCH định kỳ năm 2020
Đội QLVH lưới điện cao thế Yên Bái phối hợp với phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Yên Bái huấn luyện, thực tập PCCC và CNCH định kỳ năm 2020
2020-05-25 15:04
-41
Hội nghị triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong sản xuất năm 2020 tại Điện lực Nghĩa Lộ
Hội nghị triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong sản xuất năm 2020 tại Điện lực Nghĩa Lộ
2020-05-21 11:21
-45
12
Top  |  Home