Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
Các đơn vị trực thuộc
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Yên Bái tăng cường huấn luyện, ứng dụng thiết bị công nghệ trong kiểm tra định kỳ lưới điện
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Yên Bái tăng cường huấn luyện, ứng dụng thiết bị công nghệ trong kiểm tra định kỳ lưới điện
2020-11-20 10:24
-12
Tăng cường hợp tác với các ngân hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
Tăng cường hợp tác với các ngân hàng nhằm đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
2020-11-13 14:43
-19
Điện lực Yên Bình: Đảm bảo cấp điện phục vụ Hội chợ Thương mại và Du lịch huyện Yên Bình năm 2020
Điện lực Yên Bình: Đảm bảo cấp điện phục vụ Hội chợ Thương mại và Du lịch huyện Yên Bình năm 2020
2020-11-13 14:34
-19
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Nghĩa Lộ
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Điện lực Nghĩa Lộ
2020-11-11 10:41
-21
Điện lực Văn Yên đảm bảo cấp điện phục vụ lễ hội Đền Đông Cuông
Điện lực Văn Yên đảm bảo cấp điện phục vụ lễ hội Đền Đông Cuông
2020-11-05 13:48
-27
Điện lực thành phố Yên Bái - PC Yên Bái được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Yên Bái vì đã có thành tích đảm bảo điện an toàn, ổn định trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Điện lực thành phố Yên Bái - PC Yên Bái được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy Yên Bái vì đã có thành tích đảm bảo điện an toàn, ổn định trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
2020-10-29 11:29
-34
Nữ cán bộ công nhân Điện lực Thành phố Yên Bái hăng say công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc
Nữ cán bộ công nhân Điện lực Thành phố Yên Bái hăng say công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc
2020-10-15 16:03
-48
Điện lực Trấn Yên tổ chức Bồi huấn Quy trình, Quy phạm cho cán bộ công nhân viên sau sáp nhập đội Lương Thịnh vào đội Cổ Phúc
Điện lực Trấn Yên tổ chức Bồi huấn Quy trình, Quy phạm cho cán bộ công nhân viên sau sáp nhập đội Lương Thịnh vào đội Cổ Phúc
2020-09-09 09:43
-84
Điện lực Thành phố Yên Bái - Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện
Điện lực Thành phố Yên Bái - Đảm bảo hành lang an toàn lưới điện
2020-09-04 14:45
-89
Lục Yên nỗ lực đưa lưới điện về vùng khó khăn
Lục Yên nỗ lực đưa lưới điện về vùng khó khăn
2020-08-28 09:32
-96
1234
Top  |  Home