Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, August 15, 2020
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Yên Bái thêm 297 hộ dân thôn 8, 8A và thôn 11 xã Phong Dụ Thượng được sử dụng điện lưới quốc gia
Yên Bái thêm 297 hộ dân thôn 8, 8A và thôn 11 xã Phong Dụ Thượng được sử dụng điện lưới quốc gia
2020-08-04 15:24
-8
PC Yên Bái thực hiện phòng, chống khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại
PC Yên Bái thực hiện phòng, chống khi dịch COVID-19 xuất hiện trở lại
2020-07-31 16:37
-12
PC Yên Bái sẵn sàng ứng phó, chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường
PC Yên Bái sẵn sàng ứng phó, chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường
2020-07-22 11:15
-21
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021
2020-07-20 14:04
-23
PC Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
PC Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
2020-07-17 13:32
-26
PC Yên Bái chủ động lắng nghe ý kiến khách hàng với tinh thần tôn trọng lợi ích của các bên
PC Yên Bái chủ động lắng nghe ý kiến khách hàng với tinh thần tôn trọng lợi ích của các bên
2020-07-15 16:36
-28
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm và làm việc với Công ty Điện lực Yên Bái
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm và làm việc với Công ty Điện lực Yên Bái
2020-07-15 13:44
-28
Lãnh đạo EVN, EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Yên Bái
Lãnh đạo EVN, EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Yên Bái
2020-07-15 13:36
-28
Lãnh đạo EVN, EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Yên Bái
Lãnh đạo EVN, EVNNPC làm việc với UBND tỉnh Yên Bái
2020-07-15 13:36
-28
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020
2020-07-14 13:58
-29
12345678910...
Top  |  Home