Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, April 20, 2019
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ giữa PC Yên Bái-PC Lào Cai
Trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ giữa PC Yên Bái-PC Lào Cai
2019-04-11 15:01
-6
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành – an toàn vệ sinh lao động và phát động tiếp tục đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động năm 2019
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành – an toàn vệ sinh lao động và phát động tiếp tục đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động năm 2019
2019-04-11 14:47
-6
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019
2019-04-11 14:37
-6
PCYB nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019
PCYB nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019
2019-04-11 14:29
-6
Phóng sự của đài PTTH Yên Bái về công tác giải phóng mặt bằng cho xuất tuyến đường điện 22KV qua khu vực xã Văn Tiến - TP Yên Bái
Phóng sự của đài PTTH Yên Bái về công tác giải phóng mặt bằng cho xuất tuyến đường điện 22KV qua khu vực xã Văn Tiến - TP Yên Bái
2019-04-04 10:44
-13
Hướng dẫn tra cứu các thông tin về điện trên Zalo
Hướng dẫn tra cứu các thông tin về điện trên Zalo
2019-03-26 08:06
-22
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tham gia ngày hội thanh niên năm 2019
Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tham gia ngày hội thanh niên năm 2019
2019-03-25 14:48
-23
Quyết định của Bộ Công thương về quy định giá bán điện có hiệu lực từ ngày 20/3/2019
Quyết định của Bộ Công thương về quy định giá bán điện có hiệu lực từ ngày 20/3/2019
2019-03-21 10:12
-27
Công ty Điện lực Yên Bái huấn luyện và kiểm tra định kỳ Quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ năm 2019
Công ty Điện lực Yên Bái huấn luyện và kiểm tra định kỳ Quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ năm 2019
2019-03-18 09:15
-30
Công ty Điện lực Yên Bái vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bên bái
Công ty Điện lực Yên Bái vinh dự nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bên bái
2019-03-05 08:05
-43
12345678910...
Top  |  Home