Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Sunday, January 17, 2021
Tin Công ty Điện lực Yên Bái
Công ty Điện lực Yên Bái tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Công ty Điện lực Yên Bái tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
2021-01-12 11:07
-2
PC Yên bái 3 nhóm giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX (2019 - 2020)
PC Yên bái 3 nhóm giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX (2019 - 2020)
2020-12-31 09:43
-14
PC Yên Bái nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tạo đà thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021-2026)
PC Yên Bái nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tạo đà thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021-2026)
2020-12-31 09:38
-14
PC Yên Bái tham gia Lớp đào tạo hướng dẫn vận hành xe gầu hotline 22kV do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức
PC Yên Bái tham gia Lớp đào tạo hướng dẫn vận hành xe gầu hotline 22kV do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức
2020-12-18 09:37
-27
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phương án xử lý, khắc phục nhanh sự cố đường dây trung thế năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phương án xử lý, khắc phục nhanh sự cố đường dây trung thế năm 2020
2020-12-16 14:41
-29
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO1900:2015
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO1900:2015
2020-12-04 16:19
-41
Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”
Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”
2020-12-01 16:26
-44
Phòng Kế hoạch vật tư- PCYB thực hiện tốt công tác quản lí vật tư để đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất
Phòng Kế hoạch vật tư- PCYB thực hiện tốt công tác quản lí vật tư để đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất
2020-12-01 16:07
-44
Công Ty Điện Lực Yên Bái: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Công Ty Điện Lực Yên Bái: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
2020-12-01 16:01
-44
PC Yên Bái đẩy nhanh lắp công tơ điện tử đo xa để hiện đại hóa hệ thống đo đếm theo lộ trình
PC Yên Bái đẩy nhanh lắp công tơ điện tử đo xa để hiện đại hóa hệ thống đo đếm theo lộ trình
2020-11-30 21:22
-45
12345678910...
Top  |  Home