Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, February 22, 2019
 
Điện lực Yên Bình đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn năm 2018
 
2018-04-27 10:36:26

       Việc chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động không chỉ đơn thuần là chấp hành theo các quy định mà phải trở thành văn hóa, ý thức, thái độ, trong công việc, trong cuộc sống của người lao động. Chính vì vậy việc xây dựng văn hóa an toàn nhằm tạo ra thói quen làm việc an toàn, thói quen cư xử có văn hóa, chấp hành một cách tự giác, từ đó phòng chống các nguy cơ, không để xảy ra mất an toàn lao động.

         Trong thời gian qua Ban lãnh đạo Điện lực Yên Bình luôn  quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác an toàn lao động và cụ thể hóa những quy định về an toàn lao động trong từng nội dung công việc; thực hiện tập trung triển khai đồng bộ 03 nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp trong công tác quản lý ATVSLĐ; Nhóm giải pháp trong công tác huấn luyện và Nhóm giải pháp trong công tác tuyên truyền. Theo đó, Điện lực thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, giúp người lao động nhận dạng được những tiềm ẩn mối nguy hiểm, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về an toàn vệ sinh lao động. 

          Điện lực Yên Bình đã xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt an toàn đầu giờ tại các đơn vị, đặc biệt là tại hai Đội quản lý vận hành đường dây và trạm Yên Bình, Thác Bà. Trong thời gian sinh hoạt đầu giờ, Điện lực lồng ghép phổ biến biện pháp an toàn đối với từng công việc, tạo nên thói quen an toàn trước khi làm việc. Lãnh đạo Điện lực luôn trú trọng việc giao cho các đơn vị trực thuộc triển khai tốt các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác kỹ thuật an toàn, những nguy cơ gây mất an toàn trong môi trường làm việc của người lao động nhằm từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đột xuất hiện trường, công tác tự kiểm tra quản lý ATVSLĐ tại Điện lực nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, nguy cơ mất an toàn lao động.

          Hàng năm, toàn bộ các CBCNV có liên quan đến công tác ATVSLĐ đều được Công ty phối hợp với Điện lực tổ chức sát hạch nhằm duy trì và nâng cao kiến thức về an toàn cho người lao động, đặc biệt là người lao động trực tiếp tiếp xúc với điện.

         Ban lãnh đạo Điện lực luôn quan tâm thúc đẩy các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia công tác tuyên truyền ATVSLĐ, động viên CBCNV; đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, xây dựng Đoàn thanh niên của Điện lực trở thành nòng cốt trong các hoạt động phong trào tuyên truyền về ATVSLĐ.

         Ảnh: Đ/c Phạm Văn Hoành - Giám đốc Điện lực Yên Bình phát động        

         Gần đây nhất, sáng ngày 06/4/2018 Điện lực Yên Bình đã tổ chức hội nghị đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất năm 2018, tham dự là toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị, 100% cán bộ và người lao động đã được tuyên truyền về các nội dung của chương trình, tự đọc lời thề và ký cam kết thực hiện xây dựng Văn hóa an toàn lao động năm 2018.

         Với việc triển khai đồng loạt các biện pháp đẩy mạnh văn hóa an toàn trong toàn Điện lực gắn liền với ATVSLĐ để không chỉ ngăn chặn tai nạn lao động mà còn xây dựng truyền thống, văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc và uy tín của Điện lực Yên Bình là đơn vị dẫn đầu về công tác an toàn trong Công ty Điện lực Yên Bái./.

 

Nguyễn Viết Cường

 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home