Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
 
Triển khai phân hệ Kế hoạch Tài chính trên hệ thống ERP tại Công ty Điện lực Yên Bái
 
2017-12-29 11:24:33

         Hệ thống ERP (Enterprise Resouce Planning) là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hay còn gọi là hệ thống quản trị doanh nghiệp. Đây là một hệ thống gồm các ứng dụng quản trị doanh nghiệp cho phép quản lý hiệu quả và tự động hóa tất cả các mảng nghiệp vụ: kế toán tài chính, thương mại dịch vụ, sản xuất, cung ứng, vật tư hàng hóa, dự án, nhân sự, tiền lương…

Hệ thống ERP có rất nhiều chức năng, nhiều phân hệ (khoảng 250 phân hê) do đó rất đa dạng,  phức tạp về các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau. Trong giai đoạn trước, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai 10 phân hệ liên quan đến tài chính kế toán và vật tư, đến thời điểm hiện nay, EVNNPC tiếp tục triển khai phân hệ kế hoạch tài chính đến các công ty Điện lực trực thuộc , trong đó có Công ty Điện lực Yên Bái.

Phân hệ Kế hoạch tài chính sẽ được liên kết dữ liệu với các phân hệ khác trong ERP, chương trình IMIS, tiến tới kết nối với CMIS 3.0.Phân hệ này bao gồm các nội dung chính sau:

o   Kế hoạch khấu hao, TSCĐ;

o   Kế hoạch đầu tư xây dựng, lãi vay;

o   Kế hoạch tiền lương;

o   Kế hoạch doanh thu, chi phí;

o   Kế hoạch doanh thu – chi phí SXKD khác

o   Kế hoạch doanh thu – chi phí hoạt động tài chính.

         Thực hiện kế hoạch triển khai phân hệ Kế hoạch tài chính trên hệ thống ERP của EVNNPC, Công ty điện lực Yên Bái đã tiến hành cử các cán bộ nghiệp vụ thuộc các phòng ban trực thuộc công ty tham gia các lớp tập huấn golive của Tổng công ty tại Công ty CNTT Điện lực Miền Bắc tại công ty CNTT Điện lực Miền Bắc (Linh Đàm – Hà Nội) từ ngày 1/12/2017 - 10/12/2017.

Hệ thống báo cáo trên phân hệ kế hoạch tài chính

Đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành việc nhập liệu kế hoạch tài chính năm 2018 bao gồm các nội dung: Đầu tư xây dựng, lãi vay, tiền lương, doanh thu, chi phí.... lên phân hệ kế hoạch tài chính trên Hệ thống ERP theo đúng tiến độ của EVNNPC giao./.

                                                           Bích Ngọc – P5.

 
Tin cùng thư mục :
Tăng cường thực hiện tuyên truyền và phát quang hành lang bảo vệ an toàn công trình điện
Giảm bớt thủ tục báo cáo hành chính là nâng cao năng lực quản lý
PC Yên Bái tổ chức mở lớp đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV năm 2018
PCYB nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt và khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC
PC Yên Bái đột phá về dịch vụ điện qua trung tâm phục vụ hành chính công
Thống kê thiệt hại do cơn bão số 3 ảnh hưởng đến lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái
PCYB tổ chức sát hạch, nâng cao chất lượng cán bộ
Ký sự: “Cò Lỳ - Nơi vùng lũ”
Điện lực Văn Yên Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3
Công ty Điện lực Yên Bái: Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt
Top  |  Home