Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
 
Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu
 
2017-12-28 15:46:21

          Vừa qua, ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Điện lực Thành Phố, Ban lãnh đạo và phòng Kế hoạch – kỹ thuật điện lực đã tổ chức buổi bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu đối với cán bộ công nhân viên thuộc Điện lực Thành Phố.

Ảnh : Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó giám đốc Điện lực Thành Phố phát biểu tại buổi bồi huấn.

            Là hoạt động định kỳ tổ chức một năm một lần tại đơn vị, lớp bồi huấn đã phổ biến các nội dung quy trình,quy phạm liên quan đến công tác AT-VSLĐ cho các đối tượng được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, hướng dẫn các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, công tác tự kiểm tra, quản lý, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoạt động thông tin tuyên truyền, sơ cứu tai nạn lao động cho người lao động. Đây cũng là diễn đàn để Điện lực phổ biến những vụ tai nạn lao động xảy ra trong Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thời gian vừa qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, liên hệ với các nguy cơ xảy ra mất an toàn khi thực hiện công việc tại đơn vị hay trên lưới điện được giao quản lý và đề xuất ra những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể dẫn đến tại nạn tương tự.

 

Ảnh : CBCNV tập trung tiếp thu về công tác an toàn vệ sinh lao động được phổ biến.

             Việc tổ chức bồi huấn định kỳ về quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả CBCNV, thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSLĐ và không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh, luôn nắm vững các quy định chung, quy trình, quy phạm về ATLĐ, VSLĐ, từ đó phòng tránh được tai nạn lao động, tự ý thức bảo vệ được tính mạng của chính mình trong quá trình thực hiện công việc./.

 

                                                                Hoàng Chiến Hữu-Điện lực Thành Phố.

 
Tin cùng thư mục :
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
Đoàn thanh niên Điện lực thành phố Yên Bái ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Đoàn Thanh niên Điện lực Yên Bình- Phân xưởng SC&TNĐ ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Lễ ra quân phát quang hành lang lưới điện
Top  |  Home