Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
 
Phát huy nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật Công ty Điện lực Yên Bái
 
2017-12-21 10:49:13

        Trong những năm qua, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” được triển khai rộng rãi trong Công ty Điện lực Yên Bái, thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên tham gia sổi nổi, mang lại những giá trị lợi ích kinh tế cho Công ty, nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp tiết kiệm chi phí cũng như rút ngắn thời gian thực hiện các công việc, cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động…

Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái luôn coi trọng, khuyến khích cán bộ công nhân viên tham gia nghiên cứu hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đặc biệt là các sáng kiến áp dụng thực tế mang lại hiệu quả cao trong quá trình lao động, sản xuất.

Trong năm 2017, Công ty đã có 21 giải pháp đăng ký xét duyệt đã được công nhận, trong đó có 08 giải pháp được công nhận là sáng kiến, 13 giải pháp được công nhận là hợp lý hóa sản xuất.

Ảnh: Hội đồng Khoa học và công nghệ PCYB họp xét công nhận các giải pháp

Cũng trong năm 2017, đã có 02 sáng kiến đã được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận:

- Sáng kiến “Thiết bị thử nghiệm một pha đa chức năng TPR-05F” đã góp phần nâng cao công tác thử nghiệm thiết bị điện, nâng cao năng suất.

- Sáng kiến “Nâng cao chất lượng lập phương án kỹ thuật từ bước lập bản vẽ mặt bằng, cắt dọc tuyến phục vụ công tác SXKD” đã góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động trong công tác lập phương án kỹ thuật.

Nhiều sáng kiến khác tiêu biểu như: sáng kiến “Huấn luyện thực hành Quy trình an toàn điện bằng Video lips”; sáng kiến “Thiết kế sàn thao tác đấu nối hotline lưới điện trung áp khu vực miền núi”; sáng kiến “Triển khai hệ thống hỗ trợ quản lý và theo dõi nợ bằng thẻ RFID” và cùng nhiều sáng kiến khác cũng đã góp phần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động trong Công ty.

Ảnh: Sáng kiến “Triển khai hệ thống hỗ trợ quản lý và theo dõi nợ bằng thẻ RFID”

          Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Công ty ngày càng có những bước phát triển mạnh, thúc đẩy cán bộ công nhân viên niềm say mê nghiên cứu, cống hiến cho ra đời ngày càng nhiều giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tế nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng công việc để Công ty Điện lực Yên Bái vượt qua mọi khó khăn thách thức, ngày càng phát triển bền vững./.

  

Trần Kim Thìn - Phòng Kỹ thuât

 
Tin cùng thư mục :
Tăng cường thực hiện tuyên truyền và phát quang hành lang bảo vệ an toàn công trình điện
Giảm bớt thủ tục báo cáo hành chính là nâng cao năng lực quản lý
PC Yên Bái tổ chức mở lớp đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV năm 2018
PCYB nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt và khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC
PC Yên Bái đột phá về dịch vụ điện qua trung tâm phục vụ hành chính công
Thống kê thiệt hại do cơn bão số 3 ảnh hưởng đến lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái
PCYB tổ chức sát hạch, nâng cao chất lượng cán bộ
Ký sự: “Cò Lỳ - Nơi vùng lũ”
Điện lực Văn Yên Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3
Công ty Điện lực Yên Bái: Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt
Top  |  Home