Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
 
PC Yên Bái tổ chức tập huấn kiến thức cho An toàn vệ sinh viên
 
2017-11-24 11:17:59

          Nhận thức công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình sản xuất - kinh doanh vì vậy lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo tổ chức các lớp bồi huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về An toàn lao động - Vệ sinh lao động cho lực lượng An toàn vệ sinh viên các đơn vị hàng năm.

Ảnh: Trưởng phòng An toàn Công ty truyền đạt các nội dung bồi huấn

Ngày 17/11, tại Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức lớp bồi huấn kiến thức An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2017 cho các cán bộ công nhân viên làm công tác An toàn vệ sinh viên của các Điện lực, Phân xưởng trực thuộc, dự khai mạc lớp bồi huấn có các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty cùng các Trưởng phòng chuyên môn và gần 40 An toàn vệ sinh viên của các đơn vị trực thuộc Công ty.

Ảnh: Đại diện Công đoàn Công ty trao đổi về công tác ATVSV tại lớp bồi huấn

 Sau thời gian bồi huấn, các học viên đã được giảng viên là lãnh đạo Phòng An toàn Công ty, Công đoàn Công ty truyền đạt các nội dung: Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và một số quy định của ngành Điện về an toàn vệ sinh lao động, quy chế tổ chức và hoạt động của ATVSV trong Tổng công ty; tổ chức Công đoàn với công tác An toàn lao động- Vệ sinh lao động .

Ảnh: Quang cảnh Lớp bồi huấn kiến thức ATLĐ – VSLĐ

  Đây là một trong những công tác thường xuyên được Công ty và Công đoàn Công ty quan tâm thực hiện hàng năm. Thông qua việc bồi huấn giúp các An toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, làm tốt công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền, góp phần cùng chuyên môn ngăn ngừa, hạn chế tối đa các yếu tố gây ra tai nạn lao động./. 

 

  

 

                                                                                 Nguyễn Thu Hiền

                                                                     P8, Công ty Điện lực Yên Bái

 
Tin cùng thư mục :
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
Đoàn thanh niên Điện lực thành phố Yên Bái ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Đoàn Thanh niên Điện lực Yên Bình- Phân xưởng SC&TNĐ ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Lễ ra quân phát quang hành lang lưới điện
Top  |  Home