Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, September 30, 2020
 
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện Yên Bái
 
2017-09-26 11:04:23

Phân xưởng chúng tôi kiểm tra thí nghiệm

Các thiết bị điện đưa vào công trình

Nắm chắc tình hình đường dây mạng lưới

Đầu đuôi trên dưới theo đúng định kỳ

Thấm thoát chả gì cũng mười hai năm

Danh dự tiếng tăm tập thể suất sắc

Lãnh đạo cân nhắc, xử lý công minh

Công nhân nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết

Khách hàng thân thiết trao gửi tin yêu

Điện lực sớm chiều báo tin sự cố

Đâu cần là có phân xưởng chúng tôi

Dù có xa xôi như Mù Cang Chải

Không phút trễ nải phục vụ tận tình

Cống hiến hết mình vì dân - vì nước.

 

                                                                                                 Phạm Quyên- PX SC&TNĐ 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home