Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Tuesday, September 25, 2018
 
PCYB hoàn thành đào tạo hỗ trợ phát triển dự án phân phối hiệu quả DEP
 
2017-08-17 08:59:32

         Thực hiện quy định của Ngân hàng thế giới về tập huấn hỗ trợ phát triển nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực và tăng cường các tác động tích cực của Dự án phân phối hiệu quả - DEP đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc giải phóng mặt bằng thi công và nhóm dễ bị tổn thương là các hộ gia đình dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ Việt Nam...

          Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các Công ty Điện lực có dự án triển khai tập huấn hỗ trợ phát triển - Dự án phân phối hiệu quả - DEP nhằm đào tạo kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp như: giống lúa, cây mới; chăn nuôi; sử dụng phân bón và đặc biệt là hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

 

Ảnh: Giảng viên truyền đạt nội dung theo Kế hoạch đào tạo tại H. Mù Cang Chải

         Để triển khai những nội dung trên Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Ban quản lý Dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc chuẩn bị các nội dung như thu thập thông tin các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án; xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển; bố trí giảng viên giảng dạy các nội dung theo kế hoạch; thông báo tổ chức tập huấn đến các xã, huyện có liên quan cũng như chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để phục vụ cho việc mở lớp.

         Tính đến ngày 04/8/2017, Công ty đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch đào tạo đề ra ở 5 huyện như: Yên Bình, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải với tổng số trên 100 hộ gia đình được đào tạo hỗ trợ thuộc 13 xã và 1 thị trấn; với tổng kinh phí tổ chức thực hiện là trên 70 triệu đồng.

        Việc hoàn thành kế hoạch đào tạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển đã góp phần hoàn thành một trong những mục tiêu của Dự án DEP đó là nâng cao hiệu quả hệ thống lưới điện phân phối, tăng khả năng cung cấp dịch vụ điện năng chất lượng và tin cậy cho việc cung cấp điện thông qua việc điều chỉnh nhu cầu phụ tải, đồng thời hỗ trợ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, đặc biệt là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới./.

                                                                            Nguyễn Thu Hiền-P8

 
Tin cùng thư mục :
Tăng cường thực hiện tuyên truyền và phát quang hành lang bảo vệ an toàn công trình điện
Giảm bớt thủ tục báo cáo hành chính là nâng cao năng lực quản lý
PC Yên Bái tổ chức mở lớp đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV năm 2018
PCYB nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt và khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC
PC Yên Bái đột phá về dịch vụ điện qua trung tâm phục vụ hành chính công
Thống kê thiệt hại do cơn bão số 3 ảnh hưởng đến lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái
PCYB tổ chức sát hạch, nâng cao chất lượng cán bộ
Ký sự: “Cò Lỳ - Nơi vùng lũ”
Điện lực Văn Yên Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3
Công ty Điện lực Yên Bái: Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt
Top  |  Home