Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Tuesday, October 17, 2017
 
Điện lực Nghĩa Lộ: Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy
 
2017-07-17 14:09:55

          Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra rất nghiêm trọng đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Chính vì vậy mà Liên hiệp quốc đã lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm “Ngày quốc tế phòng, chống lạm dụng ma túy”.  Hưởng ứng quyết định của Liên Hiệp Quốc, trong những năm qua các quốc gia trên thế giới đã có nhiều hình thức, biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống, bài trừ tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy.

Các loại ma túy (Ảnh: Internet).

Tại Việt Nam, theo Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg ngày 13/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm lấy tháng 6 là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống ma túy và tác hại của của tệ nạn ma túy để tự phòng, chống làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội. Từng bước đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Điện lực Nghĩa Lộ là một trong các Điện lực có lực lượng lao động trẻ, hầu hết dưới 35 tuổi, là độ tuổi dân số vàng. Vì vậy việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong Điện lực là hết sức cần thiết.

Để hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (ngày 26/6), Điện lực Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBCNV về hiểm họa của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội để CBCNV có kỹ năng tự phòng ngừa cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào đơn vị.

(CBCNV Điện lực ký cam kết)

Trong dịp này, Điện lực Nghĩa Lộ đã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy vào nội dung các cuộc họp giao ban đầu tuần, cũng như giao ban đầu giờ trong các ngày tại các đội (tổ) sản xuất. Thực hiện theo chỉ đạo của Công ty Điện lực Yên Bái, Điện lực Nghĩa Lộ đã tiến hành ký cam kết không tàng trữ buôn bán, vận chuyển, sử dụng ma túy đối với toàn thể CBCNV trong đơn vị./.     

                                                                           Vũ Hải Duyên

 
Tin cùng thư mục :
EVN tổ chức đào tạo về xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các đơn vị phía Bắc
Tuyên dương, khen thưởng con CBCNV Công ty đạt thành tích trong năm học 2016-2017
Kiểm tra, giám sát mua bán điện đối với văn hóa doanh nghiệp
Công ty Điện Lực Yên Bái doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2015 -2016)
Văn hoá Doanh nghiệp trong giao tiếp tại Điện lực Yên Bình
Công ty Điện lực Yên Bái tăng cường các giải pháp hướng đến khách hàng
Hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2017 của Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái
Nữ cán bộ công nhân viên PCYB tham gia Hội thi duyên dáng Cụm 1 Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Phòng giao dịch Điện lực Trấn Yên với việc thực hiện VHDN
Hội nghị Truyền hình trực tuyến Tổng kết công tác VHDN năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Top  |  Home