Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, July 16, 2018
 
Công ty Điện Lực Yên Bái doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm (2015 -2016)
 
2017-06-26 15:45:49

        Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã tác động tích cực tới phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, đơn vị trong thành phố, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân.Từ đó, trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Yên Bái nói riêng và trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung đã đạt được kết quả khả quan.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đồng thời cụ thể hóa phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa” trong công nhân, viên chức, lao động và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương. Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào cụ thể là:

Về Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển: Công ty Điện lực Yên Bái luôn luôn hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh đề ra hàng năm;thương hiệu, sản phẩm của Công ty Điện lực Yên Bái có uy tín trên thị trường; luôn cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý; cán bộ công nhân viên thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề (trên 80%); lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Về thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động luôn luôn là quan hệ hài hòa, tiến bộ. Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn xã hội; Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp; Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống rượu, bia trong ngày làm việc.

Vềnâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động:Cán bộ công nhân viên có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; Tạo thuận lợi cho công nhân về nơi làm việc, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ công nhân lúc khó khăn, hoạn nạn; Có cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ công nhân viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho công nhân lao động. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:100% người sử dụng lao động và công nhân lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Nhân đạo, từ thiện” và các cuộc vận động xã hội khác; Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của công nhân theo các quy định của pháp luật; Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo quy định của pháp luật.

 

Kết quả đạt được là vừa qua Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã có Quyết định số 475/QĐ- UBND ngày 19 tháng 03 năm 2017 về việc công nhận và cấp giấy công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp" đạt chuẩn văn hóa 2 năm 2015 - 2016. Trong đó có công nhận Công ty Điện lực Yên Bái là doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 2 năm 2015 – 2016./.

Thu Thủy P5

 
Tin cùng thư mục :
Thực hiện 5S một nét mới trong “ Văn hóa doanh nghiệp”
Thí điểm thực hiện công tác 5S trên lưới điện tại Điện lực thành phố Yên Bái
Văn hóa doanh nghiệp trong kinh doanh dịch vụ khách hàng
Đôi điều suy nghĩ về thực hiện văn hóa doanh nghiệp tại Công ty
Điện lực Yên Bình đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn năm 2018
PC Yên Bái: Phát động thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2018
5S để nâng tầm văn hóa doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp trong đồng phục công sở
5S tại Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện- Bước chuyển biến tích cực
EVNNPC chính thức khởi động dự án E-Learning và phát động văn hóa học tập không ngừng cho 27 đơn vị thành viên
Top  |  Home