Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, July 8, 2020
 
PC Yên Bái danh sách các điểm thu tiền điện
 
2016-09-05 09:50:41

Mã đơn vị

Tên đơn vị

Địa chỉ

Phạm vi thu tiền

Lịch thu

Mã đơn vị
cấp trên

Cấp đơn vị

PA1001

ĐL TP Yên Bái

Số 135 - Đại lộ Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

 

 

PA10

2

PA100101

Quầy thu tại Bưu cục Yên Hòa (đối diện cổng công viên Yên Hòa)

Đại lộ Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái

Khách hàng tại khu vực Phường Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Hồng Hà

Từ ngày 10-30 hàng tháng

PA1001

3

PA100102

Quầy thu tại Bưu điện Ga Yên Bái (đối diện ga Yên Bái)

Phường Hồng Hà - TP Yên Bái

Khách hàng tại khu vực Phường Nguyễn Phúc, một phần Phường Hồng Hà

Từ ngày 10-18 hàng tháng

PA1001

3

PA100103

Quầy thu tại Bưu điện Nam Cường

Đường Yên Ninh - Phường Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái (Cách Ngã tư Nam Cường 100m)

Khách hàng tại khu vực Phường Nguyễn Nguyễn Thái Học, Nam Cường một phần Phường Yên Ninh, Nguyễn Phúc

Từ ngày 19-25 hàng tháng

PA1001

3

PA100104

Quầy thu tại Bưu điện Minh Tân

Đường Yên Ninh - Phường Minh Tân - TP Yên Bái ( đối diện công bệnh viện đa khoa Tỉnh)

Khách hàng tại khu vực Phường Minh Tân, Một phần của Phường Đồng Tâm

Từ ngày 13-21 hàng tháng

PA1001

3

PA100105

Quầy thu tại Bưu Điện km 5

Đường Điện Biên - TP Yên Bái

Khách hàng tại khu vực Phường Đồng Tâm, Một phần của Phường Yên Thịnh

Từ ngày 11-30 hàng tháng

PA1001

3

PA100106

Quầy thu tại Đội Quản lý điện Đồng Tâm

Số nhà 871. Đường Điện Biên Tổ 32B phường Đồng Tâm TP Yên Bái

Khách hàng tại khu vực Phường Yên Ninh , Một phần của Phường Đồng Tâm

Từ ngày 10-15 hàng tháng

PA1001

3

PA100107

Quầy thu tại Đội Quản lý điện Nguyễn Thái Học

Số 213 Tổ 24B - Phường Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

Khách hàng tại khu vực Phường Hợp Minh , Một phần của Phường Hồng Hà, Nguyễn Phúc

Từ ngày 17-23 hàng tháng

PA1001

3

PA100108

Quầy thu tại trụ sở Phường Yên Thịnh

Trụ sở Phường Yên thịnh - TP Yên Bái

Khách hàng tại khu vực Phường Yên Thịnh , Xã Tân Thịnh

Từ ngày 18-21 hàng tháng

PA1001

3

PA1002

Điện lực Trấn Yên

Khu phố 8 - TT Cổ phúc - Huyện Trấn Yên

 

 

PA10

2

PA100201

Quầy thu tại Bưu điện Huyện Trấn Yên

Khu phố 3 Thị Trấn Cổ Phúc

Toàn bộ khách hàng tại khu
vực Thị trấn Cổ Phúc Huyện Trấn Yên

Từ ngày 19-30 hàng tháng

PA1002

3

PA1003

Điện lực Lục Yên

Tổ 5 - TT Yên Thế - Huyện Lục Yên

 

 

PA10

2

PA100301

Quầy thu tại Bưu Điện Huyện Lục Yên

Tổ 6 Thị trấn Yên Thế Huyện Lục
Yên

Toàn bộ khách hàng tại khu
vực TT Yên Thế  và một số
khách hàng tại xã Yên Thắng

Từ ngày 15-21 hàng tháng

PA1003

3

PA100302

Quầy thu tại Bưu điện Xã Khánh Hòa

Trung tâm xã Khánh Hòa

Toàn bộ khách hàng khu vực trung tâm xã Khánh Hòa

Từ ngày 15-21 hàng tháng

PA1003

3

PA100303

Quầy thu tại Thôn 2 Xã Khánh Hòa

Thôn 2 Xã Khánh Hòa

Toàn bộ khách hàng khu vực Thôn 2 xã Khánh Hòa

Từ ngày 13-14 hàng tháng

PA1003

3

PA1004

Điện lực Yên Bình

Tổ 2 - TT Yên Bình - Huyện Yên Bình

 

 

PA10

2

PA100401

Quầy thu tại ki ốt Bưu Điện Km9

Tổ 2 TT Yên Bình - H.Yên Bình

Toàn bộ khách hàng tại tổ
1,2,3 TT Yên Bình, Một số
KH xã Đại Đồng H.Yên
Bình

Từ ngày 13-14 hàng tháng

PA1004

3

PA100402

Quầy thu tại Bưu điện Huyện Yên Bình

Trung tâm Huyện Yên Bình

Toàn bộ khách hàng tại khu
vực thị trấn Yên Bình

Từ ngày 17-20 hàng tháng

PA1004

3

PA100403

Quầy thu tại Bưu điện Thị Trấn Thác Bà

Trung tâm thị trấn Thác Bà Huyện
Yên Bình

Toàn bộ khách hàng tại khu
vực thị trấn Thác Bà Huyện Yên Bình

Từ ngày 18-21 hàng tháng

PA1004

3

PA1005

Điện lực Nghĩa Lộ

Tổ 19 Phường Trung Tâm - TX Nghĩa lộ

 

 

PA10

2

PA100501

Trụ sở Bưu điện Thị xã Nghĩa Lộ

Tổ 18 Phường Trung Tâm Thị xã Nghĩa Lộ

Toàn bộ khách hàng tại khu vực Phường Trung Tâm, Tân An, Chầu Thia, và một số KH thuộc Phường Pú Trạng

Từ ngày 18-30 hàng tháng

PA1005

3

PA100502

Nhà Ông Cầm Ngọc Thảo 

Tổ 15 Phường Pú Trạng Thị xã Nghĩa Lộ

Khách hàng thuộc khu vực Phường Pú Trạng

Từ ngày 14-17 hàng tháng

PA1005

3

PA100503

Bưu điện Xã Nghĩa An

Trung Tâm xã Nghĩa An

Toàn bộ khách hàng Xã Nghĩa An, Làng Nghề, Nậm Đông

Từ ngày 14-17 hàng tháng

PA1005

3

PA100504

Bưu điện Huyện Trạm Tấu

Trung tâm Huyện Trạm Tấu

Toàn bộ khách hàng tại Trung tâm Huyện Trạm Tấu

Từ ngày 20-30 hàng tháng

PA1005

3

PA100505

Trụ sở Điện lực Mù Cang Chải

Tổ 1 Thị trần Mù Cang Chải

Khách hàng tại Tổ 1,2 Thị
Trấn Mù Cang Chải

Thu ngày 19 hàng tháng

PA1006

3

PA100506

Trụ sở Bưu điện Huyện Mù Cang Chải

Tổ 5 Thị trần Mù Cang Chải

Khách hàng tại Thị
Trấn Mù Cang Chải

Từ ngày 10-30 hàng tháng

PA1006

3

PA100507

Trụ sở Bưu điện Huyện Văn Chấn

Trung tâm xã Sơn Thịnh Huyện Văn Chấn

Toàn bộ khách hàng tại Khu vực trung Tâm Huyện

Từ ngày 17-19 hàng tháng

PA1008

3

PA100508

Thuê nhà ông Bùi Văn Trương

Khu 4 Trung tâm Thị Trấn Nông trường Nghĩa Lộ

Khách hàng tại Khu vực Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ

Từ ngày 14-16 hàng tháng

PA1008

3

PA100509

Thuê nhà dân

Khu Đồng Lú Trung tâm Thị Trấn Nông trường Nghĩa Lộ

Khách hàng tại Khu vực Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ

Ngày 13 hàng tháng

PA1008

3

PA100510

Thuê nhà dân

Thôn An Hà Thịnh Xã Sơn Thịnh

Toàn bộ khách hàng tại khu vực thôn An Hà thịnh xã Sơn Thịnh

Từ ngày 17-19 hàng tháng

PA1008

3

PA100511

Trụ sở bưu cục Ba Khe

Xã Cát Thịnh Huyện VĂn Chấn

Toàn bộ khách hàng tại khu vực thị tứ Ba Khe

Từ ngày 15-17 hàng tháng

PA1008

3

PA1007

Điện lực Văn Yên

Tổ 4 Khu phố 4 TT Mậu A - Huyện Văn Yên

 

 

PA10

2

PA100701

Trụ sở Bưu điện Huyện Văn Yên

Tổ 1 Khu 3 Thị Trấn Mậu A

Toàn bộ khách hàng tại Thị
Trấn Mậu A Huyện Văn Yên

Từ ngày 11-28 hàng tháng

PA1007

3

 

 
Tin cùng thư mục :
Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà mang lại lợi ích lớn
Tăng cường sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong mùa nắng nóng
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức các hoạt động Tri ân khách hàng năm 2019
Công ty Điện lực Yên Bái: Tổng kết và trao giải chương trình thi đua “ Gia đình tiết kiệm điện” năm 2019
PCYB tổ chức Hội nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm năm 2019
Điện lực Văn Yên tuyên truyền đến khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt
Công ty Điện lực Yên Bái: Phát động chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2019 tại Huyện Trấn Yên
Công ty điện lực Yên Bái chủ động đảm bảo điện mùa nắng nóng 2019
Tháng 12-Tháng Tri ân khách hàng
PCYB tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2018
Top  |  Home