Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, March 3, 2021
 
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm tra toàn diện công tác Quản lý kỹ thuật, Vận hành, An toàn vệ sinh lao động 06 tháng cuối năm 2020
 
2021-01-31 18:07:31

 

       Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc “Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh”; và “Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ ngày 05 đến ngày 28 tháng 01 năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức Đoàn kiểm tra toàn diện công tác QLKT-VH-ATVSLĐ 06 tháng cuối năm 2020 tại các đơn vị trong Công ty.

Đoàn do ông Cao Bình Định - Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty là trưởng Đoàn với các thành viên là ủy viên Hội đồng an toàn vệ sinh lao động Công ty. 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Điện lực TP Yên Bái 

Đoàn kiểm tra đã xem xét, đánh gíá việc thực hiện các nội dung trong công tác Quản lý kỹ thuật, Vận hành, An toàn vệ sinh lao động (QLKT-VH-ATVSLĐ) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về công tác Quản lý kỹ thuật, đoàn kiểm tra tập trung vào công tác sửa chữa, thí nghiệm định kỳ, khắc phục sự cố, thay thế thiết bị, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên.; Công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật các công trình điện, kiểm tra định kỳ khắc phục khiếm khuyết của lưới điện; quản lý giám sát kiểm tra định kỳ lưới điện, lập kế hoạch, thực hiện sửa chữa khắc phục khiếm khuyết lưới điện:

Về công tác vận hành, đoàn đã kiểm tra công tác ghi chép, cập nhật sổ sách tại Tổ trực vận hành Điện lực và các đội, tổ QLVH ĐZ, các TBA.

Kiểm tra công tác lập và thực hiện phương thức vận hành, đảm bảo cung cấp điện; việc xây dựng kế hoạch cắt điện công tác tháng, tuần và việc thực hiện cập nhật, báo cáo ngừng cung cấp điện và thông báo ngừng cung cấp điện; công tác củng cố lưới điện giảm suất sự cố nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;

Về công tác An toàn vệ sinh lao động, các nội dung đoàn tập trung kiểm tra là: Việc thực hiện các quy định về AT-VSLĐ; khai báo, điều tra, thống kê tai nạn lao động; đánh giá nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ; huấn luyện về AT-VSLĐ; Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng; Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế;

 Kiểm tra thực tế tại hiện trường các thiết bị điện như: thiết bị báo sự cố, hệ thống tụ bù, cầu dao phụ tải, cầu dao phân đoạn, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện tại hiện trường các đường dây trung thế, hạ thế. 

Kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn lao động tại hiện trường 

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuân thủ các quy trình, quy định, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) và Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại các đơn vị cần khắc phục như:

-  Các đơn vị cần rà soát bổ xung Quy trình vận hành, bảo dưỡng khi có thiết bị mới đưa vào vận hành trên lưới điện; Sàng lọc sắp xếp hồ sơ tài liệu khoa học hơn theo quy định để thuận tiện khi tra cứu, sử dụng.

-  Cập nhật bổ sung kịp thời các vị trí có nguy cơ mất an toàn trên lưới điện sau kiểm tra theo quy định.

-  Việc triển khai phổ biến các văn bản chỉ đạo về công tác ATVSLĐ của EVNNPC, PCYB đến người lao động của các đội, tổ chưa đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo.

Việc kiểm tra định kỳ 06 tháng/lần nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được Tổng Công ty giao cho Công ty trong năm 2020, chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 của Doanh nghiệp./. 

                                    Hoàng Mạnh Hường – Phòng An toàn

 

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh năm 2021
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2021
Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống tai nạn lao động
Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
Tăng cường huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
Top  |  Home