Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, January 22, 2021
 
PC Yên Bái nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020, tạo đà thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 năm (giai đoạn 2021-2026)
 
2020-12-31 09:38:28

 

Kết quả kinh doanh hàng năm hoàn thành kế hoạch như: Tỷ lệ điện thương phẩm tăng 10-14%/; tỷ lệ tổn thất giảm từ 0,2 đến 0,35%; doanh thu tăng từ 14% trở lên; phát triển lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thể hiện tinh thần cố gắng 

5 năm qua kết quả kinh doanh của Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) hàng năm đều hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao như: Tỷ lệ điện thương phẩm tăng 10-14%/; tỷ lệ tổn thất giảm từ 0,2 đến 0,35%; doanh thu tăng từ 14% trở lên; tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương đều hoàn thành kế hoạch giao. Bên cạnh đó, Công ty không ngừng nỗ lực thực hiện các biện pháp đẩy nhanh phát triển khách hàng, phụ tải; rút ngắn thời gian mất điện, giảm sự cố; hoàn thành nhanh kế hoạch xây dựng cơ bản, sửa chữa nâng cấp lưới điện … tăng cường khả năng cung cấp điện cho khách hàng,  đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành đi vào nề nếp, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD, đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, cụ thể hàng năm PC Yên Bái ủng hộ hàng trăm triệu đồng với các quỹ Tấm lòng vàng; quỹ vì người nghèo; quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong và ngoài tỉnh.   

Luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo tỉnh  (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đến thăm, kiểm tra và chúc tết nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020)

Có được kết quả đó, là do Ban lãnh đạo PC Yên Bái điều hành bám sát chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tranh thủ sự quan tâm và giúp đỡ các Sở ban nghành trong tỉnh, hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ thành những công việc cụ thể, sát với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp, sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao.

Đề ra mục tiêu, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2021-2025 

Trong 5 năm tới (giai đoạn 2021-2025), Công ty Điện lực Yên Bái đã đề ra những mục tiêu cơ bản đó là: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao  về công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và quản lý kỹ thuật;  tỷ lệ điện thương phẩm tăng hàng năm từ 7-10%, đến năm 2025 đạt 1.726,7 trkWh;  thực hiện đầy đủ đầy đủ chế độ đối với người lao động; đảm bảo việc làm cho người lao động, tăng năng suất lao động đảm bảo đến năm 2025 đạt 2.72 trkWh/người; đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, hoàn thành nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…   

Làm tốt công tác an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo trên địa bàn 

Quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao 

Thời tiết khắc nghiệp luôn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, PC Yên Bái đã đề ra các giải pháp cụ thể đó là: Đảm bảo vận hành, liên tục, ổn định hệ thống điện và giảm tỷ lệ tổn thất, cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đầu tư hệ thống điện truyền tải, phân phối phù hợp với sự phát triển của tỉnh; đổi mới kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý; giảm thời gian tiếp cận điện năng, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục phù hợp với cải cách hành chính; sử dụng các biện pháp thu tiền điện đảm bảo an toàn và nâng cao tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng tài chính đúng quy định, phát triển nguồn vốn…; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động kinh doanh; nâng cao nguồn nhân lực, động viên, khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ.

Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng và phát triển bền vững, giai đoạn 2021-2025 ngoài giải pháp cơ bản trong quản lý điều hành thì PC Yên Bái tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động; làm tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp để khẳng định là đơn vị kinh doanh tại một tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                           Mai Ngọc Lương-PC Yên Bái

 
Tin cùng thư mục :
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức lớp tập huấn triển khai phần mềm Quản lý MBA cho các phòng ban và đơn vị trực thuộc
Công ty Điện lực Yên Bái tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
PC Yên bái 3 nhóm giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ IX (2019 - 2020)
PC Yên Bái tham gia Lớp đào tạo hướng dẫn vận hành xe gầu hotline 22kV do Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phương án xử lý, khắc phục nhanh sự cố đường dây trung thế năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO1900:2015
Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020”
Phòng Kế hoạch vật tư- PCYB thực hiện tốt công tác quản lí vật tư để đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất
Công Ty Điện Lực Yên Bái: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
Top  |  Home