Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Tuesday, September 29, 2020
 
PC Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 
2020-07-17 13:32:31

 

Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái)  luôn quan tâm thực hiện. Hiện nay, PC Yên Bái đang quản lý và vận hành hơn 350km đường dây 110kV cấp điện cho 05 trạm biến áp (TBA) 110 kV/08 máy biến áp (MBA) 110/35/22kV; Khoảng hơn 2.200 km đường dây trung áp, trong đó: hơn 2.100km đường dây trung áp là tài sản Công ty; 160km đường dây trung áp là tài sản khách hàng; 1.757 TBA/1.795 MBA phân phối, trong đó: 1.300 TBA/1.300 MBA là tài sản Công ty; 457 TBA/495 MBA là tài sản khách hàng.

Thay máy biến áp có công suất phù hợp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 

Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của PC Yên Bái cho thấy tình hình quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng những tháng đầu năm 2020, tỷ lệ tổn thất điện năng nằm trong tầm kiểm soát, đảm bảo hoàn thành kế hoạch do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, tuy nhiên do tình hình những tháng đầu năm việc sản xuất của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh, ngành nghề dịch vụ cũng chững hoặc tạm dừng không hoạt động do vậy cũng ảnh hưởng đến tổn thất điện năng của Công ty ngoài ra còn ảnh hưởng đến điện thương phẩm so với cùng kỳ. Số liệu báo cáo cho thấy tỷ lệ tổn thất đường dây trung - hạ áp lũy kế đến tháng 6/2020 giảm 0,22% so với lũy kế cùng kỳ năm 2019, cụ thể tổn thất trung thế giảm 0,27% và tổn thất hạ thế giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên đường dây 110kV  có chiều hướng tăng 0,83%, vì vậy cần tiếp tục có những giải pháp trong quản lý kỹ thuật vận hành... nhằm giảm tỷ lệ TTĐN.

Đảm bảo hành lang lưới điện là góp phần giảm tỷ lệ tổn thất điện năng

Trên cơ sở tính toán và hiện trạng lưới điện, thiết bị điện đang vận hành do PC Yên Bái quản lý, Ban chỉ đạo giảm tổn thất Công ty đã họp và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể cũng như yêu cầu đơn vị có tỷ lệ tổn thất gia tăng có các biện pháp quyết liệt, với quyết tâm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tổn thất điện năng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, cụ thể như: Tăng cường phúc tra, cập nhật chỉ số công tơ đúng thời gian quy định; thường xuyên thực hiện việc cân đảo pha các xuất tuyến hạ thế trạm biến áp phân phối, không để hiện tượng dòng lệch pha lớn hơn 15%; khắc phục khiếm khuyết tại các trạm biến áp bù thừa, bù thiếu, cosφ thấp và luân chuyển máy biến áp vận hành non tải; có kế hoạch cụ thể nhằm giảm tỷ lệ tổn thất một số trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất trên 10%; kiểm tra hệ thống đo đếm đầu nguồn, TU, TI...; giảm tỷ lệ số lượng khách hàng có điện áp thấp ở các Điện lực; tăng cường quản lý vận hành ngăn ngừa sự cố lưới điện, thực hiện vệ sinh cách điện, hạn chế sự cố phóng điện bề mặt chuỗi sứ, duy trì điện áp tối ưu tại các thanh cái 35, 22, 10 kV tại các trạm biến áp 110kV. Bên cạnh đó Công ty còn thực hiện một số giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tổn thất do các nguyên nhân như truyền tải công suất cho các Nhà máy thủy điện trên địa bàn, việc truyền tải hộ điện năng...

Ngoài ra các đơn vị quản lý vận hành tăng cường phát dọn hành lang tuyến, không để sảy ra sự cố chủ quan, thực hiện vệ sinh công nghiệp đường dây và trạm biến áp bằng phương pháp hotline, rà soát sản lượng đối với các khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có sản lượng lớn, kịp thời phát hiện đột biến để xử lý kịp thời; đối với các phòng chuyên môn tăng cường việc giám sát, kiểm tra theo kế hoạch cũng như bất thường đối với đơn vị, thiết bị đo đếm. Bên cạnh phải đảm bảo  đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng năm 2020, chú trọng đối với những hạng mục giảm tổn thất điện năng lưới điện cũng là những giải pháp rất quan trọng.

Đẩy nhanh thi công xây dựng lưới điện, giảm tải cho các đường dây

Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng là một nội dung quan trọng, vì giảm tỷ lệ tổn thất thì nâng cao sản lượng điện thương phẩm, tăng doanh thu đồng nghĩa là việc thu nhập cho người lao động ổn định, vì vậy PC Yên Bái quyết tâm thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng và đảm bảo hoàn thành kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao./.

  

                                                                                     Mai Ngọc Lương

                                                                            Công ty Điện lực Yên Bái

 
Tin cùng thư mục :
Thật tiện lợi khi khách hàng sử dụng điện khai thác các dịch vụ điện qua ứng dụng Zalo
Nữ cán bộ “Hai giỏi” của Công ty Điện lực Yên Bái
PC Yên Bái sẵn sàng cấp điện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện quan trắc môi trường lao động năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái tập huấn chuẩn hóa thông tin khách hàng trên phần mềm CMIS
Công ty Điện lực Yên Bái tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động những tháng cuối năm 2020
PC Yên Bái triển khai đồng bộ các giải pháp để luôn đảm bảo vận hành ổn định, an toàn lưới điện
PC Yên Bái nâng cao quản lý đơn vị cấp 4, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại trong công tác nghiệp vụ
PC Yên Bái tập huấn tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật lưới điện trung áp bằng Chương trình quản lý lưới điện NEM&O
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Top  |  Home