Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
 
PC Yên Bái thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở” một nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
 
2020-04-09 14:51:10

 

          Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc là những quy định về quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động với các nội dung: người sử dụng lao động phải công khai; người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát và các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Cùng với đó, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó hoạt động của Ban thanh tra nhân dân phát huy được vai trò nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra của quần chúng đối với mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của đại hội những người lao động và những quy định khác ở trong phạm vi cơ quan, đơn vị…

Với nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đó là: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động. Việc thực hiện dân chủ chủ tại nơi làm việc nhưng đảm bảo không được trái pháp luật và đạo đức xã hội. Để đảm bảo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, trong nhiều năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện và ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ có liên quan đến người lao động, các số liệu về tài chính liên quan đến người lao động như quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, kinh phí công đoàn và các tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và các phong trào thi đua khen thưởng, việc giải quyết các chế độ với người lao động… được công khai trong các Hội nghị người lao động hàng năm, các cuộc họp từ cấp tổ, đội và có sự tham dự của tổ chức Công đoàn.

Giám đốc Công ty trực tiếp giải đáp ý kiến của người lao động tại Hội nghị

Tại các lần tổ chức Hội nghị người lao động, Công ty đã thường xuyên lấy ý kiến của người lao động về các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ, thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động cũng như cải thiện chế độ làm việc, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động. Công ty luôn quan tâm đến lấy ý kiến của người lao động khi xây dựng mới, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định quản lý nội bộ trước khi ban hành thực hiện, vai trò của Công đoàn đã tham gia ý kiến khi xây dựng mới, sửa đổi và bổ sung cũng như sắp xếp lại lao động, thành lập mô hình tổ chức sản xuất mới, nắm bắt ý kiến, phản ánh của người lao động và đảm bảo quyền giám sát, kiểm tra theo đúng chức năng, điều lệ Công đoàn quy định. Hàng năm, Công ty tổ chức định kỳ đối thoại với người lao động thông qua tổ chức Công đoàn Công ty, các công đoàn trực thuộc.

Biểu quyết các vấn đề liên quan đến SXKD và các chế độ liên quan tới NLĐ

Hiện nay, trên trang điện tử (web) nội bộ Công ty Điện lực Yên Bái đã thường xuyên đăng tải các văn bản quản lý nội bộ để người động có thể tìm hiểu dễ dàng. Trang điện tử nội bộ được chia thành nhiều phần nội dung để như: 44 văn bản quy định nội bộ của Công ty, 55 văn bản quy định nội bộ của Tổng Công ty, 54 văn bản quy chế, quy định nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tủ sách pháp luật cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan để tham khảo, thực hiện. Ngoài ra trang điện tử còn có các nội dung liên quan khác đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên các lĩnh vực: Bộ quy trình ISO và 5S, phương thức vận hành lưới điện, lịch cắt điện hàng ngày, tra cứu tiền điện và nhiều nội dung tham khảo khác…

Năm 2020, Công ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ theo phân cấp của Tổng công ty nhằm phát huy những việc đã làm được trong nhiều năm qua theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của EVNNPC, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ để đảm bảo phát huy trí tuệ của người lao động trong việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhằm tiếp tục tăng năng suất lao động, bảo đảm việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động và triển khai những chính sách mới của Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điều đó góp phần rất quan trọng trong việc quản lý vận hành, cung cấp điện ổn định và nâng cao thu nhập của người lao động./. 

                                                                                             Mai Ngọc Lương

                                                                                   Công ty Điện lực Yên Bái

 
Tin cùng thư mục :
Đảng ủy PC Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái”
Chi bộ kỹ thuật tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Công ty Điện lực Yên Bái khen thưởng 169 học sinh là con cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân dịp bước vào năm học mới (2020-2021)
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức gặp mặt, chia tay CBCNV nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2020
Cảm ơn những người “thắp sáng đường quê”
Hành trình về nguồn - Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ, Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Tổ chức sinh nhật tập thể CBCNV có ngày sinh nhật trong tháng là một ý nghĩa của hoạt động của Công đoàn
Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái thăm, tặng quà nhân Tháng Công nhân năm 2020
PC Yên Bái tổ chức thăm hỏi nhân Tháng công nhân năm 2020, trao tiền hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở từ Quỹ nhân đạo của NPC
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Top  |  Home