Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, October 31, 2020
 
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
 
2020-04-09 14:43:27

 

       Hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 (từ ngày 01 - 31/5/2020) với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, Công ty Điện lực Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực tại Công ty, các đơn vị trực thuộc.

          Theo đó Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động để đẩy mạnh các phong trào đảm bảo ATVSLĐ; động viên khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến cải tiến thiết bị, máy móc… nhằm cải thiện điều kiện môi trường làm việc, giảm nhẹ sức lao động; tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động tham gia xây dựng nội quy, quy định quản lý về ATVSLĐ, kế hoạch BHLĐ, đánh giá việc thực hiện các chế độ chính sách BHLĐ, biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động; phối hợp với các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo hộ lao động (BHLĐ); chấp hành quy trình, quy phạm, các biện pháp làm việc an toàn.

 

Rửa sứ hotlinne trên lưới điện đang vận hành phải đảm bảo an toàn nghiêm ngặt

Bên cạnh đó Ban chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty như: Kiểm tra công tác KTAT-BHLĐ, PCCC, PCTT&TKCN trong đơn vị và ngoài hiện trường; phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện các công việc cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn kiểm tra, chấm điểm công tác ATVSLĐ và định kỳ tổ chức việc kiểm tra chấm điểm công tác ATVSLĐ theo quy định; phối hợp với các bộ phận chức năng của đơn vị định kỳ diễn tập xử lý sự cố, tai nạn, cấp cứu người bị điện giật, PCCC và PCTT&TKCN…;  tiếp tục làm tốt việc bồi huấn, sát hạch công tác an toàn theo các bước quy định, thực tập nâng cao tay nghề cho công nhân…; đề ra các biện pháp cụ thể để ngăn ngừa cho người lao động làm việc kể cả việc áp dụng các hình thức kỷ luật thích đáng nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ; xử lý kịp thời các thiếu sót phát hiện qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các đoàn thanh tra, kiểm tra có liên quan; thực hiện và đề xuất cấp trên giải quyết các vấn đề thuộc về chính sách đối với lao động nữ, chế độ nghỉ ngơi, ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động…

 

Sử dụng an toàn thiết bị nâng khi sửa chữa lưới điện

Hoạt động tuyên truyền và tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc cũng được chú trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các  đơn vị và người lao động trong việc cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, đảm bảo tính mạng của người lao động; xây dựng văn hóa an toàn nơi làm việc, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo sự ổn định, bền vững trong hoạt động kinh doanh…

Với một loạt hoạt động triển khai trước và trong tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 đã động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động sản xuất vượt qua khó khăn thách thức, đồng hành cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho tỉnh Yên Bái. 

                                                                                             Lê Thị Hà Thu

                                                                                     Công ty Điện lực Yên Bái

 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống tai nạn lao động
Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
Tăng cường huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
Điện lực Nghĩa Lộ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Top  |  Home