Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, October 31, 2020
 
Công ty Điện lực Yên Bái cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2020
 
2020-03-27 08:34:09

            Bước vào năm 2020, năm bản lề chuẩn bị triển khai kế hoạch chiến lược 2021-2025 của Tổng công ty, giai đoạn có nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức đặt ra cho văn hoá doanh nghiệp (VHDN) của Tổng công ty nói chung và Công ty Điện lực Yên Bái nói riêng những nhiệm vụ mới hướng đến mục tiêu chuyển đổi số thành công, tiếp tục đảm bảo cung cấp điện có độ tin cậy ngày càng cao, xây dựng thương hiệu dịch vụ xuất sắc và tăng trưởng bền vững.

 

Ảnh: Đại diện lãnh đạo các phòng ký cam kết thực thi VHDN năm 2020

Công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục triển khai VHDN với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”, vì một EVNNPC hợp lực - đoàn kết - thống nhất và không ngừng đổi mới. Bám sát định hướng, mục tiêu chiến lược Văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đồng thời tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đối với chương trình Hành trình văn hóa EVNNPC,  xác định mục tiêu phát triển chiến lược chung cho Tổng công ty đó là “Xây dựng EVNNPC trở thành doanh nghiệp số có văn hoá mạnh vào năm 2025”. Công ty Điện lực Yên Bái cam kết thực hiện một số những nội dung trọng tâm sau:  

1. Tăng cường nhận thức và quán triệt tư tưởng tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng không ngừng ngày càng hoàn thiện:  

- Đổi mới phương thức hoạt động và quản lý đưa VHDN đi vào chiều sâu của sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp, tạo động lực và nâng cao niềm tin cho CBCNV đối với tổ chức. 

- Tăng cường kiểm soát đảm bảo việc tuân thủ thực hiện các chỉ đạo, nội quy, quy định và các chỉ tiêu, định mức chi phí của Tổng công ty, Công ty giao.

- Nâng cao trách nhiệm và kỹ năng quản lý, kiểm soát công việc cho CBQL các cấp để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 của Tổng công ty và Công ty.

- Kiểm soát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm quy trình kinh doanh, vi phạm pháp luật trong quá trình vận hành và cung ứng điện; Xử lý triệt để tình trạng tổn thất thương mại.

- Vận hành lưới điện ổn định an toàn, tin cậy, nâng cao chất lượng điện năng; Triển khai chương trình kiểm soát chặt chẽ sự cố lưới điện trên toàn Công ty; xử lý nghiêm khắc những hành vi, vi phạm kỷ luật lao động, quy trình quản lý vận hành.

- Thực hiện nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nố.

- Gương mẫu chủ động đi đầu trong thực hiện triển khai nghiêm túc chương trình Hành trình văn hóa EVNNPC bằng những hành động cụ thể, thiết thực có tinh thần trách nhiệm cao để không ngừng tạo dựng, nâng cao lòng tin của tập thể CBCNV. Tăng cường gắn kết và hợp lực triển khai hiệu quả thực hiện phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình” gồm các hoạt động gắn kết nhân viên, xây dựng một tập thể đội ngũ đoàn kết, thống nhất chung sức, chung lòng cùng quyết tâm đổi mới và phát triển. Các kế hoạch, chương trình, mục tiêu thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất, thực hiện xuyên suốt trên nền tảng văn hóa mang bản sắc riêng của Công ty Điện lực Yên Bái và của EVNNPC.

- Phát triển văn hóa học tập không ngừng, văn hóa kinh doanh - dịch vụ, văn hóa an toàn lao động, tham gia đầy đủ các buổi đào tạo theo chương trình OneNPC. Lãnh đạo đơn vị gương mẫu trực tiếp tham gia các chương trình đào tạo “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”  để truyền cảm hứng, tạo động lực và gắn kết cao đối với CBCNV.

2. Xây dựng phong cách lãnh đạo “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả”:

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ lãnh đạo có phong cách “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả ” để dẫn dắt đổi mới thành công.

- 100% lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng VHDN và có tinh thần gương mẫu đi đầu, có tư duy thấu hiểu và có phong cách thực sự “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả”. Thông qua các hoạt động văn hóa lãnh đạo tiến hành đổi mới nâng cao chất lượng làm việc, quan tâm, chăm lo tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng, tư duy đổi mới của đội ngũ người lao động tại đơn vị phát huy hiệu quả, từ đó chăm sóc khách hàng tốt hơn với những dịch vụ thân thiện, chuyên nghiệp.

3. Cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp:

Thực thi hiệu quả các hoạt động VHDN để nâng cao sự gắn kết giữa đội ngũ CBCNV với Lãnh đạo các cấp trong việc thực hiện mục tiêu vì sự phát triển bền vững của Công ty, của đơn vị:

- Đảm bảo 100% Trưởng đơn vị tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, huấn luyện, truyền đạt và phổ biến các nội dung công tác VHDN tại Công ty/đơn vị.

- Đảm bảo 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia đầy đủ các hoạt động VHDN của Tổng công ty/Công ty/đơn vị, các hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa, các nội dung tài liệu VHDN, chương trình hành động Hành trình văn hóa EVNNPC để phổ biến, truyền đạt tới toàn thể CBCNV của đơn vị.

- Đảm bảo 100% CBCNV được tuyên truyền phổ biến về tài liệu VHDN, quy tắc ứng xử văn hóa, chương trình hành động hành trình văn hóa EVNNPC và các giá trị văn hóa truyền thống của Tổng công ty/Công ty/đơn vị.

- Tăng cường nhận thức và quán triệt tư tưởng tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, làm việc với tinh trách nhiệm cao, chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện.

- Xây dựng môi trường làm việc ngày càng lành mạnh, đảm bảo an toàn, tuân thủ các qui định về an toàn vệ sinh lao động; tâm lý CBCNV tích cực và gắn kết, tăng sức mạnh hợp lực trong nội bộ Công ty.

- Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp trên tinh thần bình đẳng, đoàn kết. Coi người lao động là tài sản quý giá nhất.

- Giao tiếp, ứng xử với khách hàng, đối tác chân thành, nhiệt tình, tận tâm, trách nhiệm, văn minh lịch sự. Lấy khách hàng là trung tâm, không ngừng cải cách thủ tục hành chính, coi trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, phấn đấu đưa điểm đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại đơn vị tăng so với năm 2019. Số ngày tiếp cận điện năng giảm ≤ 5 ngày làm việc.

- Đảm bảo 100% CBCNV của đơn vị thấu hiểu về lợi ích của 5S và thực hiện đúng quy trình 5S. Thực thi, duy trì hiệu quả công tác 5S tại Công ty/đơn vị.

- Thực hiện nghiêm quy định mặc đồng phục, giờ giấc và tác phong làm việc tại Cơ quan.

- Ứng xử văn minh, văn hóa, tận tâm, trách nhiệm.

- Cam kết giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp tại nơi làm việc cũng như tại nơi cư trú.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá chấm điểm thực thi Văn hóa doanh nghiệp của cá nhân, tập thể đơn vị.

4. Thực hiện tốt công tác truyền thông về Văn hóa doanh nghiệp:

- Tăng cường truyền thông hiệu quả về VHDN để khơi dậy niềm tự hào, lan toả tinh thần đổi mới và các giá trị văn hoá đến mọi CBCNV, tạo ảnh hưởng văn hoá EVNNPC mạnh mẽ đến khách hàng và cộng đồng xã hội.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông ở tất cả các cấp, lan tỏa mạnh mẽ giá trị cốt lõi và triển khai đưa các nội dung văn hóa của EVNNPC gồm văn hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử...vào hoạt động SXKD và đời sống của toàn thể CBCNV đồng thời lan tỏa văn hóa học tập, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc, đảm bảo ổn định việc làm, nâng cao đời sống và tinh thần của CBCNV tại đơn vị.

- Khuyến khích CBCNV tham gia viết tin bài, thực hiện các bộ ảnh nét đẹp văn hóa; nêu gương thực thi tốt VHDN tại các phòng, đơn vị.

Việc thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Yên Bái nói riêng không chỉ dừng lại ở hoạt động ký cam kết, Công ty cần nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo VHDN của toàn bộ hệ thống lãnh đạo, quản lý. Lãnh đạo các phòng, đơn vị luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu không ngừng học tập,  phát triển để hoàn thiện năng lực lãnh đạo hướng đến tính chuyên nghiệp ngày càng cao với 4 giá trị đặc trưng sau “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả”. Mọi thành viên đều tự giác tuân thủ các quy tắc chuẩn mực chung và có trách nhiệm học tập, thực thi để hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động với hiệu quả ngày càng cao góp phần phát triển Công ty. Tăng cường gắn kết và hợp lực triển khai hiệu quả phương châm “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình” gồm các hoạt động đào tạo, truyền thông gắn kết nhân viên, xây dựng một tập thể đội ngũ đoàn kết, thống nhất cùng quyết tâm đổi mới, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.  

Lại Thị Kim Thu - Phòng TC&NS

 

 

 

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Nữ công nhân lao động hết mình vì công việc.
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ quản lý năm 2020
Người đội trưởng nhiệt huyết với nghề
Xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp tại Công ty Điện lực Yên Bái
Cán bộ quản lý cấp 3 Công ty Điện lực Yên Bái nâng cao kiến thức qua hệ thống học tập trực tuyến của NPC
Con đường mang ánh sáng về với bản làng: Háng Đề Chu, ngày trở lại...
Chúc mừng sinh nhật CBCNV Công ty Điện lực Yên Bái tháng 02 năm 2020
PC Yên Bái: Gặp mặt, tri ân chia tay cán bộ về nghỉ hưu theo chế độ
Công ty Điện lực Yên Bái: Thắp sáng niềm tin - Thắp sáng đường quê
Công đoàn PC Tân Thuận thăm và trao quà từ thiện tại xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Top  |  Home