Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
 
PC Yên Bái hoàn thành việc tổ chức đại hội Chi bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
 
2020-03-12 11:26:02

   

       Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái về tổ chức đại hội Chi bộ đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 đến nay 13/13, đạt 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty hoàn thành tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng Kế hoạch, đảm bảo quy định, hướng dẫn của Đảng. 

        Ngay sau khi có Kế hoạch số 150-KH/ĐU, ngày 14/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái đã xây dựng Kế hoạch số 71-KH/ĐU, ngày 09/9/2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị  về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay 13/13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, với kết quả cụ thể:

Đng chí Đng Văn Thanh cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy Công ty tặng hoa Ban Chi ủy Chi bộ Kinh tế nhiệm kỳ 2020-2022 

          Đng b Công ty đã chn 02 Chi b/12 Chi b thc hin đi hi đim (chiếm 17%) đ rút kinh nghiệm trước khi t chc Đi hi chi b đi trà các chi b trc thuc. Do được s tp trung lãnh đo, ch đo sâu sát của Ban thường v Đng y Công ty, các chi b trc thuc, s theo dõi ca Văn phòng Đng y Công ty Đin lc Yên Bái và s chun b tích cc ca các chi b chn đi hi đim nên các đi hi chi b đm bo diễn ra nghiêm túc, chu đáo, đáp ứng yêu cu ca Đng y Công ty. Trên cơ sở rút kinh nghim trong t chc đi hi điểm, Ban thường v Đng y Công ty đã cho ý kiến v vic t chc Đi hi đi trà trong Đng b theo đúng kế hoch đ ra; kết qu đến đu tháng 3/2020, đã có 12/12 chi b trc thuc đng b Công ty tiến hành đại hi, đt 100%.

          Các chi b trc thuc đã trin khai, quán trit nghiêm túc Kế hoch số 71-KH/ĐU, ngày 09/9/2019 về thc hin Ch th s 35-CT/TW ngày 30/5/2019 ca B Chính tr  v đi hi đng b các cp tiến ti Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng nên đã tạo được s đng thun, thng nht, quyết tâm trong quá trình t chc Đi hi; có s tp trung v lãnh đo, ch đo t chc đi hi cht ch, phù hp vi điu kin thc tế ca Chi b, s kim tra, đôn đốc và hướng dn c th ca Văn phòng Đng y Công ty; các chi b đã phi hp tt vi chuyên môn sp xếp, kin toàn nhân s ca Chi b.

 

Đng chí Nguyn Hu Ngh  cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy Công ty tặng hoa Ban Chi ủy Chi bộ Đin lc thành ph nhim k 2020-2022

          Báo cáo chính tr, báo cáo kim đim ca cp ủy được thc hin nghiêm túc, chất lượng cơ bản đm bo, đt yêu cầu và được tho lun, đóng góp dân chủ trước, trong đi hi, qua đó có nhiu ý kiến đóng góp tích cc, xác đáng ca đng viên, nâng cao vai trò trách nhim ca đng viên; công tác gii thiu, bu nhân s vào cp y đm bo đúng quy trình, quy đnh, quy chế bu c trong Đng, hu hết kết qu bu c theo đúng d kiến; chất lượng cp y chi bộ được nâng lên, t l cán b n tham gia cp ủy tăng lên so với khóa trước, đc bit đã có Bí thư chi bộ nhim k 2020-2022 là cán b cấp trưởng phòng là N. Công tác tuyên truyn đã gn vi nhim v sn xut kinh doanh ca tng chi b, đm bảo an toàn trước, trong và sau đại hội, không có đơn, thư khiếu ni v nhân s và quy trình t chc đi hi các chi b, đây là tin đ quan trng đ Đng b Công ty Đin lc Yên Bái tiến ti t chc đi hi đi biu Đng b Công ty theo đúng kế hoch đ ra./.   

 

   Mai Ngọc Lương - Công ty Đin lc Yên Bái

 
Tin cùng thư mục :
Đảng ủy PC Yên Bái đã triển khai thực hiện tốt cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 65 năm Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái”
Chi bộ kỹ thuật tổ chức kết nạp Đảng viên mới
Công ty Điện lực Yên Bái khen thưởng 169 học sinh là con cán bộ công nhân viên trong Công ty nhân dịp bước vào năm học mới (2020-2021)
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức gặp mặt, chia tay CBCNV nghỉ hưu, chuyển công tác năm 2020
Cảm ơn những người “thắp sáng đường quê”
Hành trình về nguồn - Thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ, Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)
Tổ chức sinh nhật tập thể CBCNV có ngày sinh nhật trong tháng là một ý nghĩa của hoạt động của Công đoàn
Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái thăm, tặng quà nhân Tháng Công nhân năm 2020
PC Yên Bái tổ chức thăm hỏi nhân Tháng công nhân năm 2020, trao tiền hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở từ Quỹ nhân đạo của NPC
PC Yên Bái thực hiện “Quy chế dân chủ cơ sở” một nội dung quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
Top  |  Home