Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, May 29, 2020
 
Thông tin dự án ĐTXD lưới điện đang triển khai trên địa bàn Công ty Điện lực Yên Bái quản lý
 
2019-08-26 16:13:52

 

 

DỰ ÁN: Cải tạo đường dây 35kV các xuất tuyến TBA 110kV Yên Bái 2

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Liên danh Công ty cổ phần TSQ Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần VT Vạn Xuân

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 0,3km cáp ngầm 22kV + 2,9km ĐZ 35kV; Cải tạo 11,3 km ĐZ 3,5kV + 3,6km ĐZ 35kV từ mạch đơn thành mạch kép

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

14.802.832.955 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2018-2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Mai Xuân Thọ

Điện thoại:  0949.005.479;      Email: thopcyb@gmail.com

 

DỰ ÁN: Các xuất tuyến TBA 110kV Yên Bái 2

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần Hồng Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cố phần xây dựng và thương mại Công Minh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 02km cáp ngầm 22kV +0,3km cáp ngầm 35kV + 7,9 km ĐZ 22kV; Cải tạo 7,4km ĐZ 35kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

14.925.826.870đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2018-2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Mai Xuân Thọ

Điện thoại:  0949.005.479;      Email: thopcyb@gmail.com

 

DỰ ÁN: Nâng cao độ tin cậy đường truyền nội tỉnh, liên tỉnh của hệ thống viễn thông dùng riêng tỉnh Yên Bái

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Các xã An Lạc, Khánh Hòa, Đông Quan, Trúc Lâu, Phúc Lợi,  Trung Tâm thuộc huyện Lục Yên, các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cẩm Ân, Tân Hương, Đại Đồng và TT Yên Bình thuộc huyện Yên Bình, xã Ngòi A, TT Mậu A thộc huyện Văn Yên, xã Nậm Búng huyện Văn Chấn, xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, các P.Yên Thịnh, P.Đồng Tâm, P.Minh Tân thuộc TP Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng & Công nghiệp

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ viễn thông

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây lắp điện và viễn thông TACOM Việt Nam

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 08 tuyến truyền dẫn quang có tổng chiều dài: 98,924 km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

9.558.172.962đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Hoàng Văn Hà

Điện thoại:  0945.088.611;      Email: hoanghapcyb@gmail.com

  

DỰ ÁN: Đường truyền kết nối các TBA 110kV về TTĐKX tỉnh Yên Bái

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

TP Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Lục Yên, huyện Văn Yên, huyện Văn Chấn.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ viễn thông

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty CP tư vấn xây dựng hạ tầng H&T Hà Nội

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Liên Doanh Công trình Bưu Điện - Trường An

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 136,5km cáp quang và phụ kiện kèm theo

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

14.833.431.202đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Hoàng Văn Hà

Điện thoại:  0945.088.611;      Email: hoanghapcyb@gmail.com

  

DỰ ÁN: CQT lưới điện khu vực Vũ Linh huyện Yên Bình

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và công nghiệp

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần xây dựng Phú Trường An

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới {2,4km ĐZ 35kV + (2x250)kVA 35/0,4kV + 1,1km ĐZ 0,4kV} + Cải tạo 0,5km ĐZ 0,4kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

3.599.194.773đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Công Đoài

Điện thoại:  0974.498.938;      Email:nguyencongdoai@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện khu vực Đại Phác và dân cư lân cận tỉnh Yên Bái

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và công nghiệp

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Hoàng Liên

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH Hà Dương

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

+ Xây dựng mới đường dây trung áp: 0,768km ĐZ 35kV

+ Xây dựng mới và cải tạo 7 TBA: 7x180kVA 35/0,4kV + 1x400 kVA 35/0,4kV 

 + Xây dựng và cải tạo đường dây 0,4kV:  3,934 km ĐZ 0,4kV trong đó

-         Xây dựng mới: 1,218 km

-         Cải tạo: 2,716 km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

5.099.347.179đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Hữu Tiến

Điện thoại:  0943.374.883;     Email:nguyentien1989EVN@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện khu vực thị trấn Yên Thế và dân cư lân cận tỉnh Yên Bái

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng điện - ECIC JSC và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Huy Thành

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 1,763km ĐZ 35kV + 400kVA 10(22)/0,4kV + (3x180kVA 35/0,4kV, 400kVA 35/0,4kV + 2,937km ĐZ 0,4kV xây dựng mới và 7,694km ĐZ 0,4kV cải tạo

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

8.387.916.826đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Mai Xuân Thọ

Điện thoại:  0949.005.479;      Email: thopcyb@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần Hồng Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và Xây dựng Hà Nội

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 2,966km ĐZ 35kV + 180kVA 10(22)/0,4kV + (5x180 kVA 35/0,4kV + 11,292km ĐZ 0,4kV xây dựng mới và 0,734km ĐZ 0,4kV cải tạo

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

9.595.724.600đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Mai Xuân Thọ

Điện thoại:  0949.005.479;      Email: thopcyb@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện thành phố Yên Bái năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và công nghiệp và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Hoàng Liên

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cổ phần Hồng Nam

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 0,024km ĐZ 35kV + 0,692km ĐZ 22kV + 09TBA (2x180 + 4x250 + 3x320) kVA 22/0,4kV + 01TBA 250kVA-35/0,4kV + 2,886km ĐZ 0,4kV; Cải tạo 0,207km Đz 22kV + 1,147km ĐZ 0,4kV

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

7.110.850.688đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Lê Hồng Quang

Điện thoại:  0962 388 334;      Email: quanglh0676@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Xã Châu Quế Hạ, xã Lang Thíp, Xã An Bình, Xã Đông Cuông huyện Văn Yên

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và công nghiệp và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Sunway Việt Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty cố phần xây dựng và thương mại Công Minh

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

+ Xây dựng mới đường dây trung áp: 1,942 km ĐZ 35kV

+ Xây dựng mới và cải tạo 6 TBA: 2x180kVA 35/0,4kV + 2x320 kVA 35/0,4kV  + 2x250 kVA 35/0,4kV 

 + Xây dựng và cải tạo đường dây 0,4kV:  3,896 km ĐZ 0,4kV trong đó

-         Xây dựng mới: 2,250 km

-         Cải tạo: 1,646 km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

5.897.282.595đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Hữu Tiến

Điện thoại:  0943.374.883; Email:nguyentien1989EVN@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện khu vực Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ và dân cư lân cận tỉnh Yên Bái năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Mù Căng Chải, huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng điện - ECIC JSC và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần TSQ Việt Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Liên danh Công ty cổ phần thương mại và Vận tải NHT Hà Nội & Công ty TNHH MTV IEC-1

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

+ Xây dựng mới 3,236km đường dây 35kV.

           + Xây dựng mới 1,031km đường dây 22kV.

           Trạm biến áp: Xây dựng mới 05 TBA

           + Trạm 35/0,4kV: công suất (2x180 + 2x 250) kVA.

           + Trạm 22(10)/0,4kV: công suất (1x180) kVA.

           Đường dây hạ thế: 

           + Xây dựng mới: 2,963km

           + Cải tạo: 2,820km

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

7.589.435.184 đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Phạm Biên Thùy

Điện thoại:  0963772727;    Email: bienthuylucyen@gmail.com

 

DỰ ÁN: CQT lưới điện huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng điện - ECIC JSC và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần TSQ Việt Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Liên danh Công ty TNHH xây lắp Bảo Long và Công ty cổ phần Hồng Nam

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 3,106km ĐZ 35kV + 03TBA 250kVA-35/0,4kV + 4,8116km ĐZ 0,4kV; Cải tạo 0,0283km ĐZ 0,4kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

5.898.742.739đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Lê Hồng Quang

Điện thoại:  0962 388 334;      Email: quanglh0676@gmail.com

  

DỰ ÁN: CQT lưới điện huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Công ty Điện lực Yên Bái

ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP

TK BVTC -TDT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng hạ tầng và công nghiệp và Công ty Điện lực Yên Bái

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH xây lắp Bảo Long

PHẠM VI

CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 02 nhánh rẽ đường dây 35kV và 05 trạm biến áp 35/0,4kV, 10-22/0,4kV, 01 MC Recloser trung thế, xây dựng bổ sung và cải tạo lưới hạ thế khu vực:.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

5.578.598.500đồng

THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Năm 2019

THỜI GIAN

DỰ KIẾN

HOÀN THÀNH

Quý IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Công Đoài

Điện thoại:  0974.498.938;     Email:nguyencongdoai@gmail.com

 

 
Top  |  Home