Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, September 26, 2020
 
Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
 
2019-08-14 09:05:35

 

Trong những năm gần đây, Công ty Điện lực Yên Bái luôn quan tâm tổ chức bộ máy làm làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), thành lập và kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ, tại các đơn vị sản xuất có các tiểu ban và có 01 cán bộ An toàn chuyên trách, gần 50 ATVSLĐ của mạng lưới An toàn vệ sinh viên được bố trí tại các Tổ, Đội sản xuất từ 1 đến 2 an toàn vệ sinh viên tùy theo khối lượng quản lý vận hành. Để đảm bảo ATVSLĐ-PCCCN,  các đơn vị tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, thống nhất các quy chế, quy trình, quy định của Tổng Công ty, Công ty về công tác ATVSLĐ, PCCC, PCTT&TKCN, áp dụng quy trình quản lý rủi ro về ATVSLĐ… Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt văn hóa an toàn lao động, ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động, với chủ đề năm 2019 “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”; rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định về tổ chức, phân định trách nhiệm và hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị chủ động lập kế hoạch trong công tác ATVSLĐ, kế hoạch trang bị dụng cụ, phương tiện sản xuất, an toàn.

Ông Cao Bình Định, Phó giám đốc-Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại buổi tọa đàm định kỳ hàng năm  tại Điện lực Nghĩa Lộ 

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất tại hiện trư­ờng nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, Công ty Điện lực Yên Bái còn tổ chức các buổi tọa đàm trực tiếp tại các Điện lực, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái…. Tại các buổi tọa đàm, lãnh đạo phòng An Toàn, Công đoàn Công ty và trưởng đơn vị và Công đoàn cơ sở thành viên định hướng công tác ATVSLĐ trong thời gian tiếp cần thực hiện theo công việc cụ thể, tình hình diễn biến thời tiết cần nắm bắt để có thể hoàn tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, thông tin về tình hình tai nạn lao động trong Công ty, Tổng công ty Điện lực miền Bắc…, giúp người công nhân nắm bắt được cũng như hiểu rõ hơn. Các ý kiến đề nghị của người công nhân đều được giải đáp kịp thời cũng như ghi nhận để báo cáo lãnh đạo Công ty xem xét, giải quyết như trang bị thêm quần áo Bảo hộ lao động, một số dụng cụ an toàn để thực hiện công việc.

 

 Buổi tọa đàm với người lao động tại Điện lực Trấn Yên

 Đánh giá chất lượng các buổi tọa đàm, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái Cao Bình Định nói: Việc tổ chức tọa đàm đã có kết quả thiết thực đến công tác An toàn vệ sinh lao động của Công ty hiện nay, thời gian tới Công đoàn Công ty tiếp tục tăng cường phối kết hợp với lãnh đạo chuyên môn trong thực hiện công tác ATVSLĐ, quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ An toàn chuyên trách và mạng lưới ATVSV, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ, chủ động đề xuất với người sử dụng lao động các biện pháp để cải thiện điều kiện lao động, môi trường làm việc, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật nghiêm trong công tác ATVSLĐ…; xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất, phong cách làm việc của người lao động trong Công ty.

 -

Phát biểu kiến nghị của người lao động tại buổi tọa đàm ở  Điện lực Trấn Yên

Với việc triển khai thực hiện trong công tác An toàn vệ sinh lao động ở Công ty Điện lực Yên Bái bằng nhiều hình thức đa dạng sẽ góp phần phòng  chống và tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. 

                                                                    

 

                            Nguyễn Huy Ngọc-Công đoàn Công ty Điện lực  Yên Bái                      

 
Tin cùng thư mục :
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
Điện lực Nghĩa Lộ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Điện lực Nghĩa Lộ nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động
Điện lực Yên Bình phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (Lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024)
Top  |  Home