Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Tuesday, May 26, 2020
 
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
 
2019-07-19 15:38:37

 

          Trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2019, Tại tại trụ sở Đội QLVH lưới điện Cao thế, Công ty Điện lực Yên Bái đã phối hợp với Công ty TNHH MTV kiểm định lao động KĐAT Việt Nam thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ hàng năm cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của các đơn vị trực thuộc.

Ảnh: Hiện trường kiểm định kỹ thuật an toàn cho các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

Với mục tiêu an toàn được đặt lên hàng đầu, Công ty TNHH MTV kiểm định lao động KĐAT Việt Nam đã tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với 83 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (cẩu gắn trên ô tô, pa lăng, tyfor lắc tay…) do Công ty quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

Ảnh: Các kiểm định viên đang kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích

  Ảnh: Kiểm định khả năng mang tải của cẩu gắn trên xe ô tô.   

                  

      Ảnh: Kiểm định khả năng mang tải của xe nâng phục vụ thao tác. 

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được Công ty duy trì hàng năm, điều này không chỉ thể hiện việc tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về an toàn lao động mà mục đích chính là nhằm phát hiện kịp thời các thiết bị không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để có kế hoạch thay thế, bổ sung kịp thời đảm bảo an toàn cho người lao động của đơn vị khi thực hiện các công việc sử dụng đến các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Hoàng Mạnh Hường - P11

 
Tin cùng thư mục :
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
Điện lực Nghĩa Lộ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Điện lực Nghĩa Lộ nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động
Điện lực Yên Bình phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện
Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (Lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024)
Top  |  Home