Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, January 22, 2021
 
Công ty Điện lực Yên Bái làm theo lời Bác
 
2018-09-26 16:53:33

 

 

Noi gương Bác toàn dân ta học tập 

Làm theo người đất nước mãi nở hoa

Điện lực Yên Bái suốt 40 năm qua

Bao thăng trầm vẫn khắc ghi lời Bác

 

Giữ cho dòng điện ngày đêm vang tiếng hát

Bản tình ca nguồn điện sáng vươn xa

Những đường dây như mạch máu nước nhà

Sẽ chảy mãi theo chiều dài đất nước

 

Dẫu thử thách và gian lao phía trước

Dẫu nắng mưa làm bạc sắc áo cam

Giữ niềm tin với Đảng với khách hàng

Đón tương lai Điện tiên phong vững bước.

 

                                                            Phạm Quyên- Phân xưởng SC&TNĐ

 

 
Tin cùng thư mục :
Top  |  Home