Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
 
PC Yên Bái tham gia lớp “Đào tạo hướng dẫn sử dụng Hệ thống phần mềm HRMS 2.0 trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc”
 
2018-06-12 10:48:22

         Trong ngày 08/06/2018 vừa qua tại Hà Nội Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn sử dụng  Hệ thống phần mềm HRMS 2.0”, tham gia lớp tập huấn này Công ty điện lực Yên Bái đã cử 02 cán bộ công nhân viên thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Tổ chức & Nhân sự, phòng Công nghệ thông tin tham dự.

                  

                (Giảng viên: Cán bộ EVNICT hướng dẫn sử dụng phần mềm)

          Phần mềm Quản lý nhân sự HRMS là hệ thống Quản lý nguồn nhân lực áp dụng thống nhất đối với toàn bộ các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hệ thống hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong công tác quản lý nguồn nhân lực, bao gồm quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, tổ chức, cán bộ, thi đua khen thưởng, báo cáo tổng hợp..., đến ngày 15 tháng 6 này sẽ vận hành chính thức phiên bản nâng cấp 2.0. Trong buổi đào tạo các học viên đã được nghe giới thiệu về những điểm mới những thay đổi ở phiên bản này cụ thể: 

        Về giao diện chương trình: Hệ  thống chạy trên  trình duyệt web (Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge, .v.v.) Thiết kế lại giao diện theo hướng hiện đại, thuận tiện, tập trung và có sự tương tác với nhiều đối tượng sử dụng. Đây là một điểm khác biệt vì ở phiên 1.0 các phân hệ lõi như Hồ sơ nhân sự, Tổ chức đều chạy trên giao diện dektop.

                                               

        Ở phiên bản này đã quy trình hóa các nghiệp vụ. Phân quyền cho từng bộ phận cũng chi tiết hơn bộ phận nào làm nghiệp vụ gì thì giao diện chỉ nhìn thấy chức năng tương ứng.

        Về công tác Đào tạo: Đã bổ sung nghiệp vụ quản lý các chương trình đào tạo đặc thù theo yêu cầu mới của EVN: Đào tạo chuyên gia, Đào tạo CBQL, Kỹ sư tài năng, Đi nước ngoài . Cho phép các đối tượng tham gia vào các quy trình Đào tạo có thể truy cập và tương tác trên hệ thống: như TCNS/ Học viên/ Quản trị lớp/ Giảng viên/ Học viên.

         Phân hệ sức khỏe : Là phân hệ mới đưa vào hệ thống hỗ trợ đơn vị quản lý, thống kê, báo cáo đầy đủ và nhanh nhất về tình sức khỏe của toàn bộ các cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Hỗ trợ tất cả các cán bộ công nhân viên trong đơn vị có thể theo dõi tình hình sức khỏe qua các năm của chính mình.

         Các tiện ích: như in quyết định nâng lương, nghỉ hưu, bổ nhiệm…khi in ra dùng file mẫu và có thể tự cấu hình file mẫu theo yêu cầu riêng của từng đơn vị, đây là một tiện ích hay giúp cho cán bộ tổ chức in hàng loạt quyết định theo danh sách. Các báo cáo cũng tiện ích hơn giúp tìm kiếm thông tin theo yêu cầu người dùng với khoảng thời gian nhanh chóng hơn. Trong buổi tập huấn các học viên trong lớp còn đưa ra được nhiều ý kiến đề xuất thêm các chức năng mới phù hợp hình thức quản lý nhân sự của đơn vị mình.

          Đặc biệt tại buổi tập huấn cán bộ EVNIT đã giải đáp những vướng mắc của bộ phận chuyên trách công tác Tổ chức nhân sự trực tiếp quản lý chương trình,  đồng thời hỗ trợ cán bộ sau khi về đơn vị đảm bảo chương trình vận hành hiệu quả thực hiện theo đúng tiến độ chung của EVN và EVN NPC đề ra. Lớp tập huấn cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhân sự và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác./.

Lê Thị Hồng Thanh –P10

 
Tin cùng thư mục :
Tăng cường thực hiện tuyên truyền và phát quang hành lang bảo vệ an toàn công trình điện
Giảm bớt thủ tục báo cáo hành chính là nâng cao năng lực quản lý
PC Yên Bái tổ chức mở lớp đào tạo về văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV năm 2018
PCYB nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt và khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC
PC Yên Bái đột phá về dịch vụ điện qua trung tâm phục vụ hành chính công
Thống kê thiệt hại do cơn bão số 3 ảnh hưởng đến lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái
PCYB tổ chức sát hạch, nâng cao chất lượng cán bộ
Ký sự: “Cò Lỳ - Nơi vùng lũ”
Điện lực Văn Yên Khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3
Công ty Điện lực Yên Bái: Nối nguồn sáng cho nhân dân vùng lũ lụt
Top  |  Home