Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, August 14, 2020
Các đơn vị trực thuộc
Điện lực Trấn Yên đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Điện lực Trấn Yên đảm bảo cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
2020-08-14 10:15
3
Những bình nước miễn phí của Điện lực Trấn Yên phục vụ nhân dân trong ngày hè nóng nực
Những bình nước miễn phí của Điện lực Trấn Yên phục vụ nhân dân trong ngày hè nóng nực
2020-07-22 13:53
-20
Gặp mặt, chia tay và tri ân các cán bộ công nhân viên về nghỉ chế độ hưu trí
Gặp mặt, chia tay và tri ân các cán bộ công nhân viên về nghỉ chế độ hưu trí
2020-07-20 13:54
-22
Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức bồi huấn quy trình kinh doanh và an toàn điện cho các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng
Điện lực Thành phố Yên Bái tổ chức bồi huấn quy trình kinh doanh và an toàn điện cho các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng
2020-07-17 16:02
-25
Điện lực Nghĩa Lộ: Cung cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
Điện lực Nghĩa Lộ: Cung cấp điện ổn định phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp
2020-07-16 16:16
-26
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức lớp bồi huấn, kiểm tra quy trình KD&DVKH, Quy trình ATĐ đối với các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) năm 2020
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức lớp bồi huấn, kiểm tra quy trình KD&DVKH, Quy trình ATĐ đối với các tổ dịch vụ bán lẻ điện năng (DVBLĐN) năm 2020
2020-07-08 09:00
-34
Điện lực Nghĩa lộ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Điện lực Nghĩa lộ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
2020-07-02 23:14
-40
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Điện lực Nghĩa Lộ tổ chức diễn tập an toàn trong xử lý sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
2020-06-30 17:00
-42
Điện lực Lục Yên giữ vững ổn định điện góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Điện lực Lục Yên giữ vững ổn định điện góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
2020-06-25 15:54
-47
Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2020 tại Điện lực Nghĩa Lộ
Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2020 tại Điện lực Nghĩa Lộ
2020-06-18 14:59
-54
123
Top  |  Home