Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, November 17, 2018
Hoá đơn điện tử
Không ngừng nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Công ty Điện lực Yên Bái
Không ngừng nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại Công ty Điện lực Yên Bái
2018-10-17 13:15
-28
Ứng dụng công nghệ đo xa công tơ tổng các TBA công cộng tại Điện lực Yên Bình
Ứng dụng công nghệ đo xa công tơ tổng các TBA công cộng tại Điện lực Yên Bình
2017-09-26 10:25
-414
Điện lực Nghĩa Lộ: Tập huấn ghi chỉ số bằng máy tính bảng
Điện lực Nghĩa Lộ: Tập huấn ghi chỉ số bằng máy tính bảng
2017-03-10 16:35
-614
PCYB: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh
PCYB: Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh
2016-06-02 11:27
-895
Tập huấn triển khai áp dụng hoá đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện tại Công ty Điện lực Yên Bái – Giai đoạn II
Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai sử dụng hoá đơn điện tử (HĐĐT) thay cho hoá đơn dạng giấy trong hoạt động mua bán điện đối với các khách hàng mua điện thuộc khu vực TP Yên Bái, ngày 1/4/2015 triển khai thực hiện cho tất cả các khách hàng còn lại trên địa bàn các Huyện, Thị trong Tỉnh.
2015-03-25 16:31
-1330
Thông báo về việc áp dụng hóa đơn tiền điện theo hình thức điện tử
Công ty Điện lực Yên Bái thông báo về việc áp dụng hóa đơn tiền điện theo hình thức điện tử
2014-11-26 10:36
-1449
Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2014-11-25 14:24
-1450
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức tập huấn triển khai hoá đơn điện tử
Ngày 18/11/2014 Công ty Điện lực Yên Bái - Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã tổ chức lớp tập huấn triển khai hoá đơn điện tử
2014-11-25 14:23
-1450
Top  |  Home