Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, September 24, 2018
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
2018-08-31 17:19
-21
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
2018-07-24 16:56
-59
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
2018-07-19 19:46
-64
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
2018-06-29 17:03
-84
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
2018-06-12 10:23
-101
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
2018-06-12 09:46
-101
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
2018-06-04 09:43
-109
Đoàn thanh niên Điện lực thành phố Yên Bái ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Đoàn thanh niên Điện lực thành phố Yên Bái ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
2018-05-23 10:38
-121
Đoàn Thanh niên Điện lực Yên Bình- Phân xưởng SC&TNĐ ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Đoàn Thanh niên Điện lực Yên Bình- Phân xưởng SC&TNĐ ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
2018-05-23 10:15
-121
Lễ ra quân phát quang hành lang lưới điện
Lễ ra quân phát quang hành lang lưới điện
2018-05-14 14:33
-130
123456789
Top  |  Home