Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Tuesday, October 17, 2017
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập an toàn năm 2017
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập an toàn năm 2017
2017-10-16 07:55
2
Điện lực Nghĩa Lộ: Nâng cao công tác bồi huấn kiến thức AT-VSLĐ và huấn luyện thực hành cho công nhân quản lý vận hành
Điện lực Nghĩa Lộ: Nâng cao công tác bồi huấn kiến thức AT-VSLĐ và huấn luyện thực hành cho công nhân quản lý vận hành
2017-09-26 10:14
-18
Ngày hội của những người cán bộ an toàn Công ty Điện lực Yên Bái
Ngày hội của những người cán bộ an toàn Công ty Điện lực Yên Bái
2017-09-26 09:36
-18
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn mùa mưa bão
PC Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn mùa mưa bão
2017-09-18 08:56
-26
Huấn luyện kỹ thuật an toàn điều khiển thiết bị nâng năm 2017
Huấn luyện kỹ thuật an toàn điều khiển thiết bị nâng năm 2017
2017-07-03 10:16
-103
Điện lực Lục Yên tăng cường công tác sửa chữa lưới điện đảm bảo phục vụ tốt mùa nắng nóng
Điện lực Lục Yên tăng cường công tác sửa chữa lưới điện đảm bảo phục vụ tốt mùa nắng nóng
2017-06-26 15:52
-110
Điện lực Văn Yên diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Điện lực Văn Yên diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
2017-05-26 10:54
-141
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ưởng Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động lần 1 năm 2017
Công ty Điện lực Yên Bái hưởng ưởng Tháng hành động về An toàn – Vệ sinh lao động lần 1 năm 2017
2017-05-19 11:27
-148
Công ty Điện lực Yên Bái bồi huấn kiến thức, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
Công ty Điện lực Yên Bái bồi huấn kiến thức, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017
2017-05-08 08:57
-159
Công ty Điện lực Yên Bái hoàn thành Kế hoạch huấn luyện an toàn lao động năm 2017
Công ty Điện lực Yên Bái hoàn thành Kế hoạch huấn luyện an toàn lao động năm 2017
2017-04-04 10:15
-193
123456
Top  |  Home