Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Wednesday, March 3, 2021
An toàn lao động và kỷ luật lao động
Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh năm 2021
Công ty Điện lực Yên Bái phấn đấu thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh năm 2021
2021-02-19 14:19
-9
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm tra toàn diện công tác Quản lý kỹ thuật, Vận hành, An toàn vệ sinh lao động 06 tháng cuối năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm tra toàn diện công tác Quản lý kỹ thuật, Vận hành, An toàn vệ sinh lao động 06 tháng cuối năm 2020
2021-01-31 18:07
-28
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2021
PC Yên Bái tổ chức huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện năm 2021
2020-12-23 14:47
-67
Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
2020-10-22 14:19
-129
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống tai nạn lao động
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống tai nạn lao động
2020-09-30 08:30
-151
Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
2020-09-29 09:27
-152
Tăng cường huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Tăng cường huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
2020-09-28 10:49
-153
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
2020-07-31 10:30
-212
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
2020-04-21 15:16
-313
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
2020-04-09 14:43
-325
12345678910...
Top  |  Home