Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Monday, July 16, 2018
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
2018-06-29 17:03
-14
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
2018-06-12 10:23
-31
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
2018-06-12 09:46
-31
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
2018-06-04 09:43
-39
Đoàn thanh niên Điện lực thành phố Yên Bái ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Đoàn thanh niên Điện lực thành phố Yên Bái ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
2018-05-23 10:38
-51
Đoàn Thanh niên Điện lực Yên Bình- Phân xưởng SC&TNĐ ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
Đoàn Thanh niên Điện lực Yên Bình- Phân xưởng SC&TNĐ ra quân bảo vệ hành lang lưới điện
2018-05-23 10:15
-51
Lễ ra quân phát quang hành lang lưới điện
Lễ ra quân phát quang hành lang lưới điện
2018-05-14 14:33
-60
Điện lực Trấn Yên tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp trong nhân dân
Điện lực Trấn Yên tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp trong nhân dân
2018-05-14 14:07
-60
Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Công ty Điện lực Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
2018-05-03 15:59
-71
Điện lực Thành Phố : Đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2018
Điện lực Thành Phố : Đẩy mạnh thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2018
2018-04-17 10:22
-87
123456789
Top  |  Home