Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, November 21, 2019
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
Điện lực Nghĩa Lộ nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động
Điện lực Nghĩa Lộ nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động
2019-10-25 09:12
-24
Điện lực Yên Bình phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện
Điện lực Yên Bình phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện
2019-10-10 07:59
-39
Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
2019-08-14 09:05
-96
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (Lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024)
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (Lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024)
2019-08-14 08:49
-96
Tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2019 tại điện lực Nghĩa Lộ
Tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2019 tại điện lực Nghĩa Lộ
2019-07-30 08:52
-111
Tọa đàm công tác an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Nghĩa Lộ
Tọa đàm công tác an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Nghĩa Lộ
2019-07-19 15:53
-122
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
2019-07-19 15:38
-122
PC Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố An toàn năm 2019
PC Yên Bái diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn - Xử lý sự cố An toàn năm 2019
2019-05-28 13:34
-174
Điện lực Thành phố Yên Bái Diễn tập an toàn trong xử lý sự cố, PCTT và TKCN năm 2019
Điện lực Thành phố Yên Bái Diễn tập an toàn trong xử lý sự cố, PCTT và TKCN năm 2019
2019-05-03 15:45
-199
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức lễ phát động phong trào “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2019”
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức lễ phát động phong trào “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2019”
2019-04-12 15:04
-220
12345678910...
Top  |  Home