Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, November 17, 2018
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
Điện lực Nghĩa Lộ: Tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục
Điện lực Nghĩa Lộ: Tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục
2018-11-01 14:58
-13
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất
2018-10-17 13:06
-28
Bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão
Bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão
2018-09-27 09:40
-48
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
2018-08-31 17:19
-75
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
2018-07-24 16:56
-113
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
2018-07-19 19:46
-118
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
2018-06-29 17:03
-138
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
Triển khai ứng dụng phần mềm kiểm soát an toàn lao động tại các đơn vị trong Công ty Điện lực Yên Bái
2018-06-12 10:23
-155
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
PCYB có nhiều hoạt động thiết thực và đổi mới trong tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân năm 2018
2018-06-12 09:46
-155
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp
2018-06-04 09:43
-163
123456789
Top  |  Home