Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Thursday, April 9, 2020
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
2020-04-09 14:43
3
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
2020-04-09 10:48
3
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
2020-03-27 11:19
-10
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
2020-03-13 14:59
-24
Điện lực Nghĩa Lộ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19
Điện lực Nghĩa Lộ quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19
2020-03-13 14:59
-24
Điện lực Nghĩa Lộ nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động
Điện lực Nghĩa Lộ nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động
2019-10-25 09:12
-164
Điện lực Yên Bình phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện
Điện lực Yên Bình phối hợp tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình điện
2019-10-10 07:59
-179
Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
Tăng cường tọa đàm giữa lãnh đạo, Công đoàn và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động định kỳ
2019-08-14 09:05
-236
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (Lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024)
Công ty Điện lực Yên Bái Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (Lần thứ nhất - Nhiệm kỳ 2019-2024)
2019-08-14 08:49
-236
Tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2019 tại điện lực Nghĩa Lộ
Tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về PCCC & CNCH và tổ chức thực tập phương án PCCC & CNCH năm 2019 tại điện lực Nghĩa Lộ
2019-07-30 08:52
-251
12345678910...
Top  |  Home