Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, March 24, 2018
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
PCYB: Coi trọng công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
PCYB: Coi trọng công tác đào tạo tại chỗ, nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
2018-03-15 08:55
-6
Điện lực Yên Bình Đảm bảo an toàn, cấp điện ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Điện lực Yên Bình Đảm bảo an toàn, cấp điện ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
2018-02-27 14:33
-22
Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán năm 2018
Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết Nguyên đán năm 2018
2018-02-23 15:24
-26
Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu
Điện lực Thành Phố : Bồi huấn kiến thức quy trình an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, quản lý kỹ thuật và vận hành năm 2018. Huấn luyện thực hành quy trình hồi sức cấp cứu
2017-12-28 15:46
-83
Điện lực Trấn Yên đảm bảo công tác an toàn lao động trong những tháng cuối năm 2017
Điện lực Trấn Yên đảm bảo công tác an toàn lao động trong những tháng cuối năm 2017
2017-12-21 10:20
-90
PC Yên Bái : Cấp điện an toàn phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh
PC Yên Bái : Cấp điện an toàn phục vụ các sự kiện quan trọng của tỉnh
2017-11-27 15:28
-114
PC Yên Bái tổ chức tập huấn kiến thức cho An toàn vệ sinh viên
PC Yên Bái tổ chức tập huấn kiến thức cho An toàn vệ sinh viên
2017-11-24 11:17
-117
Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện
Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện
2017-10-27 10:45
-145
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập an toàn năm 2017
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập an toàn năm 2017
2017-10-16 07:55
-156
Điện lực Nghĩa Lộ: Nâng cao công tác bồi huấn kiến thức AT-VSLĐ và huấn luyện thực hành cho công nhân quản lý vận hành
Điện lực Nghĩa Lộ: Nâng cao công tác bồi huấn kiến thức AT-VSLĐ và huấn luyện thực hành cho công nhân quản lý vận hành
2017-09-26 10:14
-176
1234567
Top  |  Home