Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Saturday, December 5, 2020
An toàn lao động và kỷ luật lao động
Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
Điện lực Nghĩa Lộ: Chú trọng công tác đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất
2020-10-22 14:19
-41
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống tai nạn lao động
Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh công tác an toàn phòng chống tai nạn lao động
2020-09-30 08:30
-63
Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
Điện lực Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh “Tuyên truyền đảm bảo an toàn công trình lưới điện cao áp”.
2020-09-29 09:27
-64
Tăng cường huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
Tăng cường huấn luyện để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
2020-09-28 10:49
-65
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
Tuyên truyền, huấn luyện, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn phòng Công ty Điện lực Yên Bái
2020-07-31 10:30
-124
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế xử lý khiếm khuyết trên đường dây
2020-04-21 15:16
-225
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
PC Yên Bái triển khai tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 với những việc làm thiết thực
2020-04-09 14:43
-237
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái kiểm tra đường dây trước mùa mưa bão
2020-04-09 10:48
-237
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức huấn luyện, kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức an toàn vệ sinh lao động định kỳ năm 2020
2020-03-27 11:19
-250
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
Huấn luyện kiểm tra quy trình an toàn điện, kiến thức ATVSLĐ-QLKT-VH góp phần đảm bảo vận hành lưới điện an toàn và ổn định
2020-03-13 14:59
-264
12345678910...
Top  |  Home