Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Yên Bái  -  Friday, February 22, 2019
Năm văn hoá an toàn lao động và kỷ luật lao động
Đảm bảo an toàn lao động những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Đảm bảo an toàn lao động những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
2018-12-13 11:06
-68
PCYB bồi huấn cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2018
PCYB bồi huấn cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên năm 2018
2018-12-04 08:32
-77
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn qua công tác bồi huấn quy trình, quy định, kiến thức an toàn vệ sinh lao động
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn qua công tác bồi huấn quy trình, quy định, kiến thức an toàn vệ sinh lao động
2018-11-19 07:59
-92
Điện lực Nghĩa Lộ: Tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục
Điện lực Nghĩa Lộ: Tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục
2018-11-01 14:58
-110
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất
Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong lao động sản xuất
2018-10-17 13:06
-125
Bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão
Bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão
2018-09-27 09:40
-145
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
Chủ động ứng phó đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão
2018-08-31 17:19
-172
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
Công ty điện lực Yên Bái tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm 2018
2018-07-24 16:56
-210
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
Điện lực Trấn Yên khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo cấp điện mùa mưa bão năm 2018
2018-07-19 19:46
-215
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
Phân xưởng sửa chữa và thí nghiệm điện: Thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất
2018-06-29 17:03
-235
123456789
Top  |  Home